Vērtē iespējamo zaudējumu nodarīšanu pašvaldības budžetam

Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācija jūnija vidū domes ārkārtas sēdē skatīja jautājumu par izmeklēšanas komisijas izveidi, kuras uzdevums būs vērtēt, kāda bijusi atlaistās domes deputātu rīcība saistībā ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu vienā no tiesvedībām, kurā pašvaldība zaudēja saistībā ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atlaišanu no amata 2019. gada augustā. Kā minēts 17. jūnija ārkārtas […]

Turpināt lasīt

Uzstādīs iegādāto publisko tualeti

Dundagas novada pašvaldība 2019. gadā iegādājās publiskās tualetes ēku 12 099 eiro vērtībā, ko plānoja uzstādīt netālu no vecā tautas nama Dundagā jeb Pils ielā 9. Lai iegādāto ēku uzstādītu, šogad Dundagas novada budžetā tam tika atvēlēti līdzekļi 9500 eiro apmērā. Izsludinot cenu aptauju un saņemot piedāvājumus, konstatēts, ka piedāvātā darbu summa ir lielāka, nekā sākotnēji bija plānots. […]

Turpināt lasīt

Kolkā cer izveidot tirdzniecības vietu

Pašlaik notiek projektēšana, lai Kolkā esošo vasaras estrādi pārveidotu par mūsdienu prasībām atbilstošu, ērti izmantojamu vietējo mājražotāju un zivju produkcijas tirdzniecības vietu. Šai iecerei plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu. Lai saņemtu finansējumu projekta īstenošanai, pašvaldība 10. maijā iesniedza projekta «Tirdzniecības vietas izveide Kolkā» pieteikumu biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludinātajā atklāto projektu konkursā, Eiropas Jūrlietu […]

Turpināt lasīt

Dundagā darbu sāk pagaidu adminsitrācija

15. maijā spēkā stājās 13. maijā Saeimas pieņemtais Dundagas novada domes atlaišanas likums. Līdz ar to Dundagas novada pašvaldībā darbu uzsāk Saeimas apstiprināta pagaidu administrācija trīs cilvēku sastāvā. Tās vadītājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošais eksperts Arnis Šults, vadītāja vietniece — Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare […]

Turpināt lasīt

Lappuse ir pāršķirta!

11. maija Ministru kabineta izskatāmo jautājumu vidū bija arī likumprojekts «Dundagas novada domes atlaišanas likums». Pēc ziņojuma par esošo situāciju domē, valdība atbalstīja likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā gala lēmuma pieņemšanai, ko arī 13. maijā ar 83 balsīm «Par» tā atbalstīja. Nesagaidot Saeimas lēmumu, 12. maijā domē palikušie pieci deputāti paši atkāpās no deputātu pienākumu pildīšanas. Valdība […]

Turpināt lasīt

Ministrs dundadzniekiem dod laiku līdz 26. aprīlim

Notikumiem bagāta nedēļa izvērtās Dundagas novada domē. Tur no deputāta pienākumiem atteicās četri deputāti un arī nākamie, kuriem jāstājas to vietā, tā domē paliekot pārstāvētam tikai vienam vēlētāju sarakstam «Mūsu cilvēkiem». Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša sasauktajā domes ārkārtas sēdē ministrs deputātiem deva laiku līdz 26. aprīlim vienoties par domes priekšsēdētāja […]

Turpināt lasīt

Dundadznieki šogad cer pirmie atklāt Mājas kafejnīcu dienu maratonu

Mājas kafejnīcu dienas Latvijā kļūst arvien populārākas. Pirmās tādas notika 2019. gadā Dundagā, kad mājas durvis vēra vairāki dundadznieki, viņu vidū arī tādi, kuri līdz šim tūrismā un viesu uzņemšanā nebija darbojušies. Ja šogad epidemioloģiskā situācija ļaus, dundadznieki Lībiešu krastā 5. un 6. jūnijā cer pirmie atklāt Mājas kafejnīcu dienu maratonu Latvijā. Tie Dundagas novada iedzīvotāji, kuri […]

Turpināt lasīt

Deputātu maiņa Dundagas novada domē

Pagājušā mēneša vidū kļuva zināms, ka no deputātu pienākumu pildīšanu atsakās divi Dundagas novada domes deputāti — Madars Burnevics un Vilnis Skuja. Viņu vietā no 30. marta šos pienākumus sāka pildīt Gunta Abaja un Guntis Pirvits. Kā abi deputāti minēja «Talsu Vēstīm», martā motīvs neturpināt pildīt uzticētos deputāta pienākumus saistoties ar nesakārtotību domes darbā. M. Burnevics pauda, ka […]

Turpināt lasīt

Dundagas novada domes atlaišana nav ministrijas dienas kārtībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 28. martam aicināja Dundagas novada domi ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju. Tā kā līdz šim vienoties par domes vadītāju deputātiem rīkotajās ārkārtas domes sēdēs nav izdevies un pēdējās domes sēdēs šāds lēmums pat nav virzīts, lūdzām ministriju skaidrot, kāda būs tās tālākā rīcība. Ministrijas sniegtais skaidrojums uz laikraksta «Talsu Vēstis» […]

Turpināt lasīt

25. martu pieminot. Dundagas pagasta «Plintiņi»

Man par šo vietu ir savas atmiņas Plintiņu stacija, Plintiņu veikals, Plintiņu pasts, Plintiņu ferma — nu, tā tas bija, cik vien no bērnības atceros, tā ap 1955. gadu, kad no «Zelmeņiem» bijām pārcēlušies uz «Vaivariem». Nu vairs ceļš uz veikalu neveda caur Pieņu pļavām uz Dundagu, bet pa koku starpām iemītu taciņu, kur vietām bija jālīkumo […]

Turpināt lasīt