Darbu Talsu sporta namā uzsāk masu vakcinācijas centrs

Talsu novads

Sadarbojoties SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiālei un Talsu novada pašvaldībai, Talsu sporta namā iekārtots masu vakcinācijas punkts. Tas darbību uzsāk šodien, 16. aprīlī. Vakcinācijas centrā tiek nodrošinātas trīs pacientu plūsmas, un tā kopējā jauda ir vairāk nekā 450 personu dienā.
Vakcinācijas punkta izveides un darbības nodrošināšanas nosacījumus nosaka Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē publicētās vadlīnijas vakcinācijas kompleksiem. Talsu novada pašvaldība vakcinācijas punkta izveidē sedza telpu, iekārtojuma un komunālo maksājumu izdevumus, kā arī rūpējās par kārtību un tehnisko atbalstu. Aptuvenās izmaksas sasniedza 80 337 eiro — izvērtējot izmaksu izlietojumu, tās tiks atgrieztas no valsts budžeta. SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiāle nodrošināja profesionālas vakcinācijas komandas (ārsts vai ārsta palīgs, medicīnas māsa un reģistrators), medicīnas aprīkojumu un individuālās aizsardzības līdzekļus. Arī vakcinācijas procesa koordinēšanu masu vakcinācijas punktā nodrošina SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiāle.
SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» sabiedrisko attiecību vadītāja Linda Rudzroga skaidro, ka pašvaldība sākotnējai izvērtēšanai piedāvāja 15 telpu variantus. Savu viedokli par Talsu sporta namu kā piemērotāko izteica SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca». Telpas par atbilstošām atzina arī Vakcinācijas birojs. «Vakcinācijas centra izveidē tika ņemtas vērā noteiktas prasības un kritēriji. Būtiska nozīme bija arī vakcinācijas centra atrašanās vietai. Šeit ir autostāvvieta, varam nodalīt pacientu plūsmas un telpās ērti var iekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem. Šobrīd, kad telpas ir pilnībā iekārtotas darba uzsākšanai, ir skaidrs, ka izvēle ir bijusi pareiza,» uzsver L. Rudzroga.
Vakcinācijas centrā kopējā jauda ir vairāk nekā 450 personu dienā. Plūsmas tiek organizētas pa punktiem — pie ārdurvīm tiek mērīta temperatūra un pārbaudīta atbilstība reģistrācijai, tālāk apmeklētājs dodas pie ārsta konsultanta, kam seko reģistrators un tālāk jau pati vakcinācija. Pēc vakcīnas saņemšanas tiek veikts ieraksts vakcinācijas kartītē par nākamās atkārtotās vakcīnas saņemšanas datumu un laiku, kā arī pēc nepieciešamības ir iespējams uzkavēties, lai novērotu pašsajūtu.
Par vienu no izaicinājumiem vakcinācijas procesa organizēšanā L. Rudzroga sauc sistēmu, kurai nepārtraukti jāpielāgojas. Arī vakcinācijas procesa uzsākšana slimnīcā, loģistikas sistēmas izveide un centra iekārtošana slimnīcas kolektīvam bija izaicinājums. «Būtiska nozīme veiksmīga procesa nodrošināšanā bija profesionālam slimnīcas komandas darbam un teicamai sadarbībai ar pašvaldību. Arī šobrīd, kad centrs jau ir iekārtots un gatavs darbam, paralēli norit reģistrācijas process. Ir iedzīvotāji, kuri ir reģistrējušies sistēmā, bet tomēr pārdomā, ir tādi, kuri vēlas vakcinēties ar konkrēta ražotāja vakcīnu. Visi šie gadījumi reģistratoriem ir jāprecizē, ar katru cilvēku jāsazvanās, lai vienotos par vakcinācijas laiku. Kopumā lielākais izaicinājums darbiniekiem ir reģistrācijas process, kas tiek organizēts caur vienotu sistēmu. Atsaucība ir. Vienlaikus to ietekmē vēlme vakcinēties ar konkrēta ražotāja vakcīnu, kā arī prioritāro grupu ierobežojumi. Ir iedzīvotāji, kuri vēlas saņemt vakcīnu, taču nav atvērtajā prioritārajā grupā. Svarīgi, ka valstiskā līmenī tiek strādāts pie sistēmas sakārtošanas, lai ierobežojumi neietekmētu vakcinācijas tempu.»
Vakcinācijai iespējams pieteikties tīmekļvietnē www.manavakcina.lv, pa bezmaksas tālruni 8989 vai sazinoties ar savu ģimenes ārstu. Reģistrēties vakcinācijai var neatkarīgi no prioritārajām grupām, bet rinda joprojām tiek veidota prioritārā secībā.