Miķelis Zumbergs — Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs

Personības

31. martā darbu sāka jaunā Ekonomisko lietu tiesa, un par tās priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Tieslietu padome iecēlusi šīs tiesas tiesnesi — dundadznieku Miķeli Zumbergu. Viņš pildīs tiesas priekšsēdētāja pienākumus, līdz Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs tiks iecelts likumā «Par tiesu varu» paredzētajā kārtībā.
Apstiprināšanai Saeimā attiecīgajam amatam tika virzīti deviņi kandidāti. Miķelis Zumbergs tiesu sistēmā ir nostrādājis 16 gadus, līdz ar to var teikt, ka viņam ir lielākā pieredze Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu vidū. Astoņus gadus viņš bijis arī Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja palīgs. «Kaut arī mans līdzšinējais darbs bija saistīts ar administratīvajām lietām, uzskatu, ka ieguvums darbā Ekonomisko lietu tiesā būs mana pieredze pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas lietās. Tā devusi pieredzi nelikumīgas naudas līdzekļu apritē, kas saistīta ar Ekonomisko lietu tiesas kompetenci. Ātras un efektīvas tiesu sistēmas esība ļauj uzņēmējiem labāk prognozēt savas rīcības sekas, samazinot riskus, bet saglabājot ieguvumus. Jo ātrāk tiek izskatītas lietas, jo stabilāka ir tiesu prakse, jo drošāk uzņēmēji var iesaistīties darījumos un būt pārliecināti, ka necietīs neparedzamus zaudējumus, tādējādi tiek veicināta ekonomiskā apgrozība,» atzīst Miķelis Zumbergs.
Ekonomisko lietu tiesas kompetencē būs specifiski komercstrīdi un krimināllietas par sevišķi smagiem un smagiem noziegumiem, kas rada būtisku kaitējumu uzņēmējdarbības videi un tautsaimniecības attīstībai, un tās darbības teritorija aptvers visu Latviju.