Apseko vairākus bērnu laukumus

Talsu novads

Talsu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA «Play Inspect», kas veic vairāku novadā esošu bērnu laukumu apsekošanu. Mērķis — vērtēt, cik drošas un izmantojamas ir laukumos uzstādītās rotaļiekārtas.
Pašvaldība noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA «Play Inspect», kas līdz vasaras beigām veiks 20 bērnu rotaļu laukumu apsekošanu Stendē, Sabilē un Talsu pilsētā, kā arī Ārlavas, Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Balgales, Vandzenes, Laidzes un Virbu pagastā. Pārbaudēs plānots izvērtēt uzstādīto konstrukciju iesprūšanas riskus, nodilumu, stabilitāti un struktūru, drošības zonas, drošības segumu atbilstību, kritienu aizsardzību un citas drošības normas. Plānots novērtēt arī riskus katrai neatbilstībai, vispārējo riska līmeni laukumā un sagatavot veicamo darbību rekomendācijas. Laukumu apsekošana iepriekš minētajās apdzīvotajās vietās pašvaldībai izmaksās 4628,25 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Veicot bērnu rotaļlaukumu pārbaudes, ekspertu secinājums bijis, ka drošības apsvērumu dēļ vairs nav izmantojama viena no centrālajām ierīcēm bērnu rotaļlaukumā Laidzē. Atbilstoši jaunajam regulējumam pēc sertificētu speciālistu apsekojuma secināts, ka Laidzes rotaļlaukuma elementiem lietošanas laikā radušās neatbilstības. Iekārtas, ko nav iespējams remontēt, jādemontē, liecina Talsu novada pašvaldības publiskotā informācija. Neatbilstošo iekārtu demontāža sākās 12. jūlijā. Laidzes pagasta pārvaldes vadītāja Marika Grohjacka «Talsu Vēstīm» precizē, ka ir demontēta viena iekārta — laukuma centrālais elements ar slidkalniņu. «Sagaidīsim pilno atzinumu, lai vērtētu, kas no iekārtām ir labojamas. Nākotnes vīzijā skatīsimies visa laukuma konceptu, iekļaujot sadaļu par bērnu laukuma atjaunošanu. Esam sākuši laukumu apdzīvot, ienesot tajā gan kultūru, gan sportiskas aktivitātes,» saka pārvaldniece, piebilstot, ka viss būs atkarīgs no pieejamā finansējuma. Laidzē rotaļlaukums ekspluatācijā ir kopš 2007. gada.