Dāvinājums Kolkas bibliotēkai

Kultūra

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības aicinājumam ziedot datorus Latvijas bibliotēkām atsaucies arī kāds privāts ziedotājs. Andris Nīmanis iegādājies jaunu datorkomplektu, un pēc sarunām biedrībā izvēlējušies to ziedot Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēkai.
Biedrība gada sākumā publiski aicināja palīdzēt bibliotēkām atjaunot datortehniku un ziedot lietotus datorus labā darba kārtībā. Pēc šīs ziņas ar biedrību sazinājās un datorus ziedoja vairāki uzņēmumi, pirmo reizi saņemts arī privātpersonas datordāvinājums.
Kā norādījusi Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone, šāds aicinājums ir ļoti svarīgs — bibliotēkām mūsdienīgas datortehnikas jautājums ir aktuāls, savukārt uzņēmējiem un sabiedrībai ir vēlēšanās un iespējas bibliotēkas atbalstīt. Mūsdienīga bibliotēka vairs nav iedomājama bez atbilstošas datortehnikas. Pēc dāvinājuma saņemšanas Kolkas pagasta bibliotēkas vadītāja Olita Kalna pauž, ka bibliotēkās datori ir nepieciešamība gan bibliotekāriem, gan apmeklētājiem. Diemžēl bieži datortehnika nolietojas ātrāk, nekā to ir iespējams atjaunot. Tāpēc šis ziedojums sagādājis patiesu prieku! Jaunais dators palīdzēs bibliotēkai strādāt ātrāk, kvalitatīvāk un nodrošināt apmeklētājus ar nepieciešamo. Dāvātā datortehnika bibliotēkā nogādāta februāra beigās, un līdz ar to pašlaik apmeklētājiem ir pieejami četri labi datori.