«Man ir milzīgs prieks, ka atbalstāmo sapņi piepildīsies»

Personības

No 1. decembra Talsu novadā tiek īstenots projekts, kas desmit personām ar garīga rakstura traucējumiem ļauj saņemt nepieciešamos pakalpojumus, tostarp atbalsta personas palīdzību. Tas ir sava veida turpinājums izmēģinājumprojektam, kas visā Latvijā norisinājās divu gadu garumā. Gan iepriekš, gan turpmāk ar projekta dalībniekiem strādās pieredzējusī atbalsta persona Inese Dragūne.
— Kāds ir tavs ceļš līdz atbalsta personas pienākumu veikšanai?
— Pilnveidoju savas zināšanas un pieredzi darbā ar personām ar invaliditāti kopš 1998. gada. Uzkrātā darba un personīgās dzīves pieredze man vienmēr devusi vēlmi iesaistīties un piedalīties aktivitātēs par personu ar invaliditāti interešu aizsardzībā, īpaši par personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizsardzībā.
— Ko dara atbalsta persona?
— Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.
— Pastāsti par izmēģinājuprojektu un tajā divu gadu laikā gūtajām atziņām!
— Atbalsta personas pakalpojumu divus gadus Kurzemes plānošanas reģionā nodrošināja personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi. Es biju atbalsta persona 17 cilvēkiem Kandavā, Dundagas, Rojas un Talsu novadā. Atbalsta jomas bija (un arī turpmāk būs) vairākas, katram atšķirīgas, tādas kā juridiskā, finanšu, dzīves prasmju, sociālās aprūpes, veselības un atbalsta loka veidošanas joma. Katrs atbalstāmais bija un ir ļoti atšķirīgs, unikāls. Arī vienā ģimenē esam atšķirīgi, kur nu vēl sabiedrībā! Atbalsta personas pakalpojuma sniegšanas laikā pārliecinājos, ka ikvienam ir savi sapņi un mērķi, kurus atbalstāmās personas vēlējās sasniegt. Tas arī izdevās — nevis to darot man, bet pašiem cilvēkiem. Svarīgākais šajā pakalpojumā ir atbalstāmās personas lēmuma pieņemšana. Arī gadījumos, kad viņa lēmums ir kļūdains, es varu ar cilvēku runāt par savu pieredzi, minēt piemērus, kā būtu «pareizāk» vai «pieņemamāk», varu stāstīt par riskiem un ieguvumiem, bet pašam cilvēkam ir tiesības būt atbildīgam par savu dzīvi — jebkuram, arī tam, kuram ir ierobežota rīcībspēja.
Atbalsta persona nav cilvēks, kurš vienmēr stāvēs blakus vai arī vienmēr visur dosies kopā ar atbalstāmo personu. Svarīgi ir cilvēku iedrošināt vai arī izskaidrot, kā pašam izdarīt. Tas ir jāskaidro arī atbalstāmo tuviniekiem, kuri jau gadiem bija pieraduši teikt: «Tu jau to noteikti nevarēsi izdarīt…» Arī aizgādņiem, kuriem ar tiesas lēmumu ir piešķirtas tiesības rīkoties sava piederīgā vietā ar naudu, dokumentiem, bija jāpieņem pārmaiņas.
Izrādījās, ka arī cilvēkiem ar rīcības ierobežojumiem ir iespējams saņemt pakalpojumus ārpus mājas, kas atvieglo gan aizgādņu, gan cilvēku, par kuriem viņi ir atbildīgi, dzīvi. Man bija milzīgs prieks, kad pēc kāda laika pārliecinājāmies, ka persona var izdarīt pati, un ieguvēji ir visi.
Gandrīz divus gadus atbalstīju personu, kurai sarunvaloda ir apgrūtināta, bet tad izvēlējāmies kopā veidot kolāžas, kurās attēlotas dzīves situācijas un kurās parādījās viņa vēlmes, mērķi. Daudz runājām par to, kā mērķus sasniegt, jo neiespējams nav nekas, katram ir tikai atšķirīgs ceļš līdz mērķim. Man bija iespēja cilvēkiem parādīt un piedāvāt citādāku ikdienu, nekā līdz šim, piemēram, ar tējas dzeršanu kafejnīcā, pastaigu pa pilsētu vai dabas parku, muižas apmeklējumu, kur sagaida klāts galds. Arī ļoti svarīgus jautājumus izdevās sakārtot, tādus kā komunālo maksājumu parādu maksāšana un kredītu atmaksāšana, sniegt informāciju par banku, pašvaldības iestāžu, tiesu izpildītāju darbu, par noteikumu ievērošanas nozīmi.
— Ko nesīs jaunais projekts?
— Atbalsta personas pakalpojuma sniegšana turpinās, un līdz 2020.gada 31. oktobrim Talsu novadā to saņems desmit personas ar garīga rakstura traucējumiem. Atbalsta personas pakalpojums būs tikai viens no pakalpojumiem — to nepieciešamību un iespēju nodrošināt palīdzēja izvērtēt Talsu novada sociālā dienesta sociālā darbiniece Gunta Vilne. Man ir milzīgs prieks, ka piepildīsies atbalstāmo sapņi — iemācīties lasīt un rakstīt, gatavot ēst, turpināt risināt atkarības problēmas. Piemēram, reizi nedēļā notiks ēdiena gatavošanas nodarbības, jo projekta dalībnieki vēlas iemācīties gatavot. Tas lieliski izdodas arī tiem, kuri nekad neko iepriekš nav gatavojuši!
— Grūti iedomāties, ka atbalsta personas pienākumu pildīšana varētu būt viegla, tomēr tu par to runā ar aizrautību. Kas tev šajā darbā patīk?
— Tā ir iespēja parādīt atbalstāmajām personām iespējas, iedot jaunu pieredzi, parādīt sākumu ceļam, pa kuru var turpināt iet un dzīvot neatkarīgu dzīvi. Ja cilvēkam ir pārvietošanās grūtības, tad var dzīvi saskatīt, saredzēt, sadzirdēt, sasmaržot — jāatrod tikai kāds no veidiem. Bieži tas ir vien laika jautājums, cik ilgā laikā šī iespēja tiek sameklēta, un mērķis tiek piepildīts. Tas ir tiešām pamācoši, jo dzīvot ir skaisti arī tad, kad ir kādi šķēršļi. Pati ļoti disciplinēju sevi. Ja mācu uzņemties atbildību par šīm jomām, tad arī man šīs jomas ir jāsakārto — jārūpējas par veselību, finanšu plānošanu un citām lietām.
Divu gadu periodā kļuvis redzams, ka sabiedrībā arvien vairāk esam kopā un no atšķirīgā neizvairāmies, atšķirīgo nenosodām, mācāmies un darām. Esmu pateicīga visiem, ar kuriem man ikdienā jāsatiekas, — pašiem atbalstāmajiem cilvēkiem un iestāžu darbiniekiem, kuri mani neuztver kā apgrūtinājumu, bet tieši pretēji. Bieži vieglāk ir cilvēkam pateikt, ka tas vai kas cits ir noteikts likumos un noteikumos, un tālāko atstāt viņa paša ziņā. Likumi un noteikumi var šķist kaut kas kosmisks, bet varbūt jāatrod laiks un veids, kā tos izskaidrot tā, lai tos ievērotu? Reizēm izskaidrošana prasa ļoti lielu laika periodu. Dažos gadījumos skaidrojums būs nepieciešams katru reizi no jauna mūža garumā, jo cilvēkam ir, piemēram, atmiņas traucējumi, nevis ļaunprātīga vēlme neievērot likumos un noteikumos noteikto kārtību. Piekrītu, ka likumi noteikti dzīvē ir jāievēro, bet jādomā, kā tos izskaidrot cilvēkam, kurš neprot ne lasīt, ne rakstīt. Vai arī — kā noteikt tikšanās laiku un prasīt ierašanos konkrētā laikā, ja cilvēks nepazīst pulksteni? Kad cilvēks pamāj ar galvu un piekrīt, ka ir mūs sapratis, mūsu ziņā ir pieņemt pareizo lēmumu — pārliecināties par to vai arī izvēlēties attieksmi, ka tas nav svarīgi.

No atbalstāmo personu sasniegumiem Talsu novadā:
 spēj dzīvot neatkarīgu dzīvi sociālā dzīvoklī, regulāri maksāt maksājumus, pozitīvi sadarboties ar atbalsta personu;
 iemācījies droši izteikt viedokli, patstāvīgi doties uz un no dienas centra;
 uzlabojušās attiecības, komunikācija ar speciālistiem;
 spēj runāt par sevi un savām vajadzībām;
 bija liels parāds, bet tagad regulāri maksā komunālos maksājumus;
 labi jūtas un ir pozitīvi pieņemts brīvā laika pavadīšanas centrā;
 motivēts atrisināt atkarības problēmas;
 dzīvoja daudzus gadus kopā ar vecākiem, bet tagad spēj dzīvot savu, neatkarīgu dzīvi sociālajā dzīvoklī;
 droši pats spēj gatavot ēst;
 maksā parādus tiesu izpildītājam, pēc daudziem gadiem pats vēlas doties uz ārstēšanos slimnīcā;
 droši runā par savām problēmām un tās risina;
 kārto dokumentus pats, lēnām, bet ar labiem rezultātiem;
 vēlas piesaistīt sev nepieciešamos speciālistus — aprūpi un asistentu.