Piešķir finansējumu Ķēniņkalna un «Koklētāja» apkārtnes labiekārtošanai

Talsu novads

1. jūnijā valdība skatīja rīkojuma projektu «Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar «Covid-19» krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu» un to apstiprināja. To vidū arī Talsu novada pašvaldības iesniegto projektu «Ķēniņkalna un pieminekļa «Koklētājs» apkārtnes labiekārtošana Talsu pilsētā».
Pēc publiski pieejamās informācijas, šiem darbiem valdība no valsts budžeta piešķīrusi 1 105 000 eiro (552 500 eiro 2021. un 552 500 eiro 2022. gadā), bet pašvaldības līdzfinansējums šogad un nākamgad plānots 97 500 eiro apmērā katru gadu. Kopējais iezīmētais finansējums šo darbu veikšanai — 1 300 000 eiro.
Rakstījām, ka Elektroniskajā iepirkumu sistēmā pagājušā gada 12. novembrī Talsu novada pašvaldība izsludināja iepirkumu «Būvdarbi objektā «Pieminekļa «Koklētājs» apkārtnes un Ķēniņkalna labiekārtošana Talsu pilsētā, 1. kārta», kurā pretendenti piedāvājumus varēja iesniegt līdz 1. decembrim. Kā liecina publiski redzamais atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums, zemāko cenu nosolījis uzņēmums SIA «Talce», piedāvājot darbus veikt par 151 921,59 eiro.
Kā «Talsu Vēstīm» pauž pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante, kura ir no pašvaldības atbildīgā par šo projektu, par valsts piešķirto finansējumu plānots īstenot gan šo, gan arī otro kārtu, kurai 1. jūnijā izsludināts iepirkums. Viņa cer, ka līdz 16. jūlijam pašvaldība noslēgs līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par piešķirtā granta saņemšanu, kas ļaus pēc tam slēgt līgumu ar būvuzņēmēju par pirmajā kārtā paredzēto darbu veikšanu.
Pirmajā kārtā būvdarbi paredzēti tikai pieminekļa «Koklētājs» apkārtnē. Plānota labiekārtojuma elementu: soliņu, atkritumu urnu, velostatīvu, pieminekļa «Koklētājs» un seguma apgaismojuma (LED apgaismes armatūras) izveide, informatīvās plāksnītes izvietošana pie pieminekļa «Koklētājs», esošo kāpņu atjaunošana, apstrādājot betona pakāpienus ar smilšu strūklu un stiprinot esošos pakāpienus, kuri kustas, kāpņu margu uzstādīšana, gājēju ietvju pārbūve, dabīgās noteces lietus ūdeņu novadīšanas risinājumu izveide.
Savukārt otrajā projektu kārtā darbi paredzēti tieši Ķēniņkalna labiekārtošanā. Labiekārtojot šo pilsētas zaļo teritoriju, būs nodrošināta vides pieejamība, izveidoti vides objekti un neliela vieta pasākumu organizēšanai. Projekta īstenošana paredz gājēju celiņu un kāpņu izbūvi, nogāžu stiprināšanu, apgaismojuma ierīkošanu, labiekārtojuma elementu (soliņi, atkritumu urnas, velostatīvi, zviļņi, koka skatuve, informācijas stendi, labierīcības) uzstādīšanu, vides objektu «Ierāmē Talsus!» un «Cepures» izveidi, kas simbolizēs deviņus pakalnus, kā arī nepieciešamo apzaļumošanu, liecina pašvaldības sniegtā informācija.
Publiskajā telpā raisās diskusijas, vai pašvaldībai nebija citi augstas gatavības projekti, ko iesniegt šāda valsts finansējuma saņemšanai. A. Dimante skaidro, ka šāda veida augstas gatavības projektu nav daudz. «Patiesībā šis bija vienīgais. Otrs arguments — mēs visi braucam uz Kuldīgu priecāties, cik tur ir skaisti, staigāt pa Kuldīgas pilsētas dārzu. Domāju, ka pēc plānoto darbu paveikšanas arī Talsos iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būs plašākas iespējas redzēt ko interesantu. Arī atbildīgajā ministrijā šo projektu pamatojām, ka, īstenojot ieceri, būs iespēja pilsētai piesaistīt tūristus,» saka pašvaldības pārstāve.
Šis jau ir otrais objekts, ko Talsu novada pašvaldība iesniegusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā finansējuma saņemšanai «Covid-19» krīzes pārvarēšanā. Šāds atbalsts saņemts darbiem Rīgas ielas atjaunošanai Talsos, kur darbi pašlaik turpinās, un tos plānots pabeigt augusta beigās.