«Mūsu nākotne ir labās rokās!»

Izglītība

«Šīs dienas mērķis nav gudri parunāt, bet gan parunāt no sirds,» starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju gada noslēguma seminārā «Apaļā galda sarunas» atzina pasākuma vadītāja Undija Ancēna. Seminārā tika sniegts atskats uz 2018. gadu, sumināti brīvprātīgie un aizvadītas diskusijas par jauniešiem interesējošām tēmām.
«Šī gada laikā esmu redzējusi gana daudz — tas viss, pateicoties projektam «Mans zīmogs», kura rezultātus un darba augļus redzēsim šodien. Tiem, kuri nav piedalījušies projekta aktivitātēs, varu pačukstēt, ka Talsu novada jaunieši ir vieni no foršākajiem un mūsu novada nākotne ir labās rokās,» atklāja bijusī starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības «TAS.ES» dalībniece Undija Ancēna. Viņa uzsvēra, ka šīs dienas mērķis nav gudri parunāt, bet gan parunāt no sirds, jo ar gudrību vien nepietiek. Ir svarīgi saprast, kas katru no mums spēj motivēt, un būt gataviem to izmantot.
Atskatu uz paveikto sniedza
Talsu novada bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Dana Šteinberga, kura amatā stājās pirms trim mēnešiem. Viens no tradicionālajiem pasākumiem, ko BJC katru gadu organizē, ir konkurss «Labākā jauniešu organizācija». Šoreiz tam pieteicās piecas organizācijas un skolēnu pašpārvaldes: Talsu Kristīgā vidusskola, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola, Valdemārpils vidusskola, Ģibuļu pagasta jauniešu centrs «Kontakts» un Talsu 2. vidusskolas pašpārvalde. Pēc tam, kad konsultatīvo lietu padome izvērtēja pieteikumus, labākās komandas tika apbalvotas.
Otrs tradicionālais pasākums ir talantu konkurss «Citāds pipars», kas notiek divās kārtās. Tam bija pieteikušies 18 dalībnieki, no kuriem astoņi tika izvirzīti tālāk un trīs labākie saņēma titulu «Citāds pipars». Gada gaidītākais un lielākais pasākums ir Jauniešu diena, kas šoreiz bija veltīta Latvijas simtgadei. Jauniešu dienā Talsos viesojās ciemiņi arī no tālākām Latvijas vietām — Bauskas, Liepājas, Kuldīgas un citām pilsētām. Tāpat katru gadu notiek līderu kabineta sanāksmes — reizi mēnesī divi pārstāvji no katras skolēnu pašpārvaldes vai organizācijas dodas ciemos pie citām organizācijām un pārrunā aktuālos jautājumus. 29. novembrī jaunieši pulcējās Pūņu pamatskolā, bet nākotnē ir ieplānojuši braucienu uz Valdemārpils iniciatīvu centru «Sava vieta» un Talsu 2. vidusskolu. Gada laikā īstenotas vēl vairākas aktivitātes — izveidota foto akcijas «Pašītis — pasmaidi Latvijai» izstāde un iesūtītās fotogrāfijas apkopotas grāmatā, atjaunota mājaslapa www.tases.jimdo.com, kur var sekot līdzi aktualitātēm, un valsts svētkos sagādāts pārsteigums Talsu novada iedzīvotājiem. Agrāk jaunieši sazinājās ar pirmsskolas izglītības iestādēm un palūdza, lai bērni izgatavo kartītes, kuras pēc tam tika pasniegtas iedzīvotājiem, bet šoreiz devās uz bērnudārziem un veidoja kartītes kopā ar audzēkņiem.
Projektu «Mans zīmogs»
prezentēja TAS.ES dalībnieki. Projekta galvenais mērķis bija attīstīt jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas, lēmumu pieņemšanas un sabiedriskajos procesos. Tā ietvaros tika aizvadītas trīs dienu apmācības un seminārs «Mans zīmogs jaunatnes politikā». Apmācības apmeklēja 28 dalībnieki, no kuriem lielākā daļa pārstāvēja Talsu novadu, taču starp viņiem bija arī dalībnieki no Mērsraga, Rīgas un Aizputes novada. Jaunieši ar lektoru palīdzību centās izzināt sevi, uzzināja, kā pilnveidot savas prasmes, uzzināja atbildes uz jautājumiem par to, kas ir neformālā izglītība, mācījās darboties un sadarboties komandā.

«Pirmajā dienā runājām par septiņiem iemesliem, kāpēc ir vērts dzīvot Talsu novadā, izveidojām video, piedalījāmies talantu konkursā, un katrs sev izvirzīja kādu mērķi. Otrajā dienā bija ieradies lektors, kurš pastāstīja par četriem cilvēku tipiem. Lai saskarsme būtu veiksmīgāka, ir svarīgi pārzināt cilvēku tipus. Vakarā jaunieši sadalījās komandās un veica dažādus intelektuālus un aktīvus uzdevumus, savukārt trešajā dienā trīs brīvprātīgie caur «Erasmus+» projektu pastāstīja par brīvprātīgo darbu un savu pieredzi,» skaidroja Samanta Zoniņa.
Noslēgumā dalībnieki apkopoja domas par līdzdalību, izveidoja ideju grozu un bukletu «Esi līderis», kā arī trīs dizaina nozīmītes — piederība apmācībām «Mans zīmogs», piederība Talsu novadam (centrā — Talsu novada kontūra, kas iekrāsota Talsu novada krāsās, rokas simbolizē jauniešus) un piederība Latvijai (ozols simbolizē Latvijas spēku). 9. oktobrī domes ēkā norisinājās projekta otrā aktivitāte «Mans zīmogs jaunatnes politikā», ko vadīja U. Ancēna. Tā laikā dalībnieki runāja par jaunatnes politiku Talsu novadā un radīja īsu video.
Iniciatīvu projektus prezentēja Madlēna Delle un Marta Gintere. Projektu «Spēlē lieli, spēlē mazi» M. Delle īstenoja kopā ar Pastendes jauniešu klubu «Kontakts», kur darbojas 15 radoši jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Projekta mērķis bija izgatavot četras lielformāta spēles un noorganizēt spēļu dienu Pastendē. Ideja guva atsaucību, un līdzīgs pasākums tika noorganizēts Laucienes pansionātā, Talsu tautas nama Radošajā sētā, Rojas iniciatīvu centrā «Strops» un Pastendes pamatskolā. Spēles tika izgatavotas tā, lai tās būtu izmantojamas vairākkārt un lai to aktualitāte laika gaitā nezustu.
Marta Gintere no Stendes
jauniešu iniciatīvu centra «Five» iepazīstināja klātesošos ar projektu «100 grami Latvijas». Tā mērķis bija lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt neformālo izglītību, iegūt pieredzi pasākumu organizēšanā un vadīšanā, kā arī sekmēt jauniešus būt aktīviem un rūpēties par savu veselību. Mērķauditorija bija jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem un viņu vecāki, kas dzīvo Stendes pilsētā un tuvākajā apkārtnē. Dalībnieki kopīgi apguva zināšanas par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju un pirmo neatliekamo palīdzību, orientējās, piedalījās spēlē «Manas mājas Latvijā» (pie Latvijas kartes pēc iespējas precīzāk parādīja pilsētu, ko bija izlozējuši, un nedaudz pastāstīja par to), spēlē «Erudīcijas garša» (devās uz jauniešu centra virtuvi, lai izbaudītu Latvijas garšas), erudīcijas spēlē «100 grami Latvijas» (atbildēja uz dažādiem jautājumiem, dziedāja dziesmas, minēja mīklas, pildīja atjautības uzdevumus) un «Manas emocijas par pasauli» (veidoja plakātu). Projektā iesaistījās ap 500 jauniešu.
Pasākuma otrajā daļā tika sumināti gada brīvprātīgie un par muzikālo sniegumu parūpējās mūziķis Kārlis Kazāks.
D. Šteinberga norādīja, ka pagājušā gada decembrī brīvprātīgajam darbam bija pieteikušies 22 jaunieši, bet līdz galam to izturēja desmit. Septiņi no viņiem nostrādāja vairāk nekā 60 stundu un saņēma sertifikātu, bet pārējie trīs par paveikto darbu saņēma apliecinājumu. Pa visiem kopā jaunieši gada laikā nostrādāja 912 darba stundas.
«Izmantojot savas idejas
skolēnu pašpārvaldēs, īstenojot šīs idejas, organizējot un vadot pasākumus, jūs visi veicat brīvprātīgo darbu. Jūs esat ne tikai ideju ražotāji un projektu īstenotāji, bet arī ļoti lieli palīgi tehniskos darbos. Jebkuru darbu darot, jūs kaut ko iemācāties. Tās ir prasmes, kas, apkopotas sertifikātā, jums noderēs, stājoties augstskolā un ejot uz pirmajām darba intervijām. Sertifikāts ir pirmais apliecinājums, ka jūs esat ne tikai mācījušies, bet arī praktiski darbojušies,» uzsvēra BJC direktore Doloresa Lepere.
Pasākuma noslēgumā klātesošajiem bija iespēja piedalīties «Apaļā galda sarunās» un diskutēt par jauniešiem interesējošām tēmām, kā arī sniegt dažādu problēmu risinājumus.