Mēnessgaismā sumināti ļaudis, kas kultūrā un sportā ieguldījuši dvēseli

Lai paustu pateicību radošākajiem un sportiskākajiem novadniekiem, piektdien Talsu sporta hallē tika turpināta aizvadītajā gadā iedibinātā tradīcija — Talsu novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas pasākumā tikties zem viena gaismas ķermeņa. Šoreiz kultūras un sporta ļaudis par paveikto 2019. gadā saņēma apbalvojumus zem spoža Mēness. Pasākuma vadītājs Jānis Romanovskis norādīja, ka radošajiem un varošajiem augstāku griestu par debesīm nav, […]

Turpināt lasīt

Talsu novada pašvaldības budžets — 39 miljoni eiro

30. janvārī Talsu novada domes deputāti neviennozīmīgi, tomēr apstiprināja pašvaldības šā gada budžetu 39 423 827 eiro apmērā. Būtiskākās diskusijas un priekšlikumu izvērtēšana, ko ietvert vai neietvert šā gada budžetā, notika komiteju sēdēs, tāpēc par jaunām iniciatīvām šķēpu laušana domes sēdē šoreiz izpalika. Tomēr diskusijas un pat balsošana notika par to, vai jautājumu par budžetu vispār atstāt dienas kārtībā, […]

Turpināt lasīt

Talsu novada pašvaldībā izstrādātas mājokļu politikas vadlīnijas

16. janvāra Talsu novada domes sēdē deputāti apstiprināja sen gaidītu dokumentu «Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020.—2022. gadam». Tas ir pašvaldības nozaru plānošanas dokuments, kas izstrādāts, pamatojoties uz esošās mājokļu situācijas analīzi novadā un ir vērsts uz risinājumu sniegšanu, lai sakārtotu ar mājokļa problēmām saistītus jautājumus. Kāpēc šāds dokuments izstrādāts, kādas būs turpmākās rīcības, lai situāciju […]

Turpināt lasīt

Šeltona — glābšanas riņķis Talsiem medicīnas jomā pirms 30 gadiem

Janvāra beigās aprit 30 gadi, kopš Talsi ar ASV pilsētu Šeltonu noslēdza sadarbības līgumu. Tas 90. gados deva ievērojamus rezultātus mūsu medicīnas jomā, kurā pirms tam valdīja diezgan bēdīgs stāvoklis. Tas bija laiks, kad Talsu mediķu pārstāvniecībai bija iespēja palūkoties ASV praksē un pieredzē, kas arī ķirurgam Aivaram Lācarum šķitusi gluži vai utopija salīdzinājumā ar situāciju […]

Turpināt lasīt

No šā gada ierosināt būvniecību var tikai elektroniski

Kopš 1. janvāra jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura vēlas uzsākt jebkādu būvniecības procesu, kā, piemēram, pārbūvēt dzīvojamo māju, būvēt palīgēku, atjaunot vai pārbūvēt dzīvokli, būvēt ražošanas ēku vai realizēt inženierbūves būvniecību, visas nepieciešamās darbības jāveic Būvniecības informācijas sistēmā jeb BIS. Kas jāņem vērā, izmantojot šo iespēju, sarunā ar Talsu novada pašvaldības būvvaldes vadītāju Juri […]

Turpināt lasīt

Izstrādāta vīzija par Vilkmuižas ezera teritorijas labiekārtošanu

Otrdien, 21. janvārī, Talsu kinoteātrī «Auseklis» notika publiskā apspriešana par izstrādāto labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju pie Vilkmuižas ezera. Tā kā apspriede sākās darba laikā, 15.00, pārsvarā bija ieradušies pašvaldības darbinieki, uzņēmēji un vairāki deputāti, bet iedzīvotāji tikai daži. Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece uzsver, ka iedzīvotāji ar izstrādāto plānu […]

Turpināt lasīt

Piešķir finansējumu būvprojekta izstrādei Talsu pamatskolai

16. janvārī Talsu novada domes deputāti nolēma piešķirt atlikušo nepieciešamo finansējumu 26 136 eiro apmērā būvprojekta «Talsu pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana» izstrādei un pagarināt projekta izstrādes laiku līdz 2. aprīlim. Talsu novada pašvaldība pērn 8. jūlijā noslēdza līgumu ar SIA «Būvdizains» par būvprojekta iz-strādi ar termiņu līdz šā gada 7. janvārim par kopējo līguma summu 32 670 eiro. Tā kā 20% […]

Turpināt lasīt

Izstrādās būvprojektu jaunajam Sabiles bērnudārzam

Ceturtdien, 16. janvārī, Talsu novada domes deputātu vairākums nolēma piešķirt 46 161,50 eiro būvprojekta dokumentācijas izstrādei pirmsskolas izglītības iestādei (PII) «Vīnodziņa» Sabilē, Ventspils ielā 17b. «Talsu Vēstis» jau vairākkārt rakstījušas par to, ka Sabiles PII nepieciešamas jaunas telpas. No sākotnējām Ventspils ielā 10 viņi izvācās, jo ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un atsevišķas ēkas daļas ir avārijas stāvoklī. Pašlaik […]

Turpināt lasīt

Dod «zaļo gaismu» sporta un rekreācijas kompleksa vietai

Ceturtdien, 16. janvārī, Talsu novada domes sēdē deputāti gandrīz vienbalsīgi pieņēma lēmumprojektu noteikt pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalus Ezera ielā 26, Ezera ielā 7 un Gravas ielā 17 par plānotā multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecības vietu, kam izstrādāt metu konkursa priekšlikumus. «Talsu Vēstis» regulāri sekojušas līdzi plānotā kompleksa ieceres virzībai gan sabiedrības vidū, gan domes […]

Turpināt lasīt

Spriež par pieguļošo teritoriju tīrīšanu noteikumu maiņu

«Talsu Vēstis» jau informējušas par to, ka Talsu novada pašvaldībā pērn vērsās 33 iedzīvotāji, kuri vēlas, lai tiktu mainīti noteikumi par ietvju tīrīšanu, kas kā pieguļošā teritorija pieguļ privātīpašumam. Nepieciešamību pārskatīt noteikumus aicinājuši arī vairāki deputāti. Šā gada 6. janvāra Talsu novada domes tautsaimniecības komitejā pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja Inguna Kaļinka sniedza deputātiem informatīvu materiālu, kāda novadā […]

Turpināt lasīt