Talsu biznesa inkubatoram jau trīs gadi

Uzņēmējdarbība

23. augustā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Talsu biznesa inkubators atzīmēja trīs gadu jubileju.
Saulainā pēcpusdienā Talsu biznesa inkubatora pagalmā norisinājās ballīte. Šis bija kā pateicības pasākums inkubatora dalībniekiem un sadarbības partneriem par līdz šim paveikto. «Es jūs visus saucu par inkubatora draugiem, jo tādi jūs esat. Inkubators Talsos ir jau trīs gadus, un rezultāti, ko esam sasnieguši, bez jums nebūtu iespējami. Izaugsme šo gadu laikā ir vērojama, un par to ir patiess prieks. Esam atbalstījuši jau 75 pirmsinkubācijas un 29 inkubācijas dalībniekus. Domāju, ka šis ir ļoti labs rezultāts un skaitļi tikai turpinās pieaugt. Aicinu jūs visus arī turpmāk būt inkubatora vēstnešiem!» mudināja Talsu biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena.
LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktora vietniece Danuta Pīlapa sacīja, ka Talsu biznesa inkubators uz Latvijas fona ir mazs, bet visi sasniedzamie rādītāji jau ir sasniegti un pat pārsniegti. Turklāt — Talsu biznesa inkubatorā jauno uzņēmēju īpatsvars ir vislielākais starp visiem Latvijā esošajiem inkubatoriem. «Tas nozīmē, ka šeit ir daudz biznesa ideju, top jauni uzņēmumi, un tas ir visaugstākais novērtējums, kāds var būt,» pauda D. Pīlapa.
Sveicēju pulks bija ļoti plašs, un ciemos papildu inkubatora dalībniekiem bija arī pašvaldību pārstāvji, sadarbības partneri un kolēģi no citu novadu biznesa inkubatoriem. Talsu biznesa inkubatora darbs tika novērtēts kā fantastisks, uzsverot arī inkubatora darbinieču atsaucību, lielisko komunikāciju un ieinteresētību.
«Uzņēmīgi cilvēki starp mums veido pamatu tam, lai nedotos meklēt laimi kaut kur citur, jo to var atrast arī tepat. Talsu novads var lepoties, ka mums ir gana liels uzņēmēju skaits, turklāt jūs, inkubators, dodat cerību un padomu jaunajiem uzņēmējiem. Liels jums paldies par to, un lai idejas nekad neapsīkst ne jums, ne jaunajiem dalībniekiem!» teica Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols.
Pēc daudzajiem apsveikumiem D. Dreiškena atzina, ka jūtas nedaudz samulsusi, jo vienmēr šķiet, ka visu var paveikt vēl labāk un vairāk, tomēr viņa atzina, ka Talsu biznesa inkubatorā darbinieces par saviem dalībniekiem ir gatavas krist un celties, cik vien vajag, un tā tas arī turpināsies. Lai novērtētu un iepazītos, ar cik dažādām idejām ir dalībnieki inkubatorā, pasākuma laikā bija izveidotas vairākas «stacijas», kur jaunie uzņēmēji iepazīstināja ar savu darbību. Un ballīte turpinājās!