Šoreiz pietura — R. Blaumaņa ielā

Kultūra

Jau sesto gadu Sabilē tiks rīkots pasākums, kurā izzinās un godinās kādu no Sabiles ielām. Šogad 14. septembrī ciemosimies R. Blaumaņa ielā un klātienē sajutīsim šī gada pasākuma moto: «Dzīve ir teātris, un teātris ir dzīve jeb te viss kā pie Blaumaņa.»
15.00 kopīgi dosimies piedzīvojumā cauri teātra sižeta elementiem. Ielas sākumā tiksimies «ekspozīcijā», kuru veidos bilžu izstāde «Sabilnieki spēlē Blaumani», un pasākumu turpināsim ar «sarežģījumu, kāpinājumu un kulmināciju», kurā pasākuma organizatori piedāvās satikties ar lugu tēliem un klausīties Kandavas mākslas un mūzikas skolas kapelas izpildījumā. «Atrisinājumā» būsim kopā piknikā Sabiles «Ēģiptes» galā.
Spilgtā latviešu rakstnieka Rūdolfa R. Blaumaņa (1863—1908) vārds šogad Sabilē sniedz iespēju ne tikai iepazīt Blaumaņa ielu, bet arī uzzināt mazliet vairāk par teātra terminoloģijas niansēm: «ekspozīcija» ir darbojošos personu raksturojums, iepazīstināšana ar apstākļiem un darbības vidi; «sarežģījums» ir notikums daiļdarbā, kas izraisa darbības kāpumu; «kāpinājums» ir notikumu virkne, kas kāpina darbību, sasprindzinot vērotāja uzmanību; «kulminācija» ir sižeta izšķirošais notikums, kad atklājas kāda būtība, tiek piepildīts kāds nodoms, bet «atrisinājums» — notikumu attīstības rezultāts.
Pasākums būs pieejams ikvienam, tajā varēs piedalīties bez dalības maksas. Sajutīsim teātri, sajutīsim dzīvi!

Sanda Poriņa,
Sabiles tūrisma informācijas centra vadītāja