Vides jautājumi nekad neapsīkst

Talsu novads

Ceturtdien, 22. augustā, Talsos viesojās Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga un Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore Inguna Pļaviņa. Sākotnēji pārstāves aizvadīja tikšanos ar Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālus vides aizsardzības jautājumus, savukārt pēc tam devās uz a/s «Talsu piensaimnieks», lai apskatītu 7. augustā ekspluatācijā nodotās priekšattīrīšanas iekārtas, kas uzņēmumam izmaksāja aptuveni 500 tūkstošus eiro.
Ar VVD vadību tikās novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Inguna Kaļinka, izpilddirektora vietniece Ieva Krēķe, komunālās nodaļas komunālo pakalpojumu daļas vides speciāliste Madara Vanaga, SIA «Talsu ūdens» valdes loceklis Igors Kude, SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētājs Egils Bariss, Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko vizītes laikā apsprieda, bija ūdenssaimniecības kvalitātes nodrošināšana un uzturēšana.
Par situāciju ūdenssaimniecībā, proti, uzņēmumā SIA «Talsu ūdens», sīkāk pastāstīja I. Kude. Par to, ka tiek pārņemta visa novada teritorija, un ar kādiem izaicinājumiem viņi saskaras. Būtiska problēma ir tā, ka nepieciešams veikt rekonstrukcijas darbus attīrīšanas iekārtās, kas ir dārgi, turklāt ļoti sāpīgs jautājums ir par dūņu uzglabāšanu un utilizēšanu. Pašlaik ir tikai viena zemnieku saimniecība, kura tās izmanto savu lauku mēslošanai, bet tas ir par maz, jo dūņu ir krietni vairāk. Turklāt, ja šī saimniecība atteiksies un šīs dūņas vairs neņems pretī, ūdenssaimniecība novadā būs jāaptur. Tāpat valdes loceklis pastāstīja par ūdenssaimniecības projektu, kas pašlaik norit Stendē, un to, ka uzņēmums izstrādā vidējās stratēģijas plānu tuvākajiem gadiem u. c. jautājumiem. VVD vadība atzinīgi novērtēja novada teritorijas pārņemšanu, tomēr ieteica vairāk centralizēt darba procesu, lai darbības nebūtu jāveic manuāli, jo tādējādi varētu veiksmīgāk uzraudzīt procesus un pamanīt tendences, problēmas vai citus aspektus, ko pretējā gadījumā var palaist garām.
E. Bariss no SIA «Talsu namsaimnieks» pastāstīja par katlumājām novadā, bet būtiskas iedziļināšanās jautājumā nebija. Vienīgais, ko uzņēmuma pārstāvis vērsa dienesta virzienā — būtu nepieciešamas vienādas prasības saistībā par dabas resursu nodokļa apmēru. Savukārt no J. Upmaļa un domes vadības puses izskanēja jautājums par dabas resursu nodokļa sadali.
Vides jautājumos jāiegulda nepārtraukti
E. Baklāne-Ansberga «Talsu Vēstīm» skaidroja, ka galvenais vizītes mērķis bija tikties ar pašvaldības pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību, lai tiktu respektētas gan VVD prasības, gan pašvaldības aktivitātes, veicinot uzņēmējdarbības attīstību novadā. «Vizītes laikā īpašu uzmanību pievērsām ūdenssaimniecības jautājumiem un notekūdeņu attīrīšanai. Kā jau iedzīvotājiem zināms, te vēsturiski ir bijušas problēmas, kas jārisina. Šobrīd priecē, ka no pašvaldības puses ir iniciatīva un piesaistīti līdzekļi, lai risinātu jautājumu par ūdenstilpņu sanāciju (vairāk varat lasīt rakstā par piešķirtajiem līdzekļiem Dzelzupītes sanācijas projekta izstrādei — aut.). Savukārt a/s «Talsu piensaimnieks» ir labs piemērs, jo pēc vairāku gadu problēmām saredz iespēju un iegulda būtiskas investīcijas, lai Talsu pilsētas ūdenssaimniecībā nonāktu notekūdeņi, kurus iespējams attīrīt. Piena pārstrādes ražošanas uzņēmumi rada būtisku notekūdeņu daudzumu, ko kopējās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav iespējams attīrīt. Domāju, ka Talsi var lepoties ar šo uzņēmēju, kurš ir radis iespēju veikt videi draudzīgu uzņēmējdarbību,» pauda E. Baklāne-Ansberga. Turklāt esot gandarījums, ka Talsu novada pašvaldībā strādā vides speciālists, kā diemžēl neesot visās lielajās pašvaldībās.
Dainis Norenbergs «Talsu Vēstīm» sacīja, ka VVD vadības vizīti un uzņēmuma darbības novērtēšanu viņš vērtē pozitīvi, tomēr uzsver, ka viņam nepatīk reklamēšanās. Produkcija runājot pati par sevi. «Jā, šīs iekārtas bija nepieciešams uzstādīt, jo to paredz Ministru kabineta noteikumi. Ja to nedarītu, nāktos pārtraukt uzņēmuma darbību. Jāteic, ka tas nebija viegli, jo nācās iziet cauri pamatīgai birokrātijai. Man ir mazbērni, un man aiz sevis ir jāatstāj tīrs gaiss un ūdens. Runājot par citiem uzņēmumiem, nemācēšu spriest, jo visu izsaka nauda. Mums jau arī šie 500 tūkstoši eiro nebija lieki. Mēs gan ceram caur Lauku atbalsta dienestu atgūt aptuveni 40% līdzekļu, ko ieguldījām,» atklāj D. Norenbergs.
Skatījums nākotnē
VVD norādīja, ka, runājot par nākotni, Talsu novada pašvaldībai vajadzētu pievērst vairāk uzmanības sistemātiskai plānošanai, gan rīcībai, gan datumiem, lai varētu veikt sistemātisku kontroli. Saprotot, ka jārisina problēmas, kas radušās gadu gaitā, nenozīmē, ka nevajag saplānot arī turpmāko nākotni, lai varētu iezīmēt līdzekļus pašvaldības budžetā un iespēju robežās piesaistīt finansējumu no malas. Vides problēmu jautājumu risināšanai nepieciešamie līdzekļi ir ievērojami, tāpēc jāsaprot, ka visu atrisināt vienā gadā nav iespējams. Tas ir plānveida darbs, turklāt nebeidzams, jo dienaskārtībā parādās aizvien jauni jautājumi. «Es redzu, ka Talsu novada pašvaldībā ir izpratne, un pieļauju, ka mana vizīte to tikai veicinās. Ļoti svarīgi, ka vides jautājumu nozīmīgumu izprot ne tikai pašvaldības speciālisti, bet arī domes vadība, jo pie šiem jautājumiem jāstrādā un tajos jāiegulda nepārtraukti,» sacīja VVD ģenerāldirektore. D. Karols pauda, ka pats galvenais ir VVD un pašvaldības kopējā izpratne un skatījums, uz ko abas puses arī virzās, un tikšanās reize to tikai apliecinājusi.
Šī bija noslēdzošā reģionālo pārvalžu vizīte (kas kopumā ir astoņas), un Talsi ir vienīgā no mazajām pilsētām, kas tiek apmeklēta, jo šeit vēsturiski bijušas vides jautājumu risināšanas problēmas. «Jāteic, ka dažādas problēmas ir arī citviet, jo vides jautājumi ir un būs aktuāli vienmēr. Tāpēc mūsu uzdevums ir atgādināt pašvaldībām, ka tiem nepieciešams pievērst uzmanību. Šodien no domes priekšsēdētāja sadzirdēju, ka tie tiks risināti,» teica E. Baklāne-Ansberga. Uz Dundagas, Rojas vai Mērsraga novadu VVD vadība tuvākajā laikā neplāno doties.