Rojas novadā par iedzīvotāju aktivitāti nesūdzas

Sports

Lai arī Rojas novads cilvēku skaita ziņā ir neliels, iedzīvotāji aktīvi iesaistās vietējās kopienas sporta dzīvē. Par lielāko problēmu Rojas novada sporta skolas direktore Tatjana Kirilova sauc sporta zāles noslogojumu un kvalificētu treneru trūkumu — par šķērsli sekmīgas karjeras uzsākšanai kļūst nepietiekamais atalgojums.
Par iedzīvotāju atsaucību un ieinteresētību Rojas novadā nevar sūdzēties — citu novadu turnīros un sacensībās piedalās basketbola un volejbola komandas, Latvijas čempionātā startē novusa komanda, daudzus gadus tiek organizēts «Rojas kauss» spiningošanā, un jau otro gadu notiek «Rojas kauss» galda tenisā. Iepriekšējā posmā tas pulcēja 34 dalībniekus. Rojas novadā ir arī trīs rallija komandas, kuras startē rallijsprinta klasē «Historic», «2000» un minirallija klasē «2WD Rookie». Rojas novada sporta skola katru gadu rīko atklātās vieglatlētikas sacensības bērniem dažādās vecuma grupās, savukārt vasaras vidū tiek organizēta regate jauniešiem «Rojas lielā balva», kas parasti pulcē lielu dalībnieku skaitu. Reizi gadā pašvaldība godina labākos sportistus individuālajos un komandu sporta veidos, un jau trešo gadu novada iedzīvotāji piedalās Latvijas Sporta veterānu senioru savienības (LSVS) sporta spēlēs. Izaicinājums nākamgad būs noorganizēt LSVS 57. sporta spēles vieglatlētikā, pludmales volejbolā un handbolā.
Atbalsts netiek atteikts
Lielākā problēma šobrīd ir kvalificētu treneru trūkums volejbolā, novusā, galda tenisā un citos sporta veidos, kā arī Rojas vidusskolas sporta zāles noslogojums. Pēc mācību stundām sporta zālē notiek nodarbības sporta skolas audzēkņiem, un citreiz treniņi beidzas tikai pēc 21.00. Jāņa Volaja vadībā Rojā darbojas arī sporta biedrība «Roja», kuras audzēkņiem laiks tiek atvēlēts divas reizes nedēļā. Lai sporta veidi vienmērīgi attīstītos un visi gribētāji varētu trenēties, jāierēķina laiks novada basketbola komandai, volejbola komandai un futbolistiem. Sporta nozares attīstībā svarīgs ir arī sponsoru atbalsts. Rojas novadā ir maz uzņēmumu, un tie paši cīnās par izdzīvošanu, tomēr iespēju robežās finansiāls atbalsts netiek atteikts. Pēdējo gadu laikā vērojama pakāpeniska fiziski aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas skārusi arī Rojas novadu. Ģimenes ar bērniem dodas labākas dzīves meklējumos, un vīrieši brauc strādāt ārpus Latvijas, lai uzturētu ģimenes, līdz ar to Rojā vairs nav florbola komandas, kas iepriekš piedalījās Latvijas čempionātā.
T. Kirilova norāda, ka ļoti svarīga sportistu izaugsmē ir infrastruktūra, kas pēdējo gadu laikā ir strauji uzlabojusies. Pašvaldība ir daudz izdarījusi, lai novada iedzīvotāji varētu trenēties kvalitatīvās sporta bāzēs, — ir pieejams vieglatlētikas stadions, kāda nav pat Latvijas lielākajās pilsētās, basketbola un volejbola noteikumiem atbilstoša sporta zāle, renovēts vieglatlētikas stadions, āra pludmales volejbola un basketbola laukumi un burāšanas elings (vieta ūdens tuvumā, kur būvē, remontē vai novieto peldlīdzekļus) ar 11 burulaivām un vienu jahtu, kur darbojas 23 jaunie burātāji. Vietējo iedzīvotāju sapnis ir peldbaseins Rojā — T. Kirilova atzīst, ka par to jau sen tiek runāts, un viņa cer, ka šis sapnis kādreiz piepildīsies. Svarīgs resurss ir arī trenažieri un inventārs. Stadiona telpās ir nokomplektēta trenažieru zāle, kuru novada iedzīvotāji aktīvi apmeklē, arī stadiona vingrošanas zāle ir apgādāta ar inventāru un sekmīgai vieglatlētikas sacensību norisei ir iegādāts gandrīz viss nepieciešamais, taču liela loma ir pašu cilvēku vēlmei un motivācijai nodarboties ar sportu un fiziskajām aktivitātēm.
Var lepoties ar sasniegumiem
Jau astoto gadu Rojā darbojas novada sporta skola, kur iespējams apgūt basketbolu, burāšanu un vieglatlētiku. Profesionālās ievirzes izglītībā mācās 131 audzēknis, bet interešu izglītībā — 52 audzēkņi. Bērni tiek motivēti nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, un viņiem tiek skaidrota sporta nozīme veselīga dzīvesveida ievērošanā. Pieaugušajiem sporta biedrības «Roja» ietvaros ir dota iespēja trenēties vieglatlētikā un no jūnija līdz septembrim apgūt burāšanas prasmes. Basketbolu Rojā gan bērni, gan pieaugušie spēlē jau vairāk nekā 25 gadus. Iespēju robežās sportisti tiek atbalstīti finansiāli — novada komandām tiek segta dalības maksas dažādos turnīros un sniegts finansiāls atbalsts sabiedrisko pasākumu rīkošanai. Tā kā sports uzlabo veselību un samazina lielu daļu sociālo izmaksu, pašvaldības mērķis ir sporta nodarbībās iesaistīt pēc iespējas vairāk iedzīvotāju. Rojas novadā ir vairākas vingrošanas grupas, kurās darbojas dažāda vecuma iedzīvotāji. Cilvēki nūjo, brauc ar velosipēdiem, staigā pa veselības jeb tūristu takām un vasarā piedalās sporta dienās Rojas novada ciemos — Rudē, Melnsilā un Kaltenē. Tiek organizētas sporta dienas Rojas invalīdu un senioru biedrībai, Rojas novada domes struktūrvienībām, kā arī rojenieki piedalās Talsu novada ziemas un vasaras sporta spēlēs.
Rojenieki var lepoties arī ar ievērojamiem sasniegumiem. Skriešanas seriālā «Stirnu buks» V40 vecuma grupā 1. vietu šogad izcīnīja rojenieks Uģis Kronbergs. Augstus sasniegumus guvusi arī Latvijas vieglatlētikas izlases dalībniece Līga Vecbērza, kura sporta biedrībā «Roja» trenējas pie J. Volaja. Par sportistu panākumu atslēgu T. Kirilova sauc gudrus trenerus, fizisko sagatavotību un gribasspēku.
Uz nākotni T. Kirilova raugās cerīgi, bet uzskata, ka dažas lietas vajadzētu mainīt. Viena no tām ir valdības attieksme treneru atalgojuma jautājumā. Maziem novadiem ir grūti piesaistīt kvalificētus trenerus, jo mazās algas atbaida jaunos trenerus. Mūsdienās jaunatne neiesaistās trenera darbā tikai prieka pēc. Treneriem tiek izvirzīts daudz prasību, un viņiem jāatbild ne tikai par audzēkņu sasniegumiem, bet arī par viņu drošību, braucot uz sacensībām, par ko papildu samaksa netiek piemērota.