Domā, ko darīt ar Talsu Meža kapu kapliču

16. decembra Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē diskusijas raisījās par iespējamo kapličas ēkas, kas atrodas Friča Blumbaha ielā 12, Talsos, nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lai gan sākotnēji bija sagatavots lēmumprojekts, par kuru deputātiem būtu jābalso, sēdei sākoties, tie nolēma, ka jautājumu tomēr skatīs informatīvajā daļā, jo neskaidrību par šo jautājumu esot daudz. Ierosinājumu šo […]

Turpināt lasīt

Zināms, kas novadā ķers, uzturēs un savāks dzīvniekus

27. oktobrī Talsu novada pašvaldība izsludināja iepirkumu par Talsu novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, to uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē «Ausma», kā arī bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu. Iepirkums ir nolēdzies, un zināms, ka šos darbus turpmākos 12 mēnešus no līguma noslēgšanas brīža veiks uzņēmums SIA «Mellers». Elektroniskajā iepirkumu sistēmā publicētajā iepirkuma dokumentācijā redzams, […]

Turpināt lasīt

Pabeigta pirmā kārta, otrajā kārtā — tehnoloģiskā pauze

14. decembrī ekspluatācijā pieņemti paveiktie darbi pirmajā kārtā ap pieminekli «Koklētājs» Talsos. To laikā sakārtota pieminekļa apkārtne — bruģa segums, kurā ierīkots apgaismojums, kāpnes, uzstādīti divi informatīvie stendi, velostatīvi, jauns sols un atkritumu urnas, kāpņu margas. Diennakts tumšajā laikā izgaismots arī pats piemineklis «Koklētājs». Otrās kārtas darbiem, kas paredz Ķēniņkalna labiekārtošanu no 15. decembra līdz martam/aprīlim būs […]

Turpināt lasīt

Baznīckalnā Talsos plāno uzstādīt muzikālo soliņu

3. novembrī Talsu novada pašvaldība atkārtoti izsludināja zemsliekšņa iepirkumu — cenu aptauju par ārējo elektrības tīklu, videonovērošanas sistēmas izbūves un teritorijas atjaunošanas projekta izstrādi un īstenošanu Baznīckalnā Talsos muzikālā soliņa uzstādīšanai. No publiski pieejamās informācijas secināms, ka projekta izstrādei un idejas īstenošanai izvēlēts pretendents SIA «CVS», kas šos darbus plāno veikt par 8582,52 eiro, ieskaitot pievienotās […]

Turpināt lasīt

Demokrātijas rotaļas ap novada ģerboni

Domāju, ka visam novadam ļoti būtiski ir justies pēc iespējas vairāk vienotam, ikvienam iedzīvotājam ir svarīgi justies uzklausītam. Jā, demokrātija nozīmē, ka pieņem to lēmumu, ko atbalsta vairākums, bet uzklausot arī mazākumu. Kaut arī dažādos publiskās (ne tautas, bet deputātu) apspriešanas posmos (finanšu komitejā un domes sēdē) varēja saklausīt, it kā vismaz pāris mēnešus jautājums […]

Turpināt lasīt

Pārtrauc iepirkumu par metodiskā centra sakārtošanu

25. novembrī Talsu novada domes sēdes informatīvajā daļā kļuva zināms, ka ir pārtraukts iepirkums par Talsu 2. vidusskolas tā sauktā metodiskā centra atjaunošanas darbiem. Tas izdarīts, jo nav nodrošinātas projektētāja atbildes uz būtiskiem būvnieku jautājumiem. Pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante deputātiem teica, ka šis iepirkums ir saistīts ar […]

Turpināt lasīt

Plāno veidot jaunu novada ģerboni

25. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par Talsu novada ģerboni. Deputātu pieņemtais lēmums paredz izstrādāt jaunu ģerboni. Apvienojoties Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadam, kopš 1. jūlija darbu uzsāka Talsu novads. Pēc tā izveides kā Talsu novada ģerboni uz laiku līdz jauna apstiprināšanai novads izmanto mazo valsts ģerboni. Pašvaldība augustā ir vērsusies Valsts […]

Turpināt lasīt

Domes vadībai un komiteju vadītājiem būtiski pieaugs atalgojums

25. novembra Talsu novada domes sēdē garas un plašas diskusijas deputātu vidū raisījās par Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, kas spēkā stāsies no nākamā gada 1. janvāra. Jautājumu sēdē bija daudz, bet ne uz visiem deputāti arī saņēma izsmeļošas un skaidras atbildes. Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums nosaka […]

Turpināt lasīt

Talsos plānots būvēt jaunu depo

Pirms valsts svētkiem, 17. novembrī, Talsu novada domes ārkārtas sēdē deputāti lēma nodot Iekšlietu ministrijai bez atlīdzības pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu Talsos, pie Jaunajiem kapiem, ar kadastra numuru 88010060077, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 1,9039 ha valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai. Šajā vietā plānots, ka tuvākajos gados atradīsies B kategorijas ugunsdzēsības depo […]

Turpināt lasīt

Nojauktas nojumes

Lai spertu pirmos soļus Talsu tirgus sakārtošanā, Talsu novada pašvaldība šā gada 29. septembrī izsludināja cenu aptauju par nolietojošos būvju demontāžu Talsu tirgus teritorijā. Kā redzams pašvaldības izsludinātajā zemsliekšņu iepirkuma dokumentācijā, 11. oktobrī par uzvarētāju atzīts komersants SIA «Norfa», kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (darbus plānoja veikt par 5952,49 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli). 27. […]

Turpināt lasīt