Talsu pamatskolā boileru laikmets būs beidzies

Talsu pamatskolā līdz ar skolēnu ziemas brīvdienām tika sākti remontdarbi, kurus paredzēts beigt marta vidū. Pats galvenais, ko plānots izdarīt trīs mēnešu laikā, ir ierīkot siltā ūdens pievadi no pilsētas, kas iepriekš nav bijusi, un ūdens skolā sildīts ar boileru palīdzību. Valstī noteiktie «Covid-19» ierobežošanas pasākumi, kas pastiprināti aicina ievērot arī biežu roku mazgāšanu, arvien […]

Turpināt lasīt

Panākumu atslēga ir nerimstoša vēlme augt

Skolotāja Mārīte Tīsa skolā strādā jau vairāk nekā 20 gadus un izglītības projektam «Mācītspēks» pieteicās, lai turpinātu sekot līdzi mūsdienu izglītības tendencēm un iegūtu pedagoga kvalifikāciju. Talsu 2. vidusskolas zviedru valodas skolotāja stāsta par savas karjeras takām, neizdziestošās enerģijas nozīmīgumu un allaž dedzīgo spēju mācīt un mācīties. «Kopš sevi atceros, man vienmēr ir paticis mācīt. […]

Turpināt lasīt

Īsteno jauniešu iniciatīvu projektus

Šogad Pūņu pamatskolā ir ļoti aktīva skolēnu padome. Skolēniem, sanākot kopā jauniešu istabā, radās daudz jaunu ideju par brīvā laika pavadīšanu un pasākumu organizēšanu. Šis mācību gads sākās ar vēlmi labiekārtot skolēnu sapulcēšanās vietu. Katru trešdienu septembrī un oktobra sākumā jauniešu istabā skolēnu padome jautri tērzēja par to, kā varētu labiekārtot šo istabu, un tapa […]

Turpināt lasīt

Ir jāprot pielāgoties esošajai situācijai, lai arī kāda tā būtu

Lai mazinātu «Covid-19» izplatību, pēc rudens brīvlaika 7.— 12. klases skolēni sāka mācīties attālināti. Svarīgi šķita uzzināt kāda 12. klases skolēna viedokli par to, kā tik atbildīgā gadā klājas attālinātā mācīšanās procesā. Uz sarunu tika aicināta Talsu Valsts ģimnāzijas 12. a klases skolniece Marita Bārzdele. — Tu mācies Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klasē, un zināms, […]

Turpināt lasīt

Uzstāda jaunas rotaļiekārtas

Valdagles pagastā esošajā pirmsskolas izglītības iestādē «Kamenīte» teritorijā pabeigti darbi jaunu rotaļiekārtu uzstādīšanā. Jaunās ierīces tagad pieejamas visa vecuma bērniem, kas apmeklē iestādi. Ideja par āra telpas atjaunošanu bērnudārza teritorijā gaisā virmojusi jau sen. «Rotaļu iekārtas bija fiziski un morāli nolietojušās, jo nebija mainītas no bērnudārza celšanas brīža. Vēlējāmies, lai iekārtas mūsu bērniem izskatītos mūsdienīgas, […]

Turpināt lasīt

«Tas rāda, ka darām kaut ko vajadzīgu un pareizu»

Šoruden ne tikai Talsu novada iedzīvotājiem, bet jebkuram interesentam durvis vēris mācību un personības attīstības centrs «Ābele». Tā piedāvājumā ir dažādi apmācību kursi pieaugušajiem. Kā radās ideja par šāda piedāvājuma veidošanu, sarunājos ar centra dibinātājām Andu un Egitu Sudakovām. Anda atbild par mārketingu, komunikācijas jautājumiem un sadarību ar potenciālajiem klientiem, Egita — par programmām un pasniedzējiem. […]

Turpināt lasīt

Darbaudzināšanas idejas padomju ideoloģijā

Pagājušajā mācību gadā Talsu Valsts ģimnāzijas skolnieces Elizabete Anna Bernāne un Laine Marita Bārzdele skolotājas Antras Grūbes vadībā izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu «Darbaudzināšanas īstenošana Talsu pamatskolā no 1980. līdz 1990. gadam», pedagoģijas sekcijā iegūstot 3. vietu valstī. Iepazīstināsim savus lasītājus ar fragmentu no šā darba. «Latvijas vēsturē ļoti nozīmīgs bija PSRS okupācijas periods. Nacionālajā enciklopēdijā […]

Turpināt lasīt

«Riski ir saskatāmi, aptaustāmi un identificējami»

Lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu personalizētu atbalstu, Talsu novada vidusskola ir aktīvi iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā «PuMPuRS». Projekta galvenais mērķis ir radīt visaptverošu mehānismu, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi. Lai noskaidrotu, kā to izdevies īstenot Talsu novada vidusskolā, kas iepriekš bija pazīstama kā […]

Turpināt lasīt

No dārgu ķieģelīšu pārdošanas līdz jaunai skolas piebūvei

Jaunais mācību gads 1. septembrī Talsu Kristīgajā skolā iesākās īpašāk nekā citkārt. Ne tikai tāpēc, ka visiem pēc ilga atšķirtības perioda valstī noteiktās kārtības dēļ beidzot bija iespēja satikties klātienē, bet arī tāpēc, ka oficiāli tika atklāta četrus stāvus augstā jaunā skolas piebūve, kas, pateicoties «Covid-19» laika attālinātajām mācībām, tika pabeigta ātrāk, nekā iepriekš plānots. Tajā […]

Turpināt lasīt

Ēdināšana skolās «Covid-19» ierobežošanas apstākļos

Jau tuvojoties jaunajam mācību gada iesākumam, izglītības iestāžu un ēdināšanas organizētāju vidū aktualizējās jautājums par bērnu ēdināšanu, lai ievērotu valstī noteiktos «Covid-19» ierobežošanas pasākumus. Skolās aktuāls kļuva jautājums, kā organizēt pusdienu starpbrīžus, lai izvairītos no vīrusa un tajā pašā laikā bez liekas drūzmēšanās paēdinātu skolēnus. Sazinoties ar Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāju Uldi Katlapu, noskaidrojām, […]

Turpināt lasīt