Domā, kur ģimnāzijas skolēniem notiks mācības

Talsu Valsts ģimnāzija ir lielu pārmaiņu priekšā. Šogad plānoti apjomīgi būvdarbi, kuru laikā skolēni ēkā uzturēties nevarēs. Talsu novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps teic, ka pašlaik kopā ar skolas vadību plānojot, kur no septembra notiks mācību process, ja valsts līmenī nebūs kādu izmaiņu saistībā ar mācībām klātienē. 14. februārī Talsu novada pašvaldība elektroniskajā iepirkumu […]

Turpināt lasīt

«Pīlādzītim» klāt nākušas telpas trijām grupiņām

Talsu pirmsskolas izglītības iestādē «Pīlādzītis» pašlaik pilnā sparā notiek remonts. Līdz ar Talsu Galvenās bibliotēkas pārcelšanos uz jauno mājvietu Brīvības ielā 17A, bērnudārzs atguva vairākas telpas, kuras iepriekš tika izmantotas bibliotēkas vajadzībām. Atsākoties jaunajam mācību gadam, tajās būs vieta bērnudārza grupiņām. Kā komentē iestādes vadītāja Sarmīte Pugoviča, visi remontdarbi norit pēc ieplānotā grafika un aizķeršanās […]

Turpināt lasīt

«Pēdējo gadu skolā jau sen vēlējos izbaudīt»

Lai noskaidrotu, kā īpašajos apstākļos aizvadīts izlaidums brīvdabas estrādē, un uzzinātu vairāk par jaunietes nākotnes plāniem, sarunājos ar Kristu Krāģi, kura nupat absolvēja Valdemārpils vidusskolas 12. klasi. — Kāds tev šķita pēdējais gads vidusskolā? — Pēdējais gads, ja neskaita pēdējos mēnešus, bija tieši tāds, kādu es to biju iztēlojusies pirms vidusskolas. Visu gadu mani pavadīja nostalģija. […]

Turpināt lasīt

31. augustā slēgs Vandzenes pamatskolu

25. jūnija Talsu novada domes sēdes darba kārtībā bija divi jautājumi, kas saistīti ar Vandzenes pamatskolu. Viens no tiem paredzēja atcelt agrāk pieņemto domes lēmumu apvienot skolu ar pagastā esošo pirmsskolas izglītības iestādi «Zīlīte», otrs — likvidēt Vandzenes pamatskolu. Abi lēmumi guva lielākās deputātu daļas atbalstu. Ziņojot par šā gada 27. februārī pieņemtā lēmuma «Par Vandzenes […]

Turpināt lasīt

Vienam izaicinājums, citam pārbaudījums

Mācību gads jau daudzās izglītības iestādēs ir noslēdzies. Talsenieks Dāvis Štokmanis 16. jūnijā aizstāvēja bakalaura darbu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. — Pastāsti, lūdzu, par savu izglītību pirms augstskolas! — Pirms augstskolas absolvēšanas līdz piektās klases otrajam mācību pusgadam mācījos Stendes pamatskolā, pēc tam pārgāju uz Talsu 2. vidusskolu, kur ieguvu vidējo izglītību. Esmu absolvējis arī Talsu novada […]

Turpināt lasīt

Uz tikšanos, mīļā skola!

Sestdien, 20. jūnijā, Talsu Kristīgās vidusskolas sporta zālē klases audzinātājas Aijas Valgelinas pavadībā savu pēdējo pasākumu klases kolektīvā aizvadīja 12. klases skolēni. Sākotnēji nolemtais izlaiduma datums — 12. jūnijs — valstī valdošās ārkārtas situācijas dēļ tika pārcelts uz mazliet vēlāku laiku, un tika mainīts arī tā nosaukums, izlaidumu dēvējot par atvadām no skolas. Tā kā pēc pēdējiem likuma grozījumiem vienuviet […]

Turpināt lasīt

Valdemārpils vidusskola šogad bez ierastās modes skates

Valdemārpils vidusskolas tērpu skate kā tradīcija aizsākusies tālajā 1993. gadā. Jau vairāk nekā 27 gadus tā pulcē interesentus vērot vietējās skolas audzēkņu veidotos tērpus un rokdarbus. Šogad ierastais notikums ies secen, kaut arī skolēni ieguldījuši lielu darbu tērpu izveides procesā. Tradicionāli pasākums norisinās maija sākumā, kad gaisā jūtamas pirmās vasaras dvesmas. «Šī ir pirmā reize pēc vairāk […]

Turpināt lasīt

«Pēceksāmenu emociju virpulī»

Pirms Talsu Kristīgās vidusskolas durvis aizveras gan man, gan maniem klasesbiedriem, ir jāpaspēj apkopot vēl pēdējās topošo absolventu domas par tuvāko nākotni. Lai arī dzīvi daudziem skolēniem krietni izmainījusi valstī noteiktā kārtība, vidusskola tik un tā tiks pabeigta, un katram ir vismaz viens nākotnes mērķis, par ko arī lūdzu pastāstīt saviem klasesbiedriem. Dans Daniēls Bisenieks: […]

Turpināt lasīt

Vecmeistaru tematikā 7. kursa audzēkņi absolvē Talsu mākslas skolu

Beidzot Talsu mākslas skolu, 7. kursa audzēkņi pirms pavasara brīvlaika divu nedēļu garumā kārtoja eksāmenus visos mācību priekšmetos, bet pēc brīvlaika izstrādāja nobeiguma darbu izvēlētajā mācību priekšmetā pie kāda no pedagogiem. Šogad nobeiguma darbu kopīgā tēma — «Vecmeistari». Mākslas skolas nobeiguma darbu gleznošanā pie skolotājas Ineses Mīlbergas šogad darināja trīs meitenes — Asnate Kate Freivalde, Madlēna Rudzinska un […]

Turpināt lasīt

Eksāmenu uzdevumos vēl aizvien pieļauj kļūdas

Otrdien, 9. jūnijā, notika valsts centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasēm. Ar spilgtiem iespaidiem par notikušo intervijā dalās Talsu Kristīgās skolas 12. klases audzēkne Asnate Alma Feldmane. — Kā tu uztvēri paziņojumu, ka eksāmeni tomēr būs jākārto? — Diezgan bieži pēdējo divu mēnešu laikā, kad valdība vēl nebija izlēmusi — 12. klases skolēniem būs vai nebūs jākārto centralizētie eksāmeni […]

Turpināt lasīt