Uzstādīs iegādāto publisko tualeti

Dundagas novads

Dundagas novada pašvaldība 2019. gadā iegādājās publiskās tualetes ēku 12 099 eiro vērtībā, ko plānoja uzstādīt netālu no vecā tautas nama Dundagā jeb Pils ielā 9. Lai iegādāto ēku uzstādītu, šogad Dundagas novada budžetā tam tika atvēlēti līdzekļi 9500 eiro apmērā. Izsludinot cenu aptauju un saņemot piedāvājumus, konstatēts, ka piedāvātā darbu summa ir lielāka, nekā sākotnēji bija plānots. Darbu veikšanai bija iesniegti divi piedāvājumi. Tos pārbaudot, konstatēts, ka viens pretendents nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā, līdz ar ko neatbilst cenu aptaujas izvirzītajām prasībām, bet pretendenta SIA «AJOR» iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām cenu aptaujas prasībām. Šis uzņēmums piedāvā darbus veikt par 22 353 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Lai iegādāto tualeti Pils ielā 9 uzstādītu, 22. jūnijā Dundagas novada pagaidu administrācija nolēma piešķirt papildu līdzekļus — 12 853 eiro. Kā «Talsu Vēstīm» skaidro Dundagas saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, darbi plānoti jūlijā vai augustā.