Lielākais izaicinājums — vienotība un savstarpējā komunikācija

Provinces Cilvēks Pandēmijā

Lai noskaidrotu, ko no jaunās novada vadības sagaida vēlētāji Rojas novadā, uzklausījām dažādu sabiedrības grupu viedokļus. Redzējumā par jaunā novada nākotni dalījās Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Voldemāre, sporta biedrības «Roja» vadītājs Jānis Volajs, kā arī Rojas novada brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra «Strops» vadītāja un biedrības «Rasa» valdes locekle Inga Lēmane.

Sporta biedrības «Roja» vadītājs un treneris Jānis Volajs ar nožēlu atzīst, ka sporta joma vadošajām amatpersonām nav prioritāte valsts līmenī un nebūs arī Talsu novadā. Lūkojoties nākotnē, J. Volajs cer sagaidīt ekonomisko izaugsmi, saprātīgu saimniekošanu, kā arī zinošus un godīgus visu jomu vadītājus. Par lielāko apvienošanās ieguvumu viņš sauc finansiālo līdzekļu un investīciju piesaisti, bet par zaudējumu — mazākas iespējas parūpēties par konkrēto cilvēku. Šobrīd viņam kā Rojas novada iedzīvotājam vislielākās raizes rada Rojas novads bez izaugsmes un attīstības perspektīvas. Lai tā nenotiktu, ir svarīgi attīstīt uzņēmējdarbību, radīt jaunas darba vietas un apturēt cilvēku plūsmu, taču vispirms jāizveido rīcībspējīga un kompetenta novada pašvaldība. Sporta biedrības «Roja» vadītājs uzskata, ka ir būtiski apzināties savu patriotismu, vēlēt konkrētas personības un ticēt izvēlētajiem cilvēkiem.

Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Voldemāre No jaunās novada vadības sagaida spēju būt vienotai un kopīgi strādāt, lai sasniegtu mērķi. Vispirms, viņasprāt, vajadzētu strādāt vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju labā. Jaunajā novadā vajadzētu domāt par to, kā radīt labvēlīgus apstākļus jaunajām ģimenēm, lai šeit būtu vairāk jaunu un darboties gribošu cilvēku, kuri spētu veicināt uzņēmējdarbību un nest kopēju pienesumu. Tūrisma informācijas centra vadītāja ir pārliecināta — ja jaunā novada vadība spēs izveidot stipru un saliedētu komandu un vienoties par kopīgu darbu vienotam mērķim, tas būs liels ieguvums. Pretējā gadījumā sagaidāma nevis novada attīstība, bet gan stagnācija. Uzmanību vajadzētu pievērst arī veiksmīgam jaunā novada administratīvajam modelim, lai mazinātu administratīvo slogu gan novada iedzīvotājiem, gan pašvaldības darbiniekiem. Tā kā Talsi būs jaunā novada administratīvais centrs, nepieciešams koncentrēties uz ceļu infrastruktūras sakārtošanu, lai nodrošinātu drošu nokļūšanu uz Talsiem.
Par lielākajiem izaicinājumiem K. Voldemāre sauc jauno deputātu spēju sastrādāties un izveidot stipru komandu, kas varētu kopīgi strādāt pie novada veiksmīgas attīstības. Šobrīd viņai vislielākās raizes sagādā jautājums par vienlīdzību — vai par visiem novadiem, kas pievienosies jaunajam novadam, tiks padomāts un vai jaunā novada attīstība notiks vienlīdzīgi? Šī iemesla dēļ, viņasprāt, ir svarīgi piedalīties vēlēšanās — iedzīvotāji ir tie, kuriem ir dota iespēja izvēlēties. Ja cilvēks šo iespēju neizmanto un nav pietiekami aktīvs, lai aizietu līdz vēlēšanu iecirknim, pēc tam viņam nav tiesību nosodīt. Izdarot savu izvēli, Rojas tūrisma informācijas centra vadītāja ņems vērā to, ko deputātu kandidāti ir paveikuši līdz šim, jo par cilvēku stāsta viņa darbi.

Rojas novada brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra «Strops» vadītāja un biedrības «Rasa» valdes locekle Inga Lēmane Cer, ka Talsu novads turpinās attīstīties par labu novada iedzīvotājiem, ņemot vērā vajadzības, intereses un iespējas. Tas ietver gan Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu realizēšanu nevalstisko organizāciju sektorā, gan pašvaldību sektorā, realizējot jaunas, inovatīvas projektu idejas. Ieguvums būs tad, ja izveidosies laba pārvaldības sistēma, kurā darbosies atbildīgi deputāti un domes pārstāvji, kas pieņems lēmumus par labu novada iedzīvotājiem, atbalstīs un veicinās uzņēmējdarbības attīstību un uzlabos infrastruktūru. Uzmanību vajadzētu pievērst arī jauno ģimeņu atbalstam un jauniešu piesaistei. Viņasprāt, lielāka iespēja uzlabot teritorijas infrastruktūru, veicināt novada attīstību un apgūt ESF projektus mazajām pašvaldībām ir šobrīd. Par lielākajiem izaicinājumiem I. Lēmane sauc jauno attīstības plānu un tā realizēšanu novada ietvaros.
Piedaloties vēlēšanās, I. Lēmane veiks izvēli par labu tiem, kuri Talsu novadu vēlas attīstīt, pilnveidot un pieņemt lēmumus, kas ir vērsti uz novada iedzīvotāju labklājības uzlabošanu.