Paļaujas, ka Talsu novadam būs noderīgs

Bijušā Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena līdz šim aktīvo darbošanos piekrastes ļaudis ir pamanījuši. Viņš 12 gadu garumā ar īsu pārtraukumu vadījis pārvaldi, bet kopš šā gada pašvaldību vēlēšanām uzņēmies pienākumus Talsu novada domes vadības līmenī. Jūnijā notikušās pašvaldību vēlēšanas parādīja viņa darba novērtējumu — Kolkas vēlēšanu iecirknī liels atbalsts no iedzīvotāju puses un, […]

Turpināt lasīt

Apseko vairākus bērnu laukumus

Talsu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA «Play Inspect», kas veic vairāku novadā esošu bērnu laukumu apsekošanu. Mērķis — vērtēt, cik drošas un izmantojamas ir laukumos uzstādītās rotaļiekārtas. Pašvaldība noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA «Play Inspect», kas līdz vasaras beigām veiks 20 bērnu rotaļu laukumu apsekošanu Stendē, Sabilē un Talsu pilsētā, kā arī Ārlavas, […]

Turpināt lasīt

Laiks rādīs…

Politikā tiekšanās pēc varas, lai īstenotu vēlētājiem apsolīto, nav nekas nosodāms, tikai jautājums — ar kādiem līdzekļiem un nosacījumiem šī vara tiek iegūta. Šomēnes, apvienojoties Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadam, darbu uzsāka jaunā Talsu novada dome. Jaunievēlētie deputāti uz savu pirmo sēdi sanāca 1. jūlijā, kurā gandrīz vienbalsīgi ievēlēja arī jauno domes priekšsēdētāju Sandru Pētersoni, […]

Turpināt lasīt

Ņems aizņēmumu tilta atjaunošanai Pastendē

7. jūlijā notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā viens no izskatāmajiem jautājumiem bija par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta «Tilta pār Stendes upi Skolas ielā, Pastendē pārbūve» īstenošanai. Lielākā daļa deputātu iecerei sniedza atbalstu. Kopējais projekta finansējums ir 580 000 eiro, no tiem aizņēmuma apmērs ir 486 884,17 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums — 87 […]

Turpināt lasīt

Vērtē iespējamo zaudējumu nodarīšanu pašvaldības budžetam

Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācija jūnija vidū domes ārkārtas sēdē skatīja jautājumu par izmeklēšanas komisijas izveidi, kuras uzdevums būs vērtēt, kāda bijusi atlaistās domes deputātu rīcība saistībā ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu vienā no tiesvedībām, kurā pašvaldība zaudēja saistībā ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atlaišanu no amata 2019. gada augustā. Kā minēts 17. jūnija ārkārtas […]

Turpināt lasīt

Stacijas ielas atjaunošanai Stendē būs jauns iepirkums. Ministrija noraida pašvaldības pārsūdzību par piemēroto finanšu korekciju

Jau rakstījām, ka 29. aprīļa Talsu novada domes informatīvajā daļā diskusijas raisījās par Stendes ielas atjaunošanu Talsos un Stacijas ielas atjaunošanu Stendē, kur Centrālā finanšu un līgumu aģentūra saskatījusi iespējamus iepirkuma procedūras pārkāpumus. Informējam, kā situācija šo mēnešu laikā mainījusies. Centrālās finanšu un līguma aģentūras pārstāve Ieva Luste «Talsu Vēstīm» toreiz skaidroja, ka projekta «Stendes […]

Turpināt lasīt

Energoefektivitātes paaugstināšanai izstrādās jaunu projektu

29. jūnija Talsu novada domes sēdes informatīvajā daļā, izpilddirektorei Ievai Krēķei informējot par dažādu projektu īstenošanas gaitu, kļuva zināms, ka, lai piesaistītu finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanai Talsu 2. vidusskolas lielajai ēkai, plānots gatavot jaunu projektu. «Talsu Vēstīm» pašvaldības izpilddirektore Ieva Krēķe skaidro, ka esošais projekts, ko 2016. gadā izstrādāja SIA «Campaign» Talsu 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanai […]

Turpināt lasīt

Atbalsta 14 vietējos uzņēmējus

Lai sniegtu finansiālu atbalstu uzņēmējiem, arī šajā gadā Talsu novada pašvaldība izsludināja konkursu «Dari Talsu novadam», kurā līdz 30. aprīlim varēja iesniegt pieteikumus. Atsaucība bijusi pietiekama, jo, lai atbalstītu visus pretendentus, kas atbilst saņemšanas nosacījumiem, bija nepieciešams papildu finansējums. Nu jau bijušās Talsu novada domes deputāti par šo jautājumu lēma 29. jūnija domes sēdē. Informāciju […]

Turpināt lasīt

Uzstādīs iegādāto publisko tualeti

Dundagas novada pašvaldība 2019. gadā iegādājās publiskās tualetes ēku 12 099 eiro vērtībā, ko plānoja uzstādīt netālu no vecā tautas nama Dundagā jeb Pils ielā 9. Lai iegādāto ēku uzstādītu, šogad Dundagas novada budžetā tam tika atvēlēti līdzekļi 9500 eiro apmērā. Izsludinot cenu aptauju un saņemot piedāvājumus, konstatēts, ka piedāvātā darbu summa ir lielāka, nekā sākotnēji bija plānots. […]

Turpināt lasīt

Apstiprina nolikumu un komiteju sastāvus

1. jūlijā Talsu tautas namā notika jaunā Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā apstiprināja jauno pašvaldības nolikumu, kā arī domes komiteju sastāvus. Jaunizveidotajā Talsu novadā, kur apvienojies nu jau bijušais Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novads, būs 20 pārvaldes. Tas nozīmē, ka līdzšinējos mazajos novados, kas apvienojušies ar Talsu novadu, būs pagastu pārvaldes. Izņēmums ir […]

Turpināt lasīt