Dundagas pilī noslēgušies vērienīgi rekonstrukcijas darbi

Dundagas novads

Dundagas kultūras pilī nesen noslēgušies vērienīgi rekonstrukcijas darbi; tā tikusi pie vairākām atjaunotām telpām. Pirmajā stāvā tās vairāk būs atvēlētas amatniecības un mājražotāju produkcijas popularizēšanai, bet otrajā tapusi jauna ceremoniju zāle ar skaistu terasi, izstāžu zāle un telpas audējām.
Pērn jūnijā, kad apmeklējām Dundagas kultūras pili, tajā bija sākušies rekonstrukcijas darbi. Toreiz tie vairāk bija saistīti ar demontāžu, lai pēc tam būvnieki ķertos klāt pašam galvenajam — telpu atjaunošanai. Tagad darbi paveikti un jādomā, kā atjaunotās telpas iekārtot un piepildīt ar saturu, lai piedāvājums būtu interesants ne tikai vietējiem, bet arī atbraucējiem.
Dundagas kultūras pils direktore Baiba Dūda «Talsu Vēstīm» stāsta: lai gan visi rekonstrukcijas darbi ir pabeigti, vienām divviru koka durvīm nepieciešams sagaidīt vajadzīgo sertifikātu, saņemt Būvniecības valsts konstroles biroja akceptu un tad telpas nododamas ekspluatācijā. «Kamēr gaidām šo sertifikātu minētajām durvīm, šobrīd pēdējos veicamajos darbos iestājusies zināma pauze,» viņa saka.
Izrādot atjaunotās telpas, uzzinām, ka pirmā stāva telpās plānota gan vilnas darbnīca, jo Dundaga var lepoties ar senām vilnas pārstrādes tradīcijām. Tāpat plānota garderobe, telpas tūrisma informācijas centram un vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas tirdzniecības vietai. Arī pašu pils darbinieku kabineti būs pārcelti uz pirmo stāvu, lai, sagaidot apmeklētājus, sniegtu visu nepieciešamo informāciju. Liels ieguvums pils pirmajā stāvā ir arī lifts, pacēlājs, kas ļaus cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem nokļūt otrajā stāvā. Līdz šim šādu iespēju nebija, un katrs gadījums tika risināts individuāli. Šo pacēlāju bija svarīgi ierīkot, jo pils otrajā stāvā atrodas lielā un mazā zāle, kur notiek visi pagasta nozīmīgākie svinīgie pasākumi.
Bez jau minētajām telpām pils pirmajā stāvā atbrīvots arī gaitenis, kas dažādos laika posmos, ierīkojot telpas, bija aizmūrēts, tā kropļojot pils arhitektonisko formu. Tagad tas pilnībā atklāts, vienā pusē sienai saglabājot seno pils ķieģeļu mūrējumu, kas neļauj pazaudēt šīs ēkas vēsturisko elpu.
Nozīmīgi darbi veikti arī pils otrajā stāvā — tur būs gan izstāžu zāle, gan telpas pagasta audējām. Zināms, ka pils ir iecienīta laulību ceremoniju vieta. Nelielām laulībām izveidota jauna ceremoniju zāle ar skatu platformu pils verandā, kur paveras brīnišķīgs skats uz tuvāko apkārtni. Par verandu, kurā ielikti logi bez rūtojuma, pils direktore B. Dūda teic, ka dzirdēti atšķirīgi viedokļi. «Izpētes rezultātā secinājām, ka tā kādreiz bijusi atvērta veranda bez logiem. Mērķis bija tuvināt šo ēkas daļu vēsturiskai patiesībai — tādēļ arī logiem nav rūtojuma. Saprotu, ka tas izsauc dažādas emocijas, jo ir neierasti. Tai pašā laikā no pils iekštelpām paveras burvīgs un nenovērtējams skats uz ārpusi,» turpina B. Dūda.
Abos stāvos vairākās telpās ieliktas arī ugunsdrošas durvis, sakārtota ugunsdrošības sistēma, jo rekonstrukcijas laikā liels uzsvars likts uz šā jautājuma sakārtošanu. Tie ir darbi, ko cilvēki, apmeklējot atjaunotās telpas, noteikti nemanīs, bet ir svarīgi pils un pašu drošībai.
Jautāta, vai bijusi kāda aizķeršanās vai pārsteigumi darbu laikā, B. Dūda stāsta, ka, uzsākot darbus, atklājās patiesā situācija ar ūdens apgādes, kanalizācijas un apkures sistēmu. Bija nepieciešams pārplānot šos darbus un papildu finansējums, lai mainītu šo inženiertīklu infrastruktūru pils daļā, kas nebija ietverta projektā. «No arhitektoniskā viedokļa un kas būtu kultūras mantojums, atklājumu nebija, jo pils daļās, kur notika rekonstrukcija, iepriekš izpēte tika veikta,» saka pils direktore.
Pēc telpu nodošanas ekspluatācijā nākamie darbi saistīti ar to iekārtošanu. Jāizsludina iepirkumi mēbeļu un garderobes aprīkojuma iegādei. Pašlaik esot grūti prognozēt, cik tas viss aizņems laiku, bet, visticamāk, pils durvis apmeklētājiem plašāk vērs rudens pusē.
Minēto pils rekonstrukcijas darbu kopējās izmaksas, iekļaujot būvniecību, būvuzraudzību un autor-uzraudzību, ir 879 249,00 eiro, no tā Dundagas novada pašvaldības finansējums — 379 249 eiro. Būvniecības darbus veica AS «R.A.J.», būvuzraudzību — SIA «Būves un būvsistēmas», bet autoruzraudzību — projektētājs Ēriks Cērpiņš no SIA «Livland Group».
Pils direktore min, ka tik apjomīgus rekonstrukcijas darbus pils pēdējo gadu laikā nav piedzīvojusi. «Esam lepni par paveikto, jo ir ieguldīts liels darbs. Priecājamies, ka pils telpas vairāk nekā 600 kvadrātmetru platībā ir kļuvušas estētiskākas, sakārtotākas, ir uzlabota inženiertīklu sistēma. Tas ir ļoti būtiski mums kā pašvaldībai, kas ir telpu apsaimniekotājs, gan sabiedrībai, kas vēlas pili redzēt vai izmantot,» atzīst B. Dūda.