Ministrs dundadzniekiem dod laiku līdz 26. aprīlim

Dundagas novads

Notikumiem bagāta nedēļa izvērtās Dundagas novada domē. Tur no deputāta pienākumiem atteicās četri deputāti un arī nākamie, kuriem jāstājas to vietā, tā domē paliekot pārstāvētam tikai vienam vēlētāju sarakstam «Mūsu cilvēkiem». Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša sasauktajā domes ārkārtas sēdē ministrs deputātiem deva laiku līdz 26. aprīlim vienoties par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amata veicēju.
Par Dundagas novada domē izveidojušos situāciju esam rakstījuši vairākkārt. 27. janvārī Dundagas novada pašvaldība saņēma domes vadītāja Alda Felta un viņa vietnieka Jāņa Mauriņa iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no ieņemamajiem amatiem ar tās pašas dienas datumu. Šo jautājumu deputāti skatīja dienu vēlāk domes sēdē, kurā kļuva zināms, ka A. Felta atkāpšanās iemesls no domes vadītāja amata ir «apstākļu summa, kur ir gan personiski, gan objektīvi ārēji iemesli. Šobrīd saprotu, ka es nevēlos šo amatu pildīt.» Savukārt viņa vietnieks Jānis Mauriņš šādu rīcību pamatoja: «Ir palikuši pēdējie mēneši. Man visus darbus pamest — savu biznesu? Es varētu būt kā vietnieks īslaicīgi, bet lai es uz pusgadu vispār pārietu… Cilvēks, kurš trīs gadus ir strādājis un jūt, ka nevar tikt galā, man tagad ielekt iekšā vilcienā — uzskatu, ka neesmu to spējīgs izdarīt!»
Aiziet cits pēc cita
3. februārī domes ārkārtas sēdē domes priekšsēdētāja amatam bija izvirzīta vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā!» deputāte Andra Grīvāne, tomēr vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» pieci no deviņiem deputātiem viņas kandidatūru neatbalstīja. Dundagas novadam paliekot bez politiskās vadības, izmainījās arī darbs domē.
Februārī, tuvojoties algu izmaksu dienai pašvaldības darbiniekiem, kļuva skaidrs, ka pašvaldībā, kurā nav domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka, nevienam vairs nav pirmās paraksta tiesības, kas ļautu pašvaldību pārstāvēt, piemēram, Valsts kasē un kredītiestādēs. Uz šo jautājumu kā steidzamu vienā no domes ārkārtas sēdēm februāra sākumā norādīja pašvaldības galvenā grāmatvede. Reaģējot uz to, 5. februārī nu jau bijušais domes priekšsēdētājs A. Felts sasauca domes ārkārtas sēdi, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija par izpilddirektores pilnvarošanu pārstāvēt Dundagas novada pašvaldību Valsts kasē un kredītiestādēs (tajā skaitā reģistrēt pirmā paraksta tiesības, tiesības parakstīt maksājumu rīkojumus un citus dokumentus maksājuma pakalpojuma saņemšanai). Lai gan daļa no uzdevumiem bija deleģēti izpildvaras vadītājai, turpmāk domes darbs tika organizēts divās komitejās — attīstības un plānošanas komitejā un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, kuras abas vada vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» deputātes — Zane Tālberga un Regīna Rūmniece. Finanšu komitejā jautājumus vairs neskatīja, jo noteikts, ka šo komiteju vada domes priekšsēdētājs. Savukārt galīgā lēmuma pieņemšanā deputāti izvēlējās rīkot tikai domes ārkārtas sēdes, kurās dienaskārtību mainīt nav ļauts. Ar šādu domes darbu apmierināti nebija vairāki deputāti un divi no viņiem — Vilnis Skuja un Madars Burnevics 11. martā iesniedza pašvaldībā iesniegumu, ka atsakās no deputāta mandāta. Viņu vietā stājās Gunta Abaja un Guntis Pirvits.
19. aprīlī Dundagas novada pašvaldība saņēma jau četru opozīcijas deputātu (Unas Silas, Andras Grīvānes, Guntas Abajas un Gunta Pirvita) iesniegumu, kurā pausta vēlme atteikties no deputāta mandāta. Kā pausts medijiem izplatītajā paziņojumā, arī vēlētāju apvienības sarakstos nākamie deputāta amata kandidāti nevēlas uzņemties darbu šādā Dundagas novada domes sastāvā. Iemesls šādai rīcībai — «šajā sarežģītajā laikā, kad valstī dienaskārtību nosaka vīrusu infekcija un tūlīt notiks administratīvi teritoriālā reforma, kad ir tik ārkārtīgi būtiski būt gataviem ātri un precīzi reaģēt un zināt katras amatpersonas pilnvaras un kompetenci, pašvaldībai turpināt strādāt domes vairākuma pašrocīgi radītā ārkārtas režīmā bez domes leģitīmas vadības un neatbilstoši valsts pārvaldes principiem mums nav pieņemams.» Par šo deputātu pilnvaru izbeigšanos arī vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» domē ievēlētie pieci deputāti (Aldis Felts, Regīna Rūmniece, Gunārs Kristiņš, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš), arī vienbalsīgi rokas pacēla un 21. aprīlī pirmā domes ārkārtas sēde arī beidzās pāris minūšu laikā. Pēc visa notikušā domē palicis tikai viena vēlētāju saraksta «Mūsu cilvēkiem» deputāti.
Iejaucas ministrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopš janvāra beigām vairākkārt aicinājusi Dundagas novada domi ievēlēt domes vadību, lai pašvaldībā noritētu darbs atbilstoši likumos un normatīvojos aktos noteiktajam. No ministrijas sūtītas vairākas «atgādinājuma» vēstules, taču, kā publiski izteicies bijušais domes vadītājs A. Felts, viņš neredzot problēmu, jo pašvaldība var strādāt arī šādā režīmā, kā pašlaik.
Lai risinātu problēmu, 21. aprīlī 14.00 notika otra domes ārkārtas sēde, kurai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs bija noteicis kārtību — par Dundagas novada domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanu. Domes sēdē tiešsaistē piedalījās arī «Talsu Vēstis». Iesākot sēdi, ministrs pauda, ka sēdi sasaucis, lai atkārtoti aicinātu domē nu jau palikušos deputātus vienoties par domes vadību un ievērot likumos noteikto, kā organizējams un vadāms darbs domē, jo pašlaik tā nespēj pilnvērtīgi darboties un pildīt savas funkcijas. Viņš vēlreiz atgādināja, ka pašvaldība ir vistuvāk iedzīvotājiem esošā valsts pārvaldes forma, kurai jāņem vērā iedzīvotāju vēlmes, vajadzības un jāattaisno dotā uzticība darbam domē 2017. gada pašvaldību vēlēšanās. «Jāatzīst, ka kopš šā gada 28. janvāra, kad izbeidzās bijušā domes priekšsēdētāja A. Felta un viņa vietnieka J. Mauriņa pilnvaras, nav darīts pietiekami, lai Dundagas novada dome turpinātu pilnvērtīgu darbu. (..) Domāju, ka esam vienisprātis, ka šajos kovid apstākļos iedzīvotājiem kvalitatīvs un uzticams domes darbs ir īpaši svarīgs! Nelieciet zem sitiena uzticību, ko iedzīvotāji jums devuši!» aicināja ministrs. Viņš Dundagas novada domes deputātiem dod laiku līdz 26. aprīlim vienoties par jaunu domes vadītāju un vietnieku ievēlēšanu, pretējā gadījumā izmantos savas tiesības un virzīs uz Saeimu likumprojektu par Dundagas novada domes atlaišanu.
Uzskata, ka var strādāt arī tā
Sēdē vārds tika dots arī Dundagas novada domes deputātiem. Zane Tālberga interesējās, vai esošā situācija ļauj ievēlēt domes vadību, zinot, ka domē palicis viens vēlētāju saraksts, kura pārstāvji nevar aizpildīt visas deviņas deputātu vietas. Domes priekšsēdētājs ir ievēlams ar balsu vairākumu, tāpēc to darīt varot, izskanēja ministra skaidrojums.
Savukārt deputāte Regīna Rūmniece nolasīja apvienības «Mūsu cilvēkiem» sagatavoto skaidrojumu par esošo situāciju domē, uzskaitot, kas un kā padarīts. Cita starpā tika minēts, ka domes lēmumi tiekot pieņemti savlaicīgāk, nekā iepriekš bez nevajadzīgām, apmaksātām populistiskām diskusijām. «Ja ārkārtas domes sēdēs pieņemtie lēmumi bez finanšu komitejas ir pretlikumīgi, lūdzu rosināt to atcelšanu,» teica R. Rūmniece. «Laikā, kad dome strādā bez vadītāja, plānoto divu domes sēžu vietā, ir notikušas desmit domes ārkārtas sēdes, izskatot 81 sagatavoto lēmuma projektu. (..) Šobrīd, kad paredzama deputātu nomaiņa, atkārtoti izvērtēsim nepieciešamību un iespējas ievēlēt domes vadību,» turpināja deputāte.
Aicina ievērot likumos noteikto
Noklausoties deputātes pausto, kas bija garākā tekstā, nekā šeit atspoguļots, ministrijas pārstāve Ilze Oša tomēr aicināja deputātus ievērot, kas likumos par domes deputātu pienākumiem un darbu ir noteikts. Arī ārkārtas domes sēde kā forma nav paredzēta tam, lai lemtu par jautājumiem, kas būtu skatāmi ierastā kārtībā domes sēdēs. Bet ministrs vēlreiz atgādināja: «Deputāta galvenais uzdevums ir vietējo iedzīvotāju interešu pilnvērtīga pārstāvēšana un, ne mazāk svarīgi, aizstāvēšana. Jūs esat tie, kam novada iedzīvotāji, sagaidot atbilstošu rīcību, uzticējuši vadības grožus, lai vietējās kopienas vārdā rūpētos par pašvaldības attīstību. Laikā, kad daļa darba ņēmēju, uzņēmēju un iedzīvotāju ir spiesti atrasties dīkstāvē globālas pandēmijas dēļ tādā domes bezdarbība attiecībā uz pilnvērtīga, normatīvajiem aktiem atbilstoša darba veikšanu, nav pieņemama. Vēlos atgādināt, ka domes nevēlēšanās un nespēja sakārtot darbu atbilstoši likumā noteiktajam, kā sekas izjūt nevis ierēdņi Rīgā, bet deputātu pašu kaimiņi un līdzcilvēki.»