Lauksaimniecība ir ļoti lēns bizness

SIA «Dižvilki» Rojas novadā saimnieko Andris un Līga Celovi, kas nodarbojas ar piena lopkopību un gaļas liellopu audzēšanu. Pirms pāris gadiem piesaistīts Eiropas Savienības sniegtais atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, par ko iegādāta nepieciešamā lauksaimniecības tehnika. Devāmies uz saimniecību, lai uzzinātu, ko nozīmē gados jauniem cilvēkiem saimniekot laukos. Andris saimniekot sācis, darbu pārņemot no tēva. Vecāki pēc […]

Turpināt lasīt

«Laukos dzīvo optimisti»

Talsu novada Lubezeres pusē zemnieku saimniecībā «Ziemeļi» saimnieko 25 gadus vecais Artūrs Štrauss ar sievu Montu. Jaunieši ir optimisma pilni un sauc sevi par patriotiem, tajā pašā laikā kritiski vērtē valdības darbu, uzsverot vairākus aspektus, kas noteikti būtu jāmaina. Viņi ir pārliecināti — bez Eiropas Savienības (ES) atbalsta jaunajiem cilvēkiem saimniekošana laukos būtu ļoti grūta, pat neiespējama. […]

Turpināt lasīt

Interese pēdējā kārtā varēja būt lielāka

Šajā Eiropas Savienības plānošanās periodā, kas ir no 2014. līdz 2020. gadam, jaunie lauksaimnieki varēja piesaistīt finansējumu pasākumā «Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai», saņemot vienreizēju 40 000 eiro atbalstu. Uz to varēja pretendēt tie, kas nav sasnieguši 40 gadu vecumu. Jautāju Lauku atbalsta dienesta pārstāvei, kā veicies ar minētā atbalsta apguvi mūsu novados. Ieva Šņepste, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes […]

Turpināt lasīt

Laiks domāt par paaudžu nomaiņu laukos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļas lauku attīstības speciālisti ir tie, kas ikdienā pieņem lauku uzņēmējus Talsu, Dundagas un Rojas novadā, uzklausot viņu vēlmes un sniedzot vajadzīgo informāciju. Jautājām viņiem, kā šajā Eiropas Savienības plānošanas periodā attīstījušās saimniecības un vai laukos notiek paaudžu nomaiņa. Visi uzrunātie speciālisti pauž: pēdējais laiks domāt par paaudžu […]

Turpināt lasīt

Rudens avenēm šogad neparasti agra raža

Vandzenes puses «Mazkuģnieku» saimniecībā ir plaša teritorija ar avenēm — gan vasaras, gan rudens. Rudens aveņu audzēšana pirms apmēram 10—15 gadiem Latvijā šķitusi nereāla un neiespējama, un daudzi nav ticējuši, ka tādas ir un aug tepat. Laurai Lormanei ideja par aveņu audzēšanu neradās no zila gaisa, bet tā nāk mantojumā no tēva — Imanta Brauera. Viņš iesāka, un meitai atlika vien turpināt. […]

Turpināt lasīt

Šoreiz par hortenzijām — visilgāk ziedošajiem krūmiem

Iekāpjot dārza zonā un tā krāšņo bagātību teritorijā, vienmēr gribas pasmaidīt, atceroties tautā dzirdēto dzīves patiesību, ka vīrieši ziedus iedala margrietiņās, rozēs un «tajās pārējās». Īpašos gadījumos viņi ceriņus no jasmīniem spēj atšķirt tikai tad, kad pasmaržo tos un atceras: ceriņiem ir izteikti spēcīga smarža. Zinu, ka tā tas ir ne tikai vīriešiem. Pieminot hortenzijas, […]

Turpināt lasīt

Piena krīzē sperts liels solis attīstības virzienā

Bioloģiskā zemnieku saimniecība «Dižglābas» Rojas novadā, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, pagājušā gada vasarā ekspluatācijā nodeva jaunuzceltu govju novietni, kurā vietas ir 140 piena devējām. Aizvadīts pirmais darbības gads, un ar drosmīgi sperto soli saimnieki ir apmierināti. Pēdējā reize, kad viesojos pie Agneses viņas lauku sētā «Ģipkas Līči» Rojas pusē, bija 2008. gadā. Toreiz runājām par zirgiem, […]

Turpināt lasīt

«Tev iedod naudu, atliek tikai strādāt!»

Viens no populārākajiem atbalsta veidiem šajā Eiropas Savienības plānošanās periodā bija «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības» — mazās saimniecības varēja saņemt 15 tūkstošus eiro lielu atbalstu attīstībai. Pirmajā pasākuma kārtā piedalījās arī Ēriks Šterns no Sabiles puses, kurš nodarbojas ar tomātu, gurķu un puķu audzēšanu. Par Ērikas un viņa sievas Rasmas saimniecību esam rakstījuši […]

Turpināt lasīt

Neīstenojamu vai neapdomīgu ideju nav

Kad Lauku atbalsta dienests gatavojas izsludināt kādu no Eiropas Savienības atbalsta pasākuma kārtām, kur lauku uzņēmējiem iespējams piesaistīt finansējumu saimniecību attīstībai, darba pilnas rokas ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļas ekonomikas konsultantam Guntim Namrikam. Pie viņa vēršas tie, kuri uztic pieteikumu sagatavošanu vajadzīgā atbalsta saņemšanai. 2014. gadā sākās Eiropas Savienības plānošanas periods, […]

Turpināt lasīt

Būtisks ir Eiropas sniegtais atbalsts

Apskatot, kādas nozares un cik liels Eiropas sniegtais finansējums šajā plānošanas periodā aizgājis Latvijas lauku attīstībai, nākas secināt, ka sniegtais atbalsts ir to veicinājis. Attīstījušās dažādas nozares, iegādātas modernas tehnikas un savs ieguvums ir arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem. Šoreiz sarunā ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāju Juzefu Kļavu uzzinām, kādas investīcijas līdz šim veiktas […]

Turpināt lasīt