Reklāmdevējiem

Laikraksts «Talsu Vēstis» iznāk divas reizes nedēļā — otrdienās un piektdienās.

Laikraksta mērķauditorija ir Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada iedzīvotāji. Vidējā tirāža — otrdienās 3200 eksemplāru, piektdienās 3600 eksemplāru (2019. gada 1. maijā).

Reklāmas nodaļas kontaktinformācija
e-pasts: reklama@talsuvestis.lv
Tālrunis: 63223338; 29481482.

Darba laiks: pirmdienās — piektdienās no plkst. 8.00—17.00

 

IEVIETOT SLUDINĀJUMU

Informācija publicēšanai
Dizains *

Rubrika *

Sludinājuma teksts *

Tālrunis publicēšanai
E-pasts publicēšanai (nav obligāts, aizpildiet, ja vēlaties publicēt arī e-pastu)
Publicēšanas datums *

Informācija par iesniedzēju (netiek publicēta)
Iesniedzēja vārds, uzvārds *
Personas kods
Uzņēmuma, organizācijas nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Adrese
Iesniedzēja e-pasts rēķina saņemšanai *
Iesniedzēja tālrunis *

*atzīmētie lauki jāaizpilda obligāti
**rēķinu sludinājuma apmaksai saņemsiet pa e-pastu

Aizpildot veidlapu, Jūsu sludinājums tiks ievietots gan laikraksta «Talsu Vēstis» drukas versijā, gan portālā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar reklāmas nodaļu pa e-pastu reklama@talsuvestis.lv vai zvanot uz tālruni 63223338 vai 29481482.

SLUDINĀJUMA PAMATCENA0,57 EUR par vārdu (skaitli), 1,00 EUR par 1cm2 (ierāmētam sludinājumam).

Reliģijas, labdarības, budžeta iestāžu pasākumu (kultūras, sporta, veselības aizsardzības, sociālās palīdzības u. tml.), izglītības pasākumu (kursi, semināri, skolas) reklāmai, bēru paziņojumiem, līdzjūtībām, pateicībām, apsveikumiem, darba piedāvājumu un meklējumu, iepazīšanās sludinājumiem — 0,36 EUR par vārdu (skaitli), 0,71 EUR par 1 cm2 (ierāmētam sludinājumam).

Cenrādis spēkā no 2019. gada 2. janvāra.
Visi izcenojumi doti ar PVN.

REKLĀMA AVĪZĒ

Sleju platumi:
1 sleja — 50 mm
2 slejas — 104 mm
3 slejas — 157 mm
4 slejas — 211 mm
5 slejas — 265 mm

REKLĀMAS PAMATCENA 1,00 EUR par 1 cm2 vai 0,57 EUR par vārdu (skaitli).

Reliģijas, labdarības, budžeta iestāžu pasākumu (kultūras, sporta, veselības aizsardzības, sociālās palīdzības u. tml.), izglītības pasākumu (kursi, semināri, skolas) reklāmai, bēru paziņojumiem, līdzjūtībām, pateicībām, apsveikumiem, darba piedāvājumu un meklējumu, iepazīšanās sludinājumiem — 0,71 EUR par 1 cm2 vai 0,36 EUR par vārdu (skaitli).

 • Reklāmas publicēšana 1. lappusē — 2 reizes dārgāk.
 • Reklāmas publicēšana 3. lappusē — par 30% dārgāk.
 • Krāsaina reklāma — 1,21 EUR par 1 cm2 (tikai 1. un pēdējā lpp., par konkrētiem datumiem interesēties pirms pieteikuma).
 • Reklāmas laukums 1., 3. un krāsu lappusēs ir ierobežots.

Reklāmrakstiem — 0,71 EUR par 1 cm2 (atlaides nav piemērojamas).

Atlaides reklāmai

Pasūtot reklāmas vairākkārtēju publicēšanu:

 • divas reizes — 5% atlaide,
 • trīs līdz sešas reizes — 15% atlaide,
 • septiņas un vairāk reizes — 20% atlaide.

Iesniedzot reklāmu, kuras maketa laukums ir:

 • 70 — 199 cm2 — 3% atlaide,
 • 200 — 399 cm2 — 5% atlaide,
 • 400 — 599 cm2 —7% atlaide,
 • 600 cm2 un vairāk—10% atlaide,
 • viena lappuse — 15% atlaide.

Iesniedzot reklāmu, kuras cena ir:

 • no 142,29 līdz 567,73 EUR — 3% atlaide,
 • 567,74 un vairāk EUR vērtībā — 5% atlaide.

Reklāmas aģentūru iesniegtai reklāmai — 10% atlaide.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar reklāmas nodaļu pa e-pastu reklama@talsuvestis.lv vai zvanot uz tālruni 63223338 vai 29481482.

Cenrādis spēkā no 2017. gada 2. janvāra.
Visi izcenojumi doti ar PVN.

REKLĀMA PORTĀLĀ

Ievietojot reklāmu portālā «Talsu Vēstis», jūs pastāstīsiet par savu produktu vai pakalpojumu lasītājiem Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā, kā arī šiem novadiem piederīgajiem citviet Latvijā un pasaulē! Piedāvājam ievietot divu veidu banerus — horizontālo un vertikālo — un reklāmrakstus.

  Izmērs (px) Cena nedēļā ar PVN
Horizontālais baneris 1170×150 35,00
Vertikālais sānu baneris 365×230 25,00
Reklāmraksts   20,00

 

Baneru izgatavošana cenā neietilpst.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar reklāmas nodaļu pa e-pastu reklama@talsuvestis.lv vai zvanot uz tālruni 63223338 vai 29481482.

Cenrādis spēkā no 2017. gada 2. janvāra.
Visi izcenojumi doti ar PVN.

POLITISKĀ REKLĀMA

Paziņojam, ka laikrakstā «Talsu Vēstis» 2021. gadā gaidāmajās pašvaldību  vēlēšanās būs šādas politiskās reklāmas cenas:

pamatcena EUR 1,00  par 1 cm2 (ieskaitot PVN).

 

Politiskās reklāmas publicēšana 1. lpp. ir 2 reizes dārgāka (EUR 2,00 par  1 cm2),  laukums ierobežots līdz 104 cm2, nepārsniedzot 10 cm augstumu (sleju platumi — 5,0 un 10,4 cm).

Politisko reklāmu nepublicējam laikraksta 2. un 3. lpp..

Krāsainu reklāmu iespējams ievietot laikraksta pirmajā un pēdējā lapaspusē. Krāsainas reklāmas cena  ir par 20% dārgāka – EUR 1,20 par 1cm2 pēdējā lpp. un EUR 2,40 par 1 cm1.lpp.

Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu (politiskās reklāmas)  izvietošanas izcenojumi  (ar PVN) interneta vietnē www.talsuvestis.lv

Periods 1 diena 3 dienas 1 nedēļa
Baneris EUR EUR EUR
Horizontālais

1170×150 px

10,00

 

25,00

 

35,00

 

Vertikālais sānu

365×230 px

7,00

 

15,00

 

25,00

 

 

Politiskās reklāmas publicēšana laikrakstos un interneta vietnē no 24. maija par 20% dārgāka.

Politiskā reklāma jāiesniedz trīs dienas pirms publicēšanas.

Publicējam reklāmu, par kuru ir veikta iepriekšēja samaksa.

Politiskajām reklāmām un paziņojumiem netiek piešķirtas atlaides.

Reklāmas nodaļa: tālrunis 63223338, 29481482, fakss 63222780,
e pasts: reklama@talsuvestis.lv