Turpinās vadīt Rojas domi

Rojas novads

26. aprīlī notika Rojas novada domes ārkārtas sēde, kurā skatīja jautājumu par domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas atbrīvošanu no amata. Ar četrām balsīm «par» un tikpat daudz «pret» domes vadītāja amatu saglabāja.
Par domes vadītājas atstādināšanu no amata balsoja Guntra Stocka, Jānis Kalniņš, Eduards Kleinbergs un Agnis Dravnieks, «pret» bija pati domes vadītāja Eva Kārkliņa, Edgars Grīnītis, Haralds Valdemārs un Inga Otmane, kura sākumā parakstīja iesniegumu par domes vadītājas atstādināšanu no amata. Sēdē nepiedalījās deputāts Mareks Štāls.
Rojas novada domes deputātes Guntras Stockas izplatītajā paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem pausts, ka Rojas novada domes deputāti Guntra Stocka, Jānis Kalniņš, Agnis Dravnieks, Eduards Kleinbergs un Inga Otmane 21. aprīlī Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai iesnieguši iesniegumu par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu, tās darba kārtībā iekļaujot jautājumu par domes priekšsēdētājas atbrīvošanu no amata. Iesniedzēji norādījuši uz domes priekšsēdētājas paviršo rīcību, neskatot kāda iedzīvotāja iesniegumu, kas radījusi sabiedrības negatīvo attieksmi par domes priekšsēdētājas vienpersonisko rīcību.
Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa «Talsu Vēstīm» skaidro: «Vienmēr esmu rīkojusies saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un darbojos loģiski un ar prātu, bet tas, par ko man tiek pārmests, ka neesmu iekļāvusi domes sēdes darba kārtībā jautājumu, kuram iniciatori vēl līdz šim brīdim (24.04.2021.) nav pievienojuši lēmuma projektu, izskatās diezgan lustīgi. Pārējie, loģiski domājošie deputāti noteikti būtu stipri izbrīnīti, ja saņemtu domes sēdes darba kārtību bez lēmuma projekta. Lai deputāti par kaut ko lemtu, vispirms ir jābūt lēmumprojektam. Kādus lēmumus katrs pieņem un cik tie ir politiski, ir katra paša izvēle. Savā ziņā šī apmelošanas kampaņa man sniedz sava veida gandarījumu, jo tādu atbalstu laikā, kopš strādāju pašvaldībā, saņemu otro reizi. Pirmā tāda reize bija Rojas estrādes atklāšana, šī ir otrā reize. Cilvēki zvana, raksta un šķiet, ka ir pamodušies no ziemas miega.»
Citādāku viedokli «Talsu Vēstīm» pauž viena no ārkārtas sēdes ierosinātājām, deputāte Guntra Stocka. Viņa uzskata, ka domes vadītājas darbs līdz šim bijis diktatorisks, un minētā iesnieguma neiekļaušana lemšanai domes sēdē bijis pēdējais piliens. «Jautājums ir par kāda iedzīvotāja iesniegumu par laivu nomas piestātni, kurā iesniedzējs lūdz šo jautājumu iekļaut izskatīšanai domes sēdē, paužot vēlmi, ka arī pašam piedalīties attālināti sēdē un sniegt vajadzīgo informāciju. Šis jautājums uz komitejām netika virzīts, bet novīzēts ar to iepazīties, pamatojot, ka uz šādu iesniegumu nevar iznest lēmumu. Jautājumus mēs izskatām komitejās, kur arī notiek balsojums virzīt tālāk uz domes sēdi. Ar šo jautājumu visādi tika manipulēts, lai netiktu virzīts tālāk. Uz manu deputātes pieprasījumu, lai šo jautājumu iekļautu domes sēdē, pieaicinot arī iesnieguma iesniedzēju, pieprasījums netika ņemts vērā. Mūsu domes priekšsēdētāja neieklausās deputātos, nedod vārdu izteikties. Līdzko kāds deputāts vēlas jautāt, ir skeptiska atbilde. Netiek virzīti dokumenti, kādai jābūt to virzībai. Tādi gadījumi jau ir atkārtoti, bet šis pielika punktu,» skaidro deputāte.
Lai gan sākumā deputāte Inga Otmane parakstīja iesniegumu par domes vadītājas atstādināšanu no amata, domes sēdē tomēr balsoja «pret». Deputāte «Talsu Vēstīm» skaidro, ka kopš iesnieguma parakstīšanas ieklausījusies arī iedzīvotāju paustajā. «Kad pirms četriem gadiem es stājos šajā amatā, man kā cilvēkam svarīgākā vērtība bija godīgums un sirdsapziņa. Godīgums pret visiem vēlētājiem. Tieši tā nepieciešamība rīkoties saskaņā ar savām vērtībām ir iemesls, kāpēc es parakstīju to iesniegumu, lai šodien (26. aprīlī) notiktu domes ārkārtas sēde. Parakstot iesniegumu, paudu, kas es pret domes priekšsēdētājas atbrīvošanu tomēr nebalsošu, jo ir palicis tikai pusotrs mēnesis, ko darboties šajā domē. Tas būtu neprāts to darīt. Man reizēm nav pieņemama domes priekšsēdētājas rīcība. Esmu par to, ka veicināt uzņēmējdarbību un novada labiekārtošanu ir ļoti svarīgi, taču tam nav jānotiek uz citu cilvēku ciešanu rēķina. Man sirdsapziņa neļauj būt līdzatbildīgai tur, kur likumiskie iemesli tiek piemeklēti, bet cilvēciskais faktors nolikts malā. Ņemot vērā to, ka līdz domes pilnvaru beigām ir palicis pusotrs mēnesis, aprunājoties šīs trīs dienas ar Rojas novada iedzīvotājiem, uzņēmēji, ļoti daudzi bija pret šo atstādināšanu, un tāpēc arī šāds lēmums. Tomēr no visiem ievēlētajiem deputātiem domes vadītājai ir vislielākās zināšanas un darbaspējas pildīt šo amatu. To pārmest nevar, bet runa ir par otru pusi, kas man nav dažreiz pieņemama.» Interesējoties, vai balsojums būtu citāds, ja līdz vēlēšanām nebūtu palicis pusotrs mēnesis, I. Otmane teic, ka atbildēt uz to gan nevarot.