Galvenais — jābūt idejai!

Salīdzinoši nelielais Rojas novads šajā plānošanas periodā ļoti intensīvi izmanto iespēju apgūt Eiropas Savienības (ES) finansējumu. Tā vien šķiet, ka divas Rojas novada pašvaldības darbinieces — attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane un teritorijas plānotāja Ligita Šnore — izmanto ikkatru iespēju, lai varētu atjaunot, uzlabot, uzbūvēt kaut ko teju katrā novada vietā — sākot no iespaidīgas brīvdabas estrādes būvniecības […]

Turpināt lasīt

Neviena projektu programma nav palaista garām

Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece stāsta, kā pašvaldībai veicies ar Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļu apguvi šajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Pašlaik norit intensīvs darbs, jo vairāki objekti ir būvniecības procesā un vairāki vēl tikai taps. Nodaļas vadītāja skaidro, ka galvenā problēma šajā periodā sākās ar […]

Turpināt lasīt