Plāno slēgt Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālo struktūrvienību

PIKC «Rīgas Valsts tehnikums» vadība pieņēmusi lēmumu vērsties pie Izglītības un zinātnes ministrijas ar lūgumu atļaut no 2019. gada 1. septembra slēgt Laidzes teritoriālo struktūrvienību. Plānots nodot atsavināšanai nekustamos īpašumus, kas nebūs vajadzīgi izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai. Lai pasargātu Laidzes profesionālo vidusskolu no slēgšanas, 2014. gadā Rīgas Valsts tehnikums uzņēmās papildu saistības un Laidzes profesionālā vidusskola kļuva […]

Turpināt lasīt

«Varam sadzīvot, tikai pieņemot cits citu»

Jautājums par to, kā dažādas paaudzes atšķiras un kā jauniešiem sadzīvot ar saviem vienaudžiem un skolotājiem, bijis aktuāls visos laikos. Lai ieskicētu paaudžu raksturīgākās iezīmes un pastāstītu par iespēju piedalīties konkursā «Ideju pavasaris», 20. februārī Talsu Valsts ģimnāzijā viesojās Imanta Ziedoņa muzeja pārstāvji. «Paaudžu sadursme izklausās šaušalīgi draudīgi, bet runāšu par to, cik bieži mums ir […]

Turpināt lasīt

Mērsraga vidusskolas jauniešiem piešķirta «Latvijas jauniešu netiķetes» simpātiju balva

Pagājušajā nedēļā, noslēdzoties «Samsung Skola nākotnei» tiešsaistes programmas «Skolēna digitālais IQ» projektu konkursam «Latvijas jauniešu netiķete», apbalvoti labākie «Latvijas jauniešus netiķetes» projekti. Konkursā ar savu netiķetes jeb labas interneta uzvedības redzējumu dalījās vairāk nekā 200 jauniešu, pārstāvot 45 komandas no dažādām Latvijas skolām. Mērsraga vidusskolas audzēkņu komanda «Maladāma» (Marta Beatrise Kukle, Marijeta Meta Ozoliņa, Laura Elizabete Ķiršakmene […]

Turpināt lasīt

Sajust īsto Eiropas garšu

280 tūkstošiem Latvijas jauniešu 25. maijā būs iespēja izlemt Eiropas nākotni, piedaloties vēlēšanās. Lai noskaidrotu, ko par to domā paši jaunieši, 6. februārī Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā norisinājās atklātā stunda «Eiropas Parlamenta lēmumi Latvijas izaugsmei». Atklātās stundas tiek rīkotas programmas «Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas» ietvaros. Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu […]

Turpināt lasīt

Talsu pamatskolai — 100 gadu

20. janvārī Talsu pamatskolai apritēja simts gadu. Tiekos ar skolas direktori Dinu Bičuli un vairākiem skolotājiem — matemātikas pedagoģi Līviju Riekstiņu, klavierspēles skolotāju Gunitu Pauliņu un mūzikas pasniedzēju Raimondu Felšu —, lai runātu par skolas pagātni, tagadni un nākotni. Pašlaik skolu apmeklē 230 audzēkņi, kurus māca 38 pedagogi, šeit strādā 11 tehniskie darbinieki. D. B.: — Esmu aprēķinājusi, ka […]

Turpināt lasīt

Upesgrīvas internātpamatskolā sacenšas jaunie pavāriņi

Trešdien, 23. janvārī, Upesgrīvas internātpamatskolas gaiteņi un klašu telpas pildījās ar čaklu un priecīgu bērnu balsīm un gardām smaržām. Tur jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās konkurss «Jaunais pavāriņš». Konkursa sākumā visus skolas zālē pulcēja kaķītis Desmīlītis un pelēns Siermīlītis, lai iepazīstinātu ar konkursa dalībniekiem un retrospekcijā atskatītos uz iepriekšējos konkursa gados pagatavotajiem gardajiem mākslas darbiem, […]

Turpināt lasīt

Rojupes bērnudārzā atklāj rotaļu istabu

Rojupes pirmsskolas izglītības iestādē «Saulespuķe», pateicoties kolektīva un vecāku iniciatīvai, piepildījusies ilgi lolotā iecere par rotaļu istabu. Tajā apskatāmi ne tikai darba augļi, bet arī sapņu siena, kurā atspoguļotas nākotnes ieceres. Agrāk bērnudārza ēkā atradās sākumskola, kas vēlāk kļuva par mājvietu piecām pirmsskolas izglītības iestādes grupiņām. Tolaik ēkas otrais stāvs bija apdzīvots, bet, samazinoties bērnu […]

Turpināt lasīt

23 gados — pārāk laba Latvijas darba tirgum

Iepazīstot talsenieces Kristenas Beātes Maldones izglītošanās ceļu, atliek vien izdvest kaitinošo frāzi, ko vecāki mēdz sacīt saviem bērniem: «Nav tāda vārda «nevaru», ir tikai — «negribu»!» Kad pietiek gribas, izrādās, ir iespējams mācīties vairākās augstskolās vienlaikus, pie tam — dažādās pasaules valstīs. Pasaulei izrādoties plaši atvērtai, tagad Kristenai Beātei vien jāpieredz, ka viņas izglītība var noderēt […]

Turpināt lasīt

Sabiles pamatskola atzīmēja 100. jubileju

7. decembrī Sabiles skolā notika jubilejas pasākums «Sabiles pamatskolai — 100». Sabiles skola gadu gaitā ir veidojusies un attīstījusies līdzi laikam, vēsturiskajiem notikumiem, mainījusi atrašanās vietu. Vairākas paaudzes ir gājušas gaismas ceļu no sešu klašu pamatizglītības līdz vidējai izglītībai. Ejot cauri gadiem, mainoties paaudzēm, sekojot līdzi straujajam dzīves ritmam, skola saglabājusi savu gaisotni, nododot tradīcijas nākamajām […]

Turpināt lasīt

«Mūsu nākotne ir labās rokās!»

«Šīs dienas mērķis nav gudri parunāt, bet gan parunāt no sirds,» starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju gada noslēguma seminārā «Apaļā galda sarunas» atzina pasākuma vadītāja Undija Ancēna. Seminārā tika sniegts atskats uz 2018. gadu, sumināti brīvprātīgie un aizvadītas diskusijas par jauniešiem interesējošām tēmām. «Šī gada laikā esmu redzējusi gana daudz — tas viss, pateicoties projektam «Mans […]

Turpināt lasīt