Apstiprina nolikumu un komiteju sastāvus

Talsu novads

1. jūlijā Talsu tautas namā notika jaunā Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā apstiprināja jauno pašvaldības nolikumu, kā arī domes komiteju sastāvus.
Jaunizveidotajā Talsu novadā, kur apvienojies nu jau bijušais Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novads, būs 20 pārvaldes. Tas nozīmē, ka līdzšinējos mazajos novados, kas apvienojušies ar Talsu novadu, būs pagastu pārvaldes. Izņēmums ir Dundagas novads, kur plānotas divas pagastu pārvaldes, — Dundagā un Kolkā. Tāpat zināms, ka domē turpmāk būs četras pastāvīgās komitejas — finanšu komiteja, izglītības, sociālo un veselības jautājumu komiteja, kultūras, sporta un tūrisma komiteja un tautsaimniecības komiteja. Finanšu komitejā strādās 13 deputāti: Sandra Pētersone, Gaidis Bērziņš, Gundars Sebris, Ilva Norenberga, Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Juzefa Kļava, Andis Astrātovs, Oļegs Solovjovs, Dainis Karols, Ainis Stūrmanis. Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejā strādās desmit deputāti: Sandra Pētersone, Eva Kārkliņa, Gundars Sebris, Ilva Norenberga, Kalvis Kalniņš, Andra Grīvāne, Andis Astrātovs, Oļegs Solovjovs, Dainis Karols un Ieva Brūna. Kultūras, sporta un tūrisma komitejā darbosies Sandra Pētersone, Eva Kārkliņa, Andis Āboliņš, Ilva Norenberga, Kalvis Kalniņš, Andra Grīvāne, Aldis Pinkens, Dainis Karols, Almants Kalniņš, Ieva Brūna, bet tautsaimniecības komitejas sastāvā būs Gaidis Bērziņš, Andis Āboliņš, Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs, Juzefa Kļava, Andis Astrātovs, Almants Kalniņš un Ainis Stūrmanis, liecina pašvaldības publiskotā informācija. 1. jūlijā izveidotais Talsu novads tika arī pie jaunas vadības — par domes priekšsēdētāju ievēlēja Sandru Pētersoni, bet par vietniekiem — Andi Astrātovu un Aldi Pinkenu.