Mazirbes bibliotēku pārcels uz dzīvokli

27. augustā Dundagas novada domes deputāti sēdē skatīja jautājumu par Mazirbes bibliotēkas pārvietošanu, kas paredz telpas bibliotēkas vajadzībām ierīkot daudzdzīvokļu mājā «Skolotāju māja 2» 12. dzīvoklī. Šāds piedāvājums radies, jo pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA « Legit» par skolas telpu nomu uz 12 gadiem, bet līgumā nav atrunājusi par bibliotēkas atrašanos nomātajās telpās. Deputāti ieceri atbalstīja un […]

Turpināt lasīt

Sestais piegājiens Dundagas novada teritorijas plāna izstrādē

Dundagas novada domes sēdē 28. maijā pieņēma lēmumu par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Tā notika no 10. jūlija līdz 10. augustam, pašvaldības pārstāvjiem ar iedzīvotājiem tiekoties klātienē arī Dundagā un Kolkā. 10. augustā Kolkas tautas namā pulcējās vairāki cilvēki, kuri pauda neapmierinātību ar izstrādāto piedāvājumu, jo tas nozīmē, […]

Turpināt lasīt

Pārbūvē pašvaldības ceļu

Dundagā sākta pašvaldības nozīmes grants ceļa «Kubele—Stirniņi» posma pārbūve no 3,5. līdz 4,73. kilometram, ko iespējams veikt par Eiropas Savienības līdzekļiem, piešķirot atbalstu pasākumā «Pamatpakalpojumu un ciemata atjaunošana lauku apvidos». Šajā pasākumā katrai pašvaldībai tika noteikts pieejamais finansējums. Dundagas novadam minēto darbu veikšanai atvēlēti 88 111,49 eiro, pašvaldības līdzfinansējums — 12 330,01 eiro. Būvdarbus minētajā ceļa posmā veic uzņēmums SIA «Talsu […]

Turpināt lasīt

Jauni apskates objekti

Pie Dundagas pils pagājušās nedēļas izskaņā savu mājvietu atraduši akmenī kalti teiku tēli — ganiņš, melnais vepris un vardīte. Tos veidojis mākslinieks Jānis Mikāns. Viņam, atrokot savā kartupeļu laukā pamatīgu akmeni, radusies ideja par akmens pārtapšanu ganiņā no teikas par Dundagas pils izcelšanos. Darbi tapuši viena gada laikā, vispirms tos izveidojot plastilīna maketos. Dundagas pils […]

Turpināt lasīt

Baznīcai jauns zvans

Kopš 4. jūlija Dundagas evaņģēliski luteriskās baznīcas zālē ikvienam apskatāms jaunais baznīcas zvans, liecina Dundagas, Kolkas un Ģipkas evaņģēliski luterisko draudžu mācītāja Armanda Klāva publiskotā informācija pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv. Zvans ir gatavots Polijā, Premislā, un sver 260 kilogramus. Uz tā vienā pusē rakstīts «Dundagas evaņģēliski luteriskā draudze», bet otrā — vārdi «Magnificat anima mea Dominum» («Mana […]

Turpināt lasīt

Dundagā aizvadīta vēsturisko parku un dārzu diena

Sestdien, 4. jūlijā, Dundagas pils parkā pirmo reizi notika vēsturisko parku un dārzu diena, kurā ikvienam interesentam bija iespēja uzzināt vairāk par parkā augošajiem dižkokiem, mītošajiem putniem, kukaiņiem un augu daudzveidību. Dundagas kultūras pils pārstāve Ruta Bērziņa teic, ka pasākumā piedalījušies vairāki iedzīvotāji. Ja sestdien laikapstākļi būtu lutinājuši, iespējams, apmeklētāju būtu vēl vairāk, jo bija […]

Turpināt lasīt

Dundagas pilī noslēgušies vērienīgi rekonstrukcijas darbi

Dundagas kultūras pilī nesen noslēgušies vērienīgi rekonstrukcijas darbi; tā tikusi pie vairākām atjaunotām telpām. Pirmajā stāvā tās vairāk būs atvēlētas amatniecības un mājražotāju produkcijas popularizēšanai, bet otrajā tapusi jauna ceremoniju zāle ar skaistu terasi, izstāžu zāle un telpas audējām. Pērn jūnijā, kad apmeklējām Dundagas kultūras pili, tajā bija sākušies rekonstrukcijas darbi. Toreiz tie vairāk bija […]

Turpināt lasīt

Dundagā vairākām ielām uzklāj segumu, Kolkā — klusums

Izmantojot pašvaldības ceļu fonda finansējumu, kurā finasējumu ieskaita valsts, un pašvaldības naudas līdzekļus, šajā nedēļā Dundagā notika vairāku ielu seguma atjaunošana. Jauns asfalta segums uzklāts daļā 1905. gada, E. Dinsberga un Maija ielā, bet par pašvaldības finansējumu atjaunots ietves segums pie pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» Talsu ielā. Savukārt Kolkā situācija izvērtusies mazliet citāda. Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā […]

Turpināt lasīt

Slīterē izdeg viens hektārs meža

27. aprīlī, pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ agrā pēcpusdienā Slīteres nacionālajā parkā Kolkas pusē izcēlās meža ugunsgrēks, ugunij izplatoties apmēram viena hektāra platībā, informē Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rēna. Ar Valsts meža dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kopīgiem pūliņiem degšanu izdevās ierobežot un nodzēst. Par ugunsgrēku Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālajai administrācijai paziņoja […]

Turpināt lasīt

Ierobežots darbs arī pašvaldībās. Dundagas novadā

Pašvaldība Dundagā — līdz 14. aprīlim tiek pārtraukta klientu apkalpošana un dokumentu pieņemšana klātienē Dundagas novada pašvaldības centrālajā administrācijā un saimnieciskajā dienestā. Iesniegumus un citus dokumentus iespējams ielikt pastkastītē Pils ielā 5—1 Dundagā (tūlīt aiz ieejas durvīm. Dundagas novada pašvaldība lūdz pēc iespējas vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus risināt attālināti. Kolkas pagasta pārvalde — Kolkas pagasta […]

Turpināt lasīt