Mērsragā Latvija katram sava, bet tomēr viena

Mērsraga novads

Arī Mērsragā 17. novembra pievakarē pulcējās visi pašdarbības kolektīvi un mazākie mērsradznieki no bērnudārza, lai sev un Latvijai dāvinātu valsts 101. dzimšanas dienai veltītu svētku koncertu.
Ikviens tā apmeklētājs varēja pārliecināties, ka Mērsragā tautas netrūkst, jo kultūras nama zāle tika godam piepildīta, un svētku noskaņu stīgas uz patriotisma nots katra sirdī atgādināja, kas ir Latvija un cik tā katram ir dažāda, tomēr viena — mīļa un dārga. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītais svinīgais pasākums «Manas Latvijas stāsts» sanācējiem pavēra iespēju ieklausīties, ko latvietim nozīmē Latvija, jo katrs esam maza daļiņa no savas zemes, un nav jau noslēpums, ka mēdzam būt tik ļoti atšķirīgi un katrs mūsu valsts sirdī ir kā mazs, bet neatsverams asinsvadiņš, kas nes un uztur dzīvību.
Mērsraga kultūras nama vadītāja Ieva Oboleviča salīdzināja: «Ja cilvēka mūžu pielīdzina grāmatai, tad katra lappuse ir kā gads, kas piepildīts ar notikumiem un piedzīvojumiem, un tāpat ir ar Latvijas vēsturi. Tajā ir dažādi stāsti, kuru galvenie varoņi esam mēs — cilvēki.» Mums katram ir savs stāsts par to, kas kuram ir Latvija, tāpēc šajā dienā gan Mērsraga bērnudārza bērni, gan daudzbērnu mamma, gan sieviete, kas Latviju ir piedzīvojusi visdažādākajos laikos, tāpat arī cilvēks, kas no matu galiņiem līdz papēžiem vienmēr ir bijis mērsradznieks, dalījās savā stāstā, kas noteikti nav līdzīgs nevienam citam stāstam.
Mērsraga valsts svētku svinīgā programma neiztika arī bez to mērsradznieku sumināšanas, kas dara vairāk, nekā no viņiem tiek prasīts. Ar Pateicības rakstu tika apbalvota Evija Liparte par starptautiskas sadarbības veicināšanu, Astrīda Neilande — par aktīvu, ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu pensionāru apvienības «Kaijas» padomes darbā, organizējot ekskursijas un citus pasākumus, Vēsma Bauere — par uzņēmību, aktīvu un radošu darbu, organizējot pasākumus Upesgrīvas saieta namā, Inga Hartika — par nesavtīgu un pašaizliedzīgu darbu, Mērsraga vārda nešanu Latvijā un novada vēstures pētīšanu. Pateicības rakstu saņēma arī Inese Fonzova par ilggadēju, apzinīgu, godprātīgu, profesionālu, pašaizliedzīgu darbu Mērsraga vidusskolā, Zane Alkšbirze — par augstu profesionālo meistarību, augstiem darba sasniegumiem un rezultātiem, veiksmīgu sadarbību ar sadarbības partneriem, nesot Mērsraga vārdu valstī un pasaulē, Lita Grudkina — par augsti profesionālu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Mērsraga vidusskolā un ieguldījumu pozitīva Mērsraga novada tēla veidošanā. Pateicības raksta saņēmēju vidū arī kungi — Sergejs Kurinojs, Jānis Kaļiņičenko un Jānis Ķirsis, kuri tika novērtēti par atsaucību, apzinīgu un godprātīgu darba veikšanu.
Tituls «Goda mērsradznieks» tika piešķirts A. Lormanes ģimenes ārstes prakses medicīnas māsai Velgai Karlsonei par ilggadēju, apzinīgu, godprātīgu, profesionālu, pašaizliedzīgu darbu Mērsraga novada iedzīvotāju labā, un vietējo atzinību un novērtējumu parādīja arī sveicēju rindas, kurās pulcējās teju visi uz svētku pasākumu sanākušie.