Mazāk mantu rada vairāk brīvas vietas un tīrību mūsu dzīvē un dzīvesvietā — ar šādu pārliecību talseniece Undija Ancēna dzīvo jau vairāk nekā trīs gadu. Apzinoties, cik liela ietekme patērētājiem ir uz Zemes veselības stāvokli un dzīvotspēju, viņa izlēma pievērsties «zero waste» kustībai jeb dzīvei bez atkritumiem. Lai gan Undija sevi sauc par iesācēju, kustības pamatprincipi […]

Turpināt lasīt

«Jādara viss iespējamais, lai paturētu to, kas mums ir»

«Ir svarīgi pārskatīt savu izpratni par to, kas ir labklājība, lai tā netiktu sasniegta uz dabas resursu pārtēriņa rēķina,» uzsver Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja un «GrassLIFE» projekta vadītāja Inga Račinska. Ņemot vērā, ka nepārdomātas cilvēka darbības dabā ir radījušas virkni izmaiņu, viņa aicina apzināties savas rīcības sekas un piedomāt pie ikdienas izvēlēm. Par visnozīmīgāko […]

Turpināt lasīt

«Informēšana jāveic nepārtraukti»

To, ka dabas situācija pasliktinās vēl nepieredzētā ātrumā, ir dzirdējuši daudzi, bet nereti cilvēkiem šķiet, ka tas notiek otrā pasaules malā un viņus neskar. Lai noskaidrotu, ar kādām problēmām nākas sastapties mūsu pusē, aicināju uz sarunu Talsu novada pašvaldības vides pārvaldības speciālisti Madaru Vanagu. — Kā tu raksturotu situāciju Talsu novadā — ar kādiem izaicinājumiem un […]

Turpināt lasīt

Lauksaimniecība ir ļoti lēns bizness

SIA «Dižvilki» Rojas novadā saimnieko Andris un Līga Celovi, kas nodarbojas ar piena lopkopību un gaļas liellopu audzēšanu. Pirms pāris gadiem piesaistīts Eiropas Savienības sniegtais atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, par ko iegādāta nepieciešamā lauksaimniecības tehnika. Devāmies uz saimniecību, lai uzzinātu, ko nozīmē gados jauniem cilvēkiem saimniekot laukos. Andris saimniekot sācis, darbu pārņemot no tēva. Vecāki pēc […]

Turpināt lasīt

«Laukos dzīvo optimisti»

Talsu novada Lubezeres pusē zemnieku saimniecībā «Ziemeļi» saimnieko 25 gadus vecais Artūrs Štrauss ar sievu Montu. Jaunieši ir optimisma pilni un sauc sevi par patriotiem, tajā pašā laikā kritiski vērtē valdības darbu, uzsverot vairākus aspektus, kas noteikti būtu jāmaina. Viņi ir pārliecināti — bez Eiropas Savienības (ES) atbalsta jaunajiem cilvēkiem saimniekošana laukos būtu ļoti grūta, pat neiespējama. […]

Turpināt lasīt

Interese pēdējā kārtā varēja būt lielāka

Šajā Eiropas Savienības plānošanās periodā, kas ir no 2014. līdz 2020. gadam, jaunie lauksaimnieki varēja piesaistīt finansējumu pasākumā «Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai», saņemot vienreizēju 40 000 eiro atbalstu. Uz to varēja pretendēt tie, kas nav sasnieguši 40 gadu vecumu. Jautāju Lauku atbalsta dienesta pārstāvei, kā veicies ar minētā atbalsta apguvi mūsu novados. Ieva Šņepste, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes […]

Turpināt lasīt

Laiks domāt par paaudžu nomaiņu laukos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļas lauku attīstības speciālisti ir tie, kas ikdienā pieņem lauku uzņēmējus Talsu, Dundagas un Rojas novadā, uzklausot viņu vēlmes un sniedzot vajadzīgo informāciju. Jautājām viņiem, kā šajā Eiropas Savienības plānošanas periodā attīstījušās saimniecības un vai laukos notiek paaudžu nomaiņa. Visi uzrunātie speciālisti pauž: pēdējais laiks domāt par paaudžu […]

Turpināt lasīt

Interese par atbalsta piesaisti ir pietiekama

Šajā un arī iepriekšējā Eiropas Savienības plānošanas periodā viens no populārākajiem atbalsta veidiem ir «Leader» projekti, kur finansējumu var piesaistīt dažādu sabiedriskā labuma projektu īstenošanai, šajā plānošanas periodā — vairāk arī uzņēmējdarbības attīstībai. Uzklausījām divu bijušajā Talsu rajona teritorijā darbojošos partnerību — biedrības «Talsu rajona partnerība» un biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» — pārstāvju teikto, kā veicies šajā […]

Turpināt lasīt

Galvenais — jābūt idejai!

Salīdzinoši nelielais Rojas novads šajā plānošanas periodā ļoti intensīvi izmanto iespēju apgūt Eiropas Savienības (ES) finansējumu. Tā vien šķiet, ka divas Rojas novada pašvaldības darbinieces — attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane un teritorijas plānotāja Ligita Šnore — izmanto ikkatru iespēju, lai varētu atjaunot, uzlabot, uzbūvēt kaut ko teju katrā novada vietā — sākot no iespaidīgas brīvdabas estrādes būvniecības […]

Turpināt lasīt

Neviena projektu programma nav palaista garām

Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece stāsta, kā pašvaldībai veicies ar Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļu apguvi šajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Pašlaik norit intensīvs darbs, jo vairāki objekti ir būvniecības procesā un vairāki vēl tikai taps. Nodaļas vadītāja skaidro, ka galvenā problēma šajā periodā sākās ar […]

Turpināt lasīt