«Darba lauks kļūs plašāks»

Provinces Cilvēks Pandēmijā

Lai gan vīzija par jaunā Talsu novada izveidi vēl ir neskaidra, aicinājām izpilddirektorus dalīties savā redzējumā par administratīvo teritoriju, kas turpmāk apvienos Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu. To, ka spēks ir nevis vārdos un solījumos, bet gan padarītajos darbos, apliecina gan Rojas novada izpilddirektors Jānis Pūce, gan Mērsraga novada izpilddirektore Agnese Kreicberga.

Mērsraga novada izpilddirektore Agnese Kreicberga cer, ka jaunā novada deputāti spēs sastrādāties, īstenot pievienoto pašvaldību iepriekš noteiktos mērķus un pievērsīs uzmanību pašvaldību dažādajām vajadzībām. «Viss būs atkarīgs no jaunievēlētās domes un deputātu lēmumiem. Galvenais — nepazaudēt to, kas katrā pašvaldībā ir iesākts. Sākums nekad nav viegls — izaicinājumu noteikti būs daudz. Apvienošanās sarunas ir aizritējušas diezgan sarežģīti — katra no apvienojamajām pašvaldībām ir ar savām vēlmēm un savām vajadzībām. Sarunas nekad nav vieglas, bet šobrīd tas ir vairāk politisks jautājums. Ja runā par Mērsraga novadu, nepieciešams attīstīt esošos un iesāktos projektus, tūrismu, kā arī piestrādāt pie infrastruktūras — ceļiem, ielām un apgaismojuma. Diemžēl ceļš uz jaunā novada centru Talsiem nav tas labākais. Jāatceras, ka spēks ir nevis vārdos un solījumos, bet padarītajos darbos!»

Rojas novada izpilddirektors Jānis Pūce uzsver, ka, palielinoties Talsu novadam, arī darba lauks kļūs plašāks. Galvenais, lai, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadam iekļaujoties Talsu novadā, nepazustu to identitāte. Runājot par reformas ieguvumiem, viņš ir skeptisks — par vienīgo ieguvumu viņš sauc administratīvā aparāta samazināšanos, taču arī to noteiks jaunais Talsu novada deputātu sastāvs. Aktuāls ir arī jautājums par pagastu pārvaldēm un to struktūrvienībām. «Galvenais, lai bijušā Rojas novada iedzīvotājiem nepazeminātos sniegto pakalpojumu klāsts un viņi ar sniegtajiem pakalpojumiem būtu apmierināti. Jaunajā administratīvajā teritorijā obligāti jāsaglabā Rojas vidusskola, lai tā kaut kādu iemeslu dēļ nekļūtu par pamatskolu, un jādomā arī par pārējām izglītības iestādēm — Rojas novada sporta skolu, Rojas mūzikas un mākslas skolu un pirmsskolas izglītības iestādēm. Lielāka uzmanība jāpievērš pašvaldību ceļu sakārtošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai. Vispirms jaunajam Talsu novadam kopā ar Satiksmes ministriju vajadzētu rekonstruēt P126 autoceļa «Valdgale—Roja» ceļa posmu no Valdemārpils līdz Rudei. Liels izaicinājums Talsiem un visam Talsu novadam būs arī multifunkcionālās halles būvniecība,» uzskata J. Pūce.
Atskatoties uz aizvadītajām apvienošanās sarunām, izpilddirektors atklāj, ka pašvaldības struktūrvienībām tika sniegta iespēja izteikt savas vēlmes, bet to, kādas struktūrvienības paliks jaunajā Talsu novadā, noteiks Talsu novada dome. Reģionālās nevienlīdzības mazināšana, viņaprāt, būs iespējama tikai tad, ja tiks sabalansēts 2022. gada budžets. Savu turpmāko pienesumu J. Pūce jaunajā Talsu novadā saredz kā Rojas pagasta pārvaldes vadītājs.

Jautājumi, uz kuriem «Talsu Vēstīm» atbildēja Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldības izpildvaras vadītāji.
⇒ Kā novada izpilddirektore (-s) redzat jaunā Talsu novada izveidi, kurā iekļausies tagadējais Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu novads?
⇒ Kādas līdz šim bijušas apvienošanās sarunas un kādus secinājumus par tiem izdarāt?
⇒ Kādas lietas un/vai procesi jaunajā administratīvajā teritorijā jūsu pārstāvētajā novadā būtu obligāti saglabājamas, attīstāmas? (Lūgums nosaukt trīs svarīgākās.)
⇒ Izveidojoties Talsu novadam, paliks viens izpildvaras vadītājs. Kādu redzat savu turpmāko pienesumu jaunajā novadā; vai cerat, ka izpilddirektora amatam tiks vērtēti visi apvienojamo novadu izpilddirektori un izvēlēts labākais kandidāts?
⇒ Kādi, jūsuprāt, būs reformas galvenie ieguvumi?
⇒ Kas varētu sagādāt lielākos izaicinājumus?
⇒ Kādiem prioritārajiem darbiem un/vai procesiem, jūsuprāt, vajadzētu pievērst lielāko uzmanību jaunajā novadā?
⇒ Kādi soļi būtu jāsper, lai mazinātu reģionālo nevienlīdzību?