Laika kapsula tagadnei un mūžībai

Kultūra

Piektdienas, 7. jūnija, pēcpusdienā Abavas pagasta Firkspedvāles muižas topošā parādes lieveņa pamatnē iecementēja Laika kapsulu. Dokumentāla vēstījuma atstāšana ir svarīga pietura muižas kompleksa mūsdienīgas atdzimšanas ceļā.
Līdz šim Starptautiskā mākslinieku rezidence
Pedvālē darbojās tikai vasaras sezonā. Lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu darbu visa gada garumā un turpmāko attīstību, 2015. gadā tika uzsākts darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas ERAF darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» ietvaros.
Pieteikumu atbalstīja un 2018. gadā sāka īstenot projektu «Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti». Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novada pašvaldību attīstības programmās paredzētu nozīmīgu valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju. Īstenojot projektu, Kurzemes kartē izcels Jēkaba ceļa radošos magnētus: Pedvāle — Sabile — Kuldīga — Alsunga.
Projekta ietvaros veiks Firkspedvāles muižas kungu mājas pārbūvi un restaurāciju, lai pēc projekta īstenošanas nodrošinātu Starptautiskās mākslinieku rezidences darbu visa gada garumā. Firkspedvāles muižas kungu mājā izveidos telpas dzīvošanai, radošajam darbam, kā arī izstāžu un nodarbību telpas.
Starptautiskā mākslinieku rezidence atjaunotajā Firkspedvāles muižas kungu mājā radošo darbību sāks 2020. gadā.
Laika kapsulā,
aizskrūvējamā metāla cilindrā, Ped­vāles muižu kompleksa saimnieks Ojārs Feldbergs ielika rakstisku vēstījumu par šīs vietas vēsturi, paveikto tās attīstībā, kopš 1991. gadā ieguva to savā īpašumā, Latvijas valsts papīra naudaszīmes — pieclatnieku ar dižozola attēlu un eiro, tāsdienas laikrakstu četriem Ziemeļkurzemes novadiem «Talsu Vēstis». Visi notikumā klātesošie — projektētāji, līdzekļu piešķīrēji, būvnieki, biedrības «Pedvāle» pārstāvji un citi vērienīgās ieceres atbalstītāji — veica šajā mākslas telpā tradicionālu rituālu: Pedvāles zemē izaugušam akme­nim uzticēja labas domas un novēlējumus. Arī šis liecinājums iegūla kapsulā.