Pašiem būs jādara…

Žurnālista viedoklis

Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām 5. jūnijā, aktuāls kļūst jautājums, kādā novadā dzīvosim brīdī, kad zināsim, kuriem nākamajos četros gados vietvarā būs uzticēti vadības groži.
Šoreiz divās lappusēs mazliet tuvāk apskatījām tēmu par Talsu novada izveidi, lasītājus informējot, cik tālu Talsu novada pašvaldībā tikts ar jaunveidojamā Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, viedokli par novada izveidi jautājām arī pašreizējā Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldību izpilddirektoriem.
Lai izstrādātu jaunizveidojamā novada pašvaldības administratīvo struktūras projektu, tam atvēlēta arī nozīmīga mērķdotācija no valsts, protams, arī Talsu pašvaldības finansējums, jo tā ir galvenā sarunu vedēja jaunā novada izveidē. Kā «Talsu Vēstīm» norāda pašvaldībā, izstrādātais projekts jau rādīts deputātiem, šonedēļ galdā tikšot likts administrācijas un iestāžu pārstāvjiem, lai par izstrādāto piedāvājumu vēl diskutētu. Publiski uz āru tas vēl netiek laists. Taču, līdzko būs notikušas iekšējās diskusijas un veikti precizējumi, būtu tikai labi, ja arī sabiedrība tam acis varētu uzmest. Tikmēr pašvaldībā teic, ka noteicošais tomēr būs jaunais deputātu sasaukums, kas tad arī lems, vai jaunais novads darbosies pēc tagad izstrādātā pārvaldības modeļa vai tomēr jāizstrādā būs cits. «Esošais administratīvās pārvaldes modelis paredz vairāku iestāžu un struktūrvienību apvienošanu, līdz ar to administratīvās (pārvaldes) funkcijas maksimāli varētu tikt koncentrētas centrālajā administrācijā, bet pakalpojumu funkcijas organizētas pēc principa — tuvāk pakalpojuma saņēmējam,» skan izteiktais skaidrojums.
Katra reforma nes līdzi ieguvumus un zaudējumus. Jau iepriekš, uzrunājot dažādu jomu pārstāvjus novados, vairāki izteicās, ka tieši efektīvas pārvaldes izveide būs tas, kas ļaušot sadzirdēt arī attālāko vietu balsis. Ikdienā, uzklausot dažādus viedokļus, kas bieži paliek «aiz kadra», noprotamas arī dažādas bažas par gaidāmo apvienošanos. Vai deputātiem maz interesēs, kas notiek katrā «miestā», vai pieejamie finanšu līdzekļi būs pietiekami, lai attīstītu iecerētās un plānotās lietas tagadējos novados. Nenoliegšu, citiem ir satraukums arī par izglītības iestāžu turpmāko attīstību un pakāpes nesamazināšanu un to, kurš būs katras konkrētās vietas labākais saimnieks un kā tas tiks izraudzīts! Vēl vairākiem bailes palikt bez darba. Nezināmo esot ļoti daudz.
Šoreiz uzrunājām arī visu četru novadu izpilddirektorus, lūdzot sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem. Ar to cerējām ne tikai dot publiski signālu, kādām lietām un procesiem jaunajam domes sasaukumam vajadzētu pievērst uzmanību katrā no novadiem, bet arī saprast, ko domā paši izpilddirektori par savu vietu jaunajā novada struktūrā. Skaidrs, ka četru izpildvaras vadītāju vairs nebūs. No dažiem bijām cerējuši saņemt konkrētākas un skaidrākas atbildes, un, es pat teiktu — uzstājīgāku vēsti. Iespējams, šāda izteiksmes forma atbildēs ir tāpēc, ka joprojām ir ļoti daudz nezināmo. Nākamais pusgads būs laiks, kad reāli sākt veidot jauno novadu. Pašiem būs jādara, jo neviens no malas priekšā nepateiks.