Ņems aizņēmumu tilta atjaunošanai Pastendē

Talsu novads

7. jūlijā notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā viens no izskatāmajiem jautājumiem bija par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē investīciju projekta «Tilta pār Stendes upi Skolas ielā, Pastendē pārbūve» īstenošanai. Lielākā daļa deputātu iecerei sniedza atbalstu.
Kopējais projekta finansējums ir 580 000 eiro, no tiem aizņēmuma apmērs ir 486 884,17 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums — 87 000 eiro. Iepirkuma konkursā zemāko cenu piedāvājis uzņēmums SIA «Būvinženieris», kas tilta pārbūvi, ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanu un apgaismojuma izbūvi plānot veikt par 473 392,48 eiro (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli), liecina pašvaldības publiskotā informācija. Martā rakstījām, ka no 18. februāra līdz 1. martam pašvaldībām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā bija iespēja pieteikt īstenojamos darbus (augstas gatavības projektus), lai pretendētu uz valsts aizdevumu. To izsniedz pašvaldībām «Covid—19» izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Šādu iespēju izmantoja arī Talsu novada pašvaldība, iesniedzot pieteikumu par tilta pār Stendes upi Skolas ielā Pastendē pārbūvi. No ministrijas saņemts akcepts, ka iecere guvusi atbalstu. Tomēr tās realizēšana aizkavējās iepirkumu procedūras dēļ, tādēļ pieteikums otro reizi tika apstiprināts 29. jūnijā, informē vietvara. Tilta ​tehniskā apsekojuma atzinumā minēts, ka tā tehniskais stāvoklis ir pirmssabrukšanas stadijā un pamatnes iebrukšana iespējama jebkurā brīdī.