Tā nu strādāts…

Talsu novads

Kopš 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām ir pagājuši gandrīz četri gadi, kuru laikā Talsu novada domē un pašvaldībā daudz kas augstāko amatu ieņēmēju līmenī ir mainījies. Ne vairs visi 2017. gadā ievēlētie deputāti sēž pie lēmumu pieņēmēju galda, un katram no tiem aiziešanas iemesli bijuši dažādi. Iespējams, raugoties uz tagadējo kandidātu vēlmi iegūt deputāta vietu Talsu novada domē, pēc šī paveiktā uzskaitījuma aizvadītajos četros gados, rodas arī secinājumi un pārdomas. Ieskicējam laikraksta lappusēs būtiskāko publicēto, lai gan par lemto un izteikto domes sēdēs un amatu ieņēmēju maiņu pašvaldībā varētu noteikti atvēlēt vismaz vienu avīzes numuru.

2017. GADS
> No 14. līdz 24. aprīlim notiek deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām.
> 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās Talsu novadā bija 24 833 balstiesīgo, nobalso 10 951 pilsonis, vēlētāju aktivitāte — 44,10 procenti.
> Talsu novads izcīna portāla «Delfi» balvu kā pašvaldība, kurā visnozīmīgāk kāpj vēlētāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās, salīdzinot ar 2013. gadu, kad vēlēšanās piedalās 32,61 procents balstiesīgo.
> Uz 17 deputātu vietām Talsu novada domē pretendē astoņas partijas: Latvijas Zemnieku savienība (turpmāk iekavās domē ievēlētie: Dainis Karols un Almants Kalniņš), Latvijas Reģionu apvienība (Daiga Feldmane), «Talsu novada attīstībai» (Aivars Lācarus, Oļegs Solovjovs, Ģirts Kalnbirze, Andis Astrātovs), Latvijas Zaļā partija (Alfons Spēks, Andis Āboliņš), partija «Vienotība» (Normunds Tropiņš, Edmunds Demiters), nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un brīvībai/LNNK» (Gundars Sebris, Ilze Indriksone), Jaunā konservatīvā partija (Inga Gluzda) un «Mēs — Talsiem un novadam» (Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga).
> Visvairāk balsu Talsu novadā iegūst partijas «Mēs — Talsiem un novadam» saraksta pirmais numurs Edgars Zelderis (3101 balss).
> 15. jūnijā notiek pirmā Talsu novada domes sēde ar jaunievēlētajiem deputātiem. Izvirzot divus novada domes priekšsēdētāja kandidātus — Ģirtu Kalnbirzi no partijas «Talsu novada attīstībai» un Edgaru Zelderi no partijas «Mēs — Talsiem un novadam, ar 12 deputātu balsīm par un piecām pret, E. Zelderi apstiprina domes priekšsēdētāja amatā.
> 15. jūnijā notiek ārkārtas domes sēde, kurā tiek mainīti saistošie noteikumi, lai līdzšinējo divu domes priekšsēdētāju vietnieku vietā pieņemtu trīs. Pamatojums — izpildvaras samazināšana, koncentrēšanās uz attīstības jautājumiem, piesaistīto un piesaistāmo Eiropas līdzekļu dēļ. Vietnieku amatos apstiprināti: Dainis Karols (vietnieks adminsitratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos), Ilze Indriksone (vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos) un Normunds Tropiņš (vietnieks tautsaimniecības, sociālo un veselības jautājumos). Pirmie darbības soļi — izpildvaras administrācijas darbības izvērtēšana.
> Tā kā likums neļauj savienot deputāta un pilsētas vai pagasta pārvaldnieka amatu, Ģirts Kalnbirze uzraksta iesniegumu par aiziešanu no Talsu pilsētas pārvaldnieka amata.
> 19. jūnijā pēdējo darba dienu aizvada Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons. 30. jūnijā pēdējā darba diena viņa vietniekam tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskaram Kļavam.
> 26. jūnijā Talsu novada domes ārkārtas sēdē pieņem lēmumu izpilddirektora amatā iecelt Modri Jaunvalku, kurš pašvaldību vēlēšanās pārstāv Latvijas Zaļās partijas sarakstu. Darbam viņš iegūst visu 17 deputātu atbalstu.
> 29. jūnijā Talsu novada domes sēdē deputāts un Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš (Latvijas Zaļā partija) noliek deputāta mandātu. Šādu izvēli viņš pamato, ka noderīgāks ir Stendes pilsētas pārvaldē, kur esot daudz iesāktu darbu un nākotnes plānu. Viņa vietā deputāta pienākumus sāk pildīt Spāres tautas nama vadītāja Tabita Kalniņa.
> 27. jūlijā Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā apstiprina Normundu Strēlnieku. Tajā pašā domes sēdē no amata atbrīvo Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Kadiķi- Skadiņu.
> 23. augustā «Talsu Vēstis» raksta, ka no amatiem domē aiziet vairāki speciālisti. Darbu atstājis Talsu novada būvvaldes vadītājs Reinis Mārtinsons, sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ivonna Vicinska, komunālās nodaļas vadītājs Kristaps Ūdris, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Tabita Ēce.
> 11. septembrī darba tiesiskās attiecības pārtrauc Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja Linda Sūniņa.
> 18. septembrī rakstām, ka pašvaldībā nolemj no 2018. gada atkritumu apsaimniekošanu veiks SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»».
> Oktobrī ārštatā par domes priekšsēdētāja E. Zeldera padomnieci uz nepilnu darba laiku sāk strādāt Jana Jākabsone, arhitekte, Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes un vecpilsētas un vides komisijas vadītāja.
> 12. oktobrī domes sēdē raisās diskusijas par Kultūras, sporta un tūrisma centra turpmāko pastāvēšanu.
> 24. novembrī «Talsu Vēstis» raksta, ka izsludinātajam konkursam uz sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas amatu, noslēdzoties bez rezultāta, amatam uzrunāta «Talsu Vēstu» žurnāliste Anna Ķīviča, kura amata pienākumus arī uzsāk pildīt novembra beigās.
> 24. novembris — pēdējā darba diena Talsu tautas nama vadītājai Ievai Brūnai.
> 18. decembrī darba attiecības komunālās nodaļas vadītāja amatā uzsāk Arvis Strēlnieks.

2018. GADS
> 19. janvārī «Talsu Vēstis» raksta, ka Talsu novada pašvaldībā izveidota darba grupa, kuras uzdevums izskatīt iespējas un izvērtēt hokeja halles un peldbaseina būvniecību Talsos. Par jaunas halles nepieciešamību pašvaldībā vērsušies hokeja entuziasti un jaunās hokeja paaudzes vecāki.
> 17. janvārī Talsu novada pašvaldībā notiek iedzīvotāju sapulce, lai kopā ar pašvaldības darbiniekiem apspriestu divu tēlniecības objektu uzstādīšanu Talsos. Viens — vides mākslas objekts «Latvijas saule», otrs — piemiņas vietas izveide Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.
> 1. martā Talsu novada domes sēdē skatīts jautājums par Aivara Lācarus deputāta pilnvaru pārtraukšanu. Tas darīts uz iesnieguma pamata, kurā viņš norādījis, ka to dara personīgu iemeslu dēļ.
> 1. martā domē apstiprinātas izmaiņas pašvaldības centrālajā administrācijā. Izveido kultūras un sporta attīstības nodaļu (saistībā ar gaidāmo kultūras, sporta un tūrisma centra reorganizāciju), vairākām nodaļām maina nosaukumus un darbinieku pakļautību.
> 8. martā Kurzemes rajona tiesa skata krimināllietu pret iepriekšējā sasaukuma Talsu novada domes priekšsēdētāju Aivaru Lācarus par iespējamu fiktīvu šofera nodarbināšanu pašvaldībā. Kurzemes rajona tiesas pārstāve Ginta Ansberga informējusi aģentūru LETA, ka A. Lācarus sodīts ar 300 stundu piespiedu darbu un aizliegumu trīs gadus ieņemt pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu. Ar 150 stundu piespiedu darbu sodīts arī fiktīvi nodarbinātais šoferis.
> 15. marta Talsu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja finansējuma piešķiršanu Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes «Vīnodziņa» pagaidu telpu remontam. Tāpat ar domes lēmumprojektu noteikts datums — 2020. gada 31. marts, līdz kuram jābūt uzbūvētam jaunajam bērnudārzam.
> 16. martā pēdējo darba dienu amatā aizvada Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Jansone. Darba attiecības pārtrauktas uz abpusējas vienošanās pamata.
> 29. martā «Talsu Vēstis» raksta, ka Talsu novadā izveidota frakcija «Savam novadam», kurā ir trīs politiskie spēki: partija «Vienotība», Latvijas Zemnieku savienība un nacionālā apvienība ««Visu Latvijai! — «Tēvzemei un brīvībai/LNNK». Par frakcijas vadītāju izvirzīts Dainis Karols. Galvenais tās izveidošanas mērķis esot «nodrošināt pašvaldībā saliedētību un stabilitāti».
> 9. aprīlī «Talsu Vēstis» raksta, ka noslēdzies konkurss uz Talsu tautas nama vadītāja amatu un par labāko no sešiem pretendentiem atzīta Dace Obodovska. Pienākumus viņa sāk pildīt 15. maijā.
> 11. aprīlī kļūst zināms, ka uz vakanto būvvaldes vadītāja amatu vietu izvirzīts Edgars Zeltiņš.
> 12. aprīlī darbu domē A. Lācarus vietā uzsāk Gerda Zeberiņa. Lai gan pēc A. Lācarus deputātu pilnvaru nolikšanas darbs domē bija jāuzsāk Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājai Juzefai Kļavai, viņa personīgu apsvērumu dēļ no šiem pienākumiem atsakās.
> 31. maijā Talsu novada domes priekšsēdētājs E. Zelderis saņem iesniegumu no astoņiem deputātiem, kuri aicina līdz 6. jūnijam viņu atkāpties no amata. Iesniegumā minēts: «Talsu novada domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieces attīstības, kultūras un sporta jautājumos darbības un bezdarbības rezultātā pašvaldībai pastāv risks neizpildīt savas saistības, radīti tiesvedības draudi, iespējami materiāli zaudējumi, kā arī apdraudēta vairāku projektu īstenošana.
> 12. jūnijā Talsu novada pašvaldība noslēdz līgumu ar SIA «Talce» par Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūvi.
> 14. jūnijā Talsu novada domes deputāti skata jautājumu par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam E. Zelderim, atbrīvojot viņu no amata. Klātesot plašam pulkam iedzīvotāju, pēc plašas deputātu viedokļu izteikšanas un balsojuma rezultātā E. Zelderis paliek amatā.
> 14. jūnija Talsu novada domes sēdē lemj jautājumu par Ivara Maķevica apstiprināšanu Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Pēc plašām debatēm septiņi deputāti no 15 balsojumā nepiedalījās, kā rezultātā lēmums netika pieņemts. Galvenais iemesls, kāpēc deputāti balsojumā nepiedalījās, — amata kandidātu izvērtēšanas komisija pieļāvusi kļūdu.
> Deputāti 14. jūnija sēdē no amata atbrīvoja pansionāta «Lauciene» direktoru Andi Kukīti. No 2018. gada 18. janvāra pansionāta «Lauciene» direktora pienākumus pilda direktora vietniece Sandra Pētersone.
> 27. jūnijā Talsu novada pašvaldībā tiek iesniegts 11 deputātu pieprasījums par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim un par jauna priekšsēdētāja vēlēšanām.
> 28. jūnijā ar 12 balsīm «par» un piecām balsīm «pret» E. Zelderi atstādina no domes priekšsēdētāja amata.
> 28. jūnijā deputāti pieņem lēmumu veikt Talsu 2. vidusskolas iekšējo reorganizāciju, slēdzot tās struktūrvienību (filiāli) «Laidzes pamatskola» ar 2019. gada 31. augustu.
> 28. jūnija vakarpusē, izsludinot domes ārkārtas sēdi, par domes priekšsēdētāju ievēl Daini Karolu. Amatam izvirza arī I. Indriksoni, bet viņa vairākuma atbalstu negūst. Tāpat deputāti lemj par izmaiņām pašvaldības nolikumā, nosakot, ka turpmāk domes priekšsēdētājam būs divi, nevis trīs vietnieki. Par Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniekiem ievēl Ģirtu Kalnbirzi un Normundu Tropiņu.
> 17. jūlijā Talsu novada domē parakstīts līgums par Raiņa, Celtnieku un Laukmuižas ielas pārbūvi.
> 6. augustā tiek uzsākti ļoti ilgi gaidītie būvniecības darbi, lai ēka Brīvības ielā 17a pārtaptu par Talsu Galveno bibliotēku.
> 16. augustā Talsu novada domes sēdē deputāti Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā ieceļ Mariku Grohjacku.
> 30. augustā Talsu novada domes deputāti vienbalsīgi nolēmj apstiprināt Daci Upleju par pansionāta «Lauciene» direktori.
> Iekļūstot 13. Saeimā, deputāta vietu Talsu novada domē atstāj Ilze Indriksone.
> 19. oktobrī rakstām, ka jaunā domes vadība darba līgumu ar bijušā domes priekšsēdētāja E. Zeldera padomnieci Janu Jākabsoni nepagarina.
> 14. novembrī atklāj Talsu Valsts ģimnāzijas atjaunoto stadionu.
> 15. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti nolemj dot zaļo gaismu, lai iespējami tuvā nākotnē varētu atjaunot Valdemārpils vidusskolas stadionu.
> 29. novembrī deputāta darbu domē sāk Sandra Pētersone, kura stājas Saeimā ievēlētās deputātes I. Indriksones vietā.
> 29. novembrī deputāti apstiprina Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Mareka Freimaņa atbrīvošano no amata ar 7. decembri.
> 26. novembrī pēc partijas biedru sapulces Talsu novada domes deputāte, Jaunās konservatīvās partijas biedre un valdes locekle Inga Gluzda nolemj izstāties no partijas. Deputātes pienākumus Talsu novada domē viņa turpina pildīt.

2019. GADS
> 7. janvārī Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Ģirts Kalnbirze iesniedz iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no amata no 31. janvāra. Domes priekšsēdētājs D. Karols neslēpj, ka bijis pārsteigts par šādu lēmumu un uzsver, ka vadībā nav bijušas domstarpības, viss risināts mierīgā ceļā. Vaicāts par iespējamiem kandidātiem Ģ. Kalnbirzes vietā, D. Karols atklāj, ka pašlaik tiek apsvērta doma iztikt ar vienu vietnieku (Normundu Tropiņu), tā vietā stiprinot izpildvaru, proti, pieņemot darbā vēl vienu vietnieku novada pašvaldības izpilddirektoram Modrim Jaunvalkam, kuram pašlaik ir viens vietnieks — Inguna Kaļinka. Ģ. Kalnbirze «Talsu Vēstīm» skaidro, ka šādu lēmumu pieņēmis, secinot, ka nepieciešams stiprināt izpildvaras darbu, palielināt tās kapacitāti. Viņš domei ierosinājis savas amata vietas likvidēšanu un jaunas — novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības, plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos — izveidi.
> 31. janvāra Talsu novada domes sēdē deputāti nolemj apstiprināt līdzšinējās Laidzes pagasta pārvaldes vadītājas Solveigas Stalidzānes atbrīvošanu no amata.
> 14. februārī Talsu novada domes deputāti bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā apstiprina Jolantu Feldmani. Viņa uzsver, ka bāriņtiesas galvenā funkcija ir darbs ar bērniem un ģimeni.
> 28. februāra Talsu novada domes sēdē deputāti nolemj apturēt Talsu novada pašvaldības sadarbības līgumu ar Ščolkovas rajonu Krievijā līdz 2021. gada 31. decembrim, ar iespēju to atjaunot. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā starptautisko situāciju, Krievijas īstenoto politiku.
> 28. februārī domes sēdē deputāti nolemj apstiprināt Virbu pamatskolas reorganizāciju, no nākamā mācību gada tai kļūstot par Virbu sākumskolu (1.—6. klase). Tāpat pieņemts lēmums reorganizēt Vandzenes pamatskolu par sākumskolu (1.—6. klase) no 2020. gada 1. septembra.
> PIKC «Rīgas valsts tehnikums» vadība pieņem lēmumu vērsties pie Izglītības un zinātnes ministrijas ar lūgumu atļaut no 2019. gada 1. septembra slēgt agrāko Laidzes tehnikumu.
> 8. marts — kļūst zināms, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sodījis Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Ingunu Kaļinku par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā — naudas balvas izmaksu sev.
> Pēc ārkārtas sēdēm 6. un 12. martā SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» valde zaudējusi kapitāla daļu turētāju (deviņu pašvaldību) uzticību un ir atsaukta pilnā sastāvā. Kā galvenais pamatojums tiek norādīts uz valdes nesaimniecisku un, iespējams, prettiesisku rīcību, neapzinātu vai apzinātu bezdarbību un iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.
> 16. maijā Talsu novada domes sēdē viens no jautājumiem bija par multifunkcionālo sporta un rekreācijas kompleksu Talsos. Lai arī ar savu balsojumu viņi vienprātīgi sniedz atbalstu, ka darbs pie projekta jāturpina, ar nākamo balsojumu sperot soli atpakaļ, uzņemot vēl ilgāku maratona kursu, jo neatbalsta darba grupas izvirzīto atrašanās vietu — Ezera ielu 26.
> 30. maijā deputāti izpilddirektora otrā vietnieka amatā apstiprina Ievu Krēķi.
> 13. jūnijā Talsu novada domes sēdē deputāti lemj par Almanta Kalniņa deputāta pilnvaru izbeigšanu. Šāds lēmums, jo likums pašlaik neļauj viņam apvienot divus valsts amatpersonas amatus — strādāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Talsu novada domē. Uz minēto amatu nesavienojamību norāda Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
> Talsu novada pašvaldības auditore Solvita Zemīte 14. jūnijā pārtrauc darba attiecības, kas ilgst aptuveni pusotru gadu. Viņa nevēlas publiski ieslīgt detaļās, bet bijuši vairāki argumenti, lai to darītu. Domes priekšsēdētājs Dainis Karols neslēpj, ka tas ir rezultāts deputātu neviennozīmīgajai attieksmei pret auditores darbu.
> 27. jūnijā deputāta pienākumus A. Kalniņa vietā uzsāk pildīt Miervaldis Krotovs.
> 11. jūlijā deputāti lemj par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam Dainim Karolam. Rezultātā ar vienas balss vairākumu iecere neīstenojas un domes vadītājs saglabā savu vietu.
> 12. jūlijā pēdējo darba dienu aizvada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks. Viņš atstāj amatu pēc paša iniciatīvas un savu lēmumu pamato ar domē izveidojušos politisko situāciju, kas traucē izpildvaras darbam.
> 15. augustā Talsu novada domes deputāti nolemj pārtraukt Talsu tirgus pārbūves projektu. Galvenais šāda lēmuma iemesls — pārāk lieli iespējamie riski, ja projektu turpinātu. ES finansējums, kas bija paredzēts Talsu tirgum, tiks pārdalīts divām citām iecerēm: Stacijas ielas un daļējai Dumpīšu ielas atjaunošanai Stendē un Stendes ielas atjaunošanai un rotācijas apļa izveidei pie Soda priedes Talsos.
> 15. augustā deputāti nolemj apstiprināt Vandzenes pamatskolas direktores Janas Jaņpēteres iesniegumu, kurā viņa lūdz atbrīvot no amata, sākot ar 31. augustu.
> 29. augustā Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas direktora amatā apstiprina Danu Kalašņikovu.
> 6. septembrī rakstījām, ka Valsts kontrole uzsākusi revīziju Talsu novada pašvaldībā. Tās uzmanības centrā būs pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi Talsu novada iedzīvotājiem, kā arī kapitālsabiedrību pārvaldības tiesiskums un atbilstība labās prakses principiem. Revīzija uzsākta, pamatojoties uz Valsts kontroles veikto risku analīzi, kā arī ņemot vērā gan pašvaldības iekšējā auditora, gan ārējā revidenta konstatētās nepilnības un riskus. Saņemts arī ievērojams skaits iedzīvotāju sūdzību, kas Talsus ierindo starp pašvaldībām «līderēm», par kuru sūdzas iedzīvotāji.
> Talsu novada dome 12. septembrī pieņem lēmumu pilnveidot deputātu atalgojuma principu, atbilstoši šī brīža Valsts kontroles ieteikumiem. Tas nozīmē, ka, ja līdz šim vidējais deputāta atalgojums Talsu novada domē bija ap 700 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī, tad tagad tas samazināsies uz pusi: ap 350 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī.
> 26. septembra Talsu novada domes deputāti domes sēdē skatīja jautājumu par novada pašvaldības iestādes «Talsu novada pieaugušo izglītības centrs» likvidāciju, ko pēc diskusijām arī atbalstīja. Centrs darbojās līdz 31. decembrim. Līdz ar centra slēgšanu amatu zaudē tā vadītāja Inga Sokolova.
> Talsu Galvenās un bērnu bibliotēkas pašvaldības darbinieki, draugi un brīvprātīgie 30. oktobrī uzsāk pārvākšanos uz jaunajām Talsu Galvenās bibliotēkas telpām Brīvības ielā 17a.
> 31. oktobrī Talsu novada domes deputāti nolemj neapstiprināt novada pašvaldības izpilddirektora amatam izvirzīto kandidātu Edgaru Abramu. Talsu novada pašvaldība bez izpilddirektora strādā kopš 12. jūlija, kad darbu atstāja M. Jaunvalks.
> 28. oktobrī pansionāta «Lauciene» direktore Dace Upleja uzraksta atlūgumu atbrīvot no ieņemamā amata.
> 29. oktobris — pēdējā darba diena ilggadējai Talsu novada pašvaldības darbiniecei, juridiskās nodaļas vadītājai Guntrai Tālbergai.
> 6. novembrī darbu auditora amatā Talsu novada pašvaldībā uzsāk Inga Fībiga.
> 14. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti apstiprina divus būtiskus lēmumus, lai tiktu optimizētas pilsētu un pagastu pārvaldes. Turpmāk Laidzes un Vandzenes pagastu pārvaldīs viens pārvaldnieks, tāpat viens pārvaldnieks būs Stendes pilsētai, Lībagu, Strazdes un Virbu pagasta pārvaldēm. Deputāti pēc garām diskusijām nolemj samazināt arī darbinieku skaitu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.
> 25. novembrī atklāj jauno Talsu Galvenās bibliotēkas ēku Brīvības ielā 17a.
> 12. decembrī Talsu novada domes deputāti nolemj Stendes pilsētas, Lībagu, Virbu un Strazdes pagasta pārvaldes vadītāja amatā apstiprināt līdzšinējo Stendes pilsētas pārvaldes vadītāju Andi Āboliņu.

2020. GADS
> No 3. janvāra Talsu novada būvvaldes vadītāja vietu ieņem Juris Krišjānis, kurš pirms tam bija pieteicies uz novada pašvaldības izpilddirektora amatu. 2019. gada 15. martā Talsu novada būvvaldes vadītāja vietu atstāj Edgars Zeltiņš. Konkurss uz vakanto amata vietu tiek izsludināts septembra beigās, bet tas noslēdzas bez rezultāta. Pašvaldības vadība pieņem lēmumu uzrunāt iepriekš uz izpilddirektora amatu kandidējušo Juri Krišjāni, kurš piekritis darba gaitas sākt 2020. gada 3. janvārī.
> 16. janvārī Talsu novada domes sēdē deputāti gandrīz vienbalsīgi pieņem lēmumprojektu noteikt pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalus Ezera ielā 26, Ezera ielā 7 un Gravas ielā 17 par plānotā multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecības vietu, kam izstrādāt metu konkursa priekšlikumus. Metu konkurss tiks izsludināts tad, kad domes deputāti apstiprinās šā gada budžetu. To, vai konkursu varēs rīkot abām vietām — Ezera ielā 7 un Gravas ielā 17 (esošā tirgus un blakus teritorijas vieta) vai Ezera ielā 26 — vēl jānoskaidro, jo, iespējams, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde to neļaus esošā tirgus vietā. To varētu neļaut tāpēc, ka tur ir trīs valsts aizsargājamie kultūras un arheoloģiskie pieminekļi — Talsu pilsētas vēsturiskais centrs, Talsu viduslaiku pils (Dzirnavkalns) un Vilkmuižas ezera senkapi. Tas nozīmē, ka tādā gadījumā metu konkursu rīkos tikai vienai adresei — Ezera ielai 26.
> 16. janvārī Talsu novada domes deputātu vairākums nolemj piešķirt 46 161,50 eiro būvprojekta dokumentācijas izstrādei 2020. gadā pirmsskolas izglītības iestādei (PII) «Vīnodziņa» Sabilē, Ventspils ielā 17b.
10. februārī par Talsu novada pašvaldības pansionāta «Lauciene» direktoru domes ārkārtas sēdē apstiprina Ilgoni Leišavnieku. Viņš darbu uzsāka 13. februārī.
> 27. februārī Talsu novada dome nolemj apstiprināt Talsu sākumskolas pievienošanu Talsu Valsts ģimnāzijai. Tas nozīmē, ka Talsu sākumskola tiks likvidēta un skolēni un darbinieki iekļauti ģimnāzijas sastāvā, tādējādi nodrošinot mācību procesu 1.—12. klasei. Skolu turpina vadīt ģimnāzijas direktors Gundars Sebris. Amatu nākas atstāt Talsu sākumskolas direktorei Raimondai Belickai.
> 17. aprīlī notiek Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā ir divi kārtības jautājumi: par Normunda Strēlnieka atbrīvošanu no Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amata un par Ģirta Kalnbirzes apstiprināšanu Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amatā. Ģ. Kalnbirze par Talsu pilsētas pārvaldes vadītāju būs iecelts nākamajā dienā, kad būs izbeigtas viņa deputāta pilnvaras saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu, bet N. Strēlnieks no 16. aprīļa pilda tansporta daļas vadītāja pienākumus komunālajā nodaļā.
> «Talsu Vēstis» raksta, ka pašvaldībā 22. maijā notiek izsole, kurā tā grasās pārdot agrāko poliklīnikas ēku Talsos, V. Ruģēna ielā 4, nosakot sākuma cenu 520 300 eiro. Izsoles noteikumi paredz, ka arī pēc īpašuma pārdošanas tā izmantošanas veidam jāpaliek esošajam — ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka. Izsolē ēku neviens nenopērk.
> Darbu domē deputāta mandāta nolikušā Ģ. Kalnbirzes vietā uzsāk Normunds Krūze.
> 14. maijā Talsu novada domes sēdē pirmais izskatāmais jautājums bija par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam Dainim Karolam. Ar deputātu balsu vairākumu lēmums arī pieņemts.
> 28. maijā Talsu novada domes sēdes dienaskārtībā ir deputāta Edgara Zeldera domei adresēts iesniegums, kurā viņš atsakās no deputāta mandāta, ko deputāti arī pieņem. Lēmumu viņš pieņēmis saistībā ar privāto dzīvi un jauniem izaicinājumiem.
> Nākamais kandidāts, kuram no šīs partijas būtu jāuzņemas deputāta pienākumi, ir Jānis Znotiņš. Ikdienā veicamo darbu dēļ viņš no šiem pienākumiem atsakās. E. Zeldera vietā Talsu novada domes deputāta amatu turpmāk ieņems Kalvis Kalniņš.
> 28. maijā Talsu novada domē skatīja jautājumu par izpilddirektora vietnieces Ingunas Kaļinkas atbrīvošanu no amata, jo pašvaldībā saņemts viņas iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu no 5. jūnija. Pamest darbu pašvaldībā pēc tajā nostrādātajiem 27 gadiem viņa nolēmusi, jo šā brīža vide Talsu novada pašvaldībā un domē neveicina darba produktivitāti un kvalitāti.
> 2. jūnijā notiek Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā skata jautājumu par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā, kuram bija izvirzīts viens pretendents — Ēriks Lukmans. Domes sēdē pārliecinoša atbalsta no deputātiem nav un viņu amatā neapstiprina.
> 25. jūnijā deputāti pieņem lēmumu likvidēt Vandzenes pamatskolu.
> 7. jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Talsu novada domes deputātiem nosūta vēstuli, atgādinot, ka līdz 14. jūlijam jāievēl jauns domes priekšsēdētājs. Tāpat atgādināts, ka neizdarības gadījumā Saeima var atlaist domi.
> 13. jūlija Talsu novada domes ārkārtas sēdē ar balsu vairākumu par domes priekšsēdētāju ievēl nacionālās apvienības ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un brīvībai»/LNNK» deputāti Sandru Pētersoni. Sēdē izveidotas vēl divas jaunas domes priekšsēdētāja vietnieka amata vietas, ko ieņems Dainis Karols un Andis Astrātovs, pienākumus turpina pildīt arī esošais vietnieks Normunds Tropiņš. Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa sēdē uzreiz precīzu summu nevar nosaukt, vien min, ka divu jaunu amata vietu izveide šogad (atlikuši četri ar pusi mēneši, jo par decemrbi algu maksās janvārī) izmaksāšot ap 24 tūkstošiem eiro (23 899 eiro), liecina Talsu novada pašvaldības sniegtā informācija «Talsu Vēstīm»). Tas atstāšot zināmu ietekmi uz budžetu. Izpilddirekora amatā ieceļ Ievu Krēķi.
> 30. jūlijā Talsu novada domes deputāti skatīja jautājumu par Jolantas Feldmanes atbrīvošanu no Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata, ko arī atbalstīja.
> 30. jūlijā Talsu novada dome pieņem izmaiņas līdzšinējā domes un komiteju sēžu darba organizācijā: no augusta sēdes tiks organizētas reizi mēnesī līdžšinējo divi reižu vietā. Šāda lēmuma pieņemšanu Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone pamato ar domes lēmumu kvalitātes paaugstināšanu, jo palielinās laiks, ko pašvaldības darbinieki var veltīt lēmumprojektu sagatavošanai un pilnveidošanai.
> 7. augustā noslēgts Talsu Valsts ģimnāzijas pārbūves līgums. Darbus veic SIA «Telms» un SIA «Stats», kas darbus sola pabeigt 16 nedēļu laikā.
> 27. augustā domes sēdē amatā apstiprina Talsu novada muzeja vadītāju Uldi Jaunzemu-Pētersonu, bet pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» vadītājas amatā — Paulu Lūsi.
> No 17. septembra ikviens Valsts kontroles interneta vietnē www.lrvk.gov.lv var iepazīties ar publicēto ziņojumu, kurā vērtēta piecu kapitālsabiedrību — SIA «Talsu namsaimnieks», SIA «Talsu ūdens», SIA «Talsu televīzija», SIA «AAS «Piejūra»» un SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» — darbība. Valsts kontrole secinājusi, ka darāmā ir daudz, lai minēto kapitālsabiedrību darbība būtu caurskatāma un vērsta ilgtermiņā. Īpašs uzsvars uz darāmo likts SIA «Talsu namsaimnieks» un SIA «Talsu ūdens».
> 24. septembra Talsu novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par izmaiņām Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā, kas paredz vairāku jaunu amata vietu izveidi un amata vietu restrukturizāciju. Plānotās izmaiņas amatos izmaksās ap 100 425 eiro gadā.
> 26. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par Aijas Vītolas iecelšanu Vandzenes pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» vadītājas amatā un Daigas Feldmanes, kura ir arī deputāte Talsu novada domē, iecelšanu Valdemārpils pirmsskolas izglītības iestādes «Saulstariņš» vadītājas amatā. Jaunie vadītāji darbu uzsāks 1. decembrī. Deputāti bāriņtiesas vadītājas amatā iecēla Daci Sudmali.

Šis ir tikai mazs ieskats no tā, kas laikā kopš 2017. gada Talsu novada domē un pašvaldībā noticis, kā mainījušies amatu veicēji un viņu motivācija darīt vienu vai otru darbu. Ikviens interesents joprojām ik mēnesi var sekot līdzi visu novada domes sēdēm, lai spētu pieņemt pareizo lēmumu, kuriem uzticēt varas grožus Talsu novada pašvaldībā nākamos četrus gadus.