Talsu pamatskolā boileru laikmets būs beidzies

Izglītība

Talsu pamatskolā līdz ar skolēnu ziemas brīvdienām tika sākti remontdarbi, kurus paredzēts beigt marta vidū. Pats galvenais, ko plānots izdarīt trīs mēnešu laikā, ir ierīkot siltā ūdens pievadi no pilsētas, kas iepriekš nav bijusi, un ūdens skolā sildīts ar boileru palīdzību.
Valstī noteiktie «Covid-19» ierobežošanas pasākumi, kas pastiprināti aicina ievērot arī biežu roku mazgāšanu, arvien vairāk atklājuši vajadzību pēc siltā ūdens pievades, jo ar boileriem ūdeni sasildīt pietiekošā daudzumā praktiski vairs nevarējis. Arī apkopējiem, kuriem skolā ikdienā nepieciešams siltais ūdens uzkopšanas darbu veikšanā, darbs bija apgrūtināts.
«Tāpēc bija priekšlikums iesaistīties Valsts Veselības inspekcijas izsludinātajā konkursā, kurā varēja piedalīties skolas, kurām bija nepilnības ēkas sanitārajā mezglā. Mūsu problēma bija siltā ūdens trūkums. Tad no kopējā izstrādātā skolas būvprojekta tika izņemta šī sadaļa, un vēl klāt nāca siltā ūdens pievade, kas tagad sekmīgi tiek realizēta, jo ir ļoti laba sadarbība ar remontdarbu veicējiem,» atklāj izglītības iestādes direktore un piebilst, ka, ierīkojot siltā ūdens pievadi, nākas šķērsot arī dažas telpas. Jaunais projekts paredz arī šo šķērsojamo telpu remontu, kas būs tieši tāds, kāds ir paredzēts skolas renovācijas plānā. «Tās gan ir divas telpas, bet mēs par to ļoti priecājamies,» komentē Dina Bičule, minot, ka viena telpa ir pirmajā stāvā,— bijušais sporta skolotāja metodiskais kabinets, kurš nu pārtop par tualeti personām ar kustību traucējumiem, bet to, protams, varēs izmantot arī jebkurš cits skolēns.
Savukārt otrajā stāvā tiek remontēts medicīnas māsiņas kabinets un tajā tiek pievadīts arī siltais ūdens, kas iepriekš nekad nav bijis. «Tās ir tādas lielās pozīcijas. Un vēl tas, ka visā skolā tiek vilktas šī siltā ūdens caurules, lai apgādātu ar silto ūdeni tualetes, ķīmijas kabineta laboratoriju, skolotāju istabu,» bilst D. Bičule.
Kā atklāj Talsu pamatskolas direktore, šajā nedēļā, kad valstī 1.—6. klases skolēniem ir pagarināts brīvlaiks un 7.—9. klases mācās attālināti, un jaunnedēļ, kad 1.—4. klases audzēkņiem atkal piešķirta vēl viena brīvlaika nedēļa, bet 5.—6. klase mācīsies attālināti, būs labs laiks būvdarbu veikšanai, jo tā ir iespēja paveikt lielos darbus, kas traucē pārvietošanos.
Valsts budžeta aizdevums projekta īstenošanā ir 62558,34 eiro, bet pašvaldības budžeta līdzfinansējums — 20852,78 eiro.