Aktīvie dundadznieki

Šogad Talsu novada pašvaldības rīkotā konkursa «Radi Talsu novadam!» komisija radošos cilvēkus un sakoptākās vietas vērtēja arī agrākajos mazajos novados — Dundagā, Rojā un Mērsragā. Tagadējais Dundagas pagasts pretendentus bija izvirzījis divās nominācijās — «Čaklākais mājražotājs» un «Aktīvākā organizācija». Lai gan aicinājums to bija darīt arī Kolkas pagastam, uz turieni šogad brauciens izpalika. Pirmā tikšanās Dundagā vērtētājiem […]

Turpināt lasīt

Tilta atjaunošanas laikā pazemina ūdens līmeni

Pašlaik Dundagā, Pils ielā, norit tilta atjaunošanas darbi, ko veic uzņēmums SIA «Katleri». Lai varētu piekļūt tilta balstiem un pabeigt nepieciešamos remontdarbus, dīķī par vairāk nekā metru pagājušajā nedēļā pazemināts arī ūdens līmenis. Zemais ūdens līmenis atsedzis arī paša dīķa aizaugumu, kas publiskajā vidē raisījis diskusijas par paša dīķa iespējamo attīrīšanu, lai tas neaizaugtu pavisam. […]

Turpināt lasīt

Lībiešu vasaras universitātē tapuši jauni vārdi un īpaša klaviatūra

Nupat Talsu novada Košragā noslēgusies starptautiska desmit dienu ilga Lībiešu vasaras universitāte. Tā notiek vien reizi pāris gados un joprojām ir vienīgā augstskolas programma, kas veltīta Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu valodas, vēstures un kultūras apguvei. Pēc trešās universitātes lībiešu valodas krājumu papildinās virkne jaunvārdu un jauni elektroniskie resursi. Lībiešu vasaras universitātē mācījās vairāk nekā 30 esošo un […]

Turpināt lasīt

Ziemeļkurzemes piekrastē neļauj izvietot ceļa zīmes lībiešu valodā

Miķeļtornī izveidots Latvijas pirmiedzīvotājiem veltīts mākslas objekts «Nekādu lībiešu nav». Vārds «lībieši» ir izsvītrots, jo tieši tā vairākas situācijas pēdējā pusgada laikā likušas lībiešu dzejniekam, māksliniekam un pētniekam Valtam Ernštreitam justies, — nekādu lībiešu nav. Uzņēmumu reģistrā viņam atteikts reģistrēt biedrības nosaukumu lībiešu valodā, intervijā valsts radio viņam neatļāva atskaņot lībiešu mūziku, bet VSIA «Latvijas […]

Turpināt lasīt

Vērtē iespējamo zaudējumu nodarīšanu pašvaldības budžetam

Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācija jūnija vidū domes ārkārtas sēdē skatīja jautājumu par izmeklēšanas komisijas izveidi, kuras uzdevums būs vērtēt, kāda bijusi atlaistās domes deputātu rīcība saistībā ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu vienā no tiesvedībām, kurā pašvaldība zaudēja saistībā ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atlaišanu no amata 2019. gada augustā. Kā minēts 17. jūnija ārkārtas […]

Turpināt lasīt

Uzstādīs iegādāto publisko tualeti

Dundagas novada pašvaldība 2019. gadā iegādājās publiskās tualetes ēku 12 099 eiro vērtībā, ko plānoja uzstādīt netālu no vecā tautas nama Dundagā jeb Pils ielā 9. Lai iegādāto ēku uzstādītu, šogad Dundagas novada budžetā tam tika atvēlēti līdzekļi 9500 eiro apmērā. Izsludinot cenu aptauju un saņemot piedāvājumus, konstatēts, ka piedāvātā darbu summa ir lielāka, nekā sākotnēji bija plānots. […]

Turpināt lasīt

Kolkā cer izveidot tirdzniecības vietu

Pašlaik notiek projektēšana, lai Kolkā esošo vasaras estrādi pārveidotu par mūsdienu prasībām atbilstošu, ērti izmantojamu vietējo mājražotāju un zivju produkcijas tirdzniecības vietu. Šai iecerei plānots piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu. Lai saņemtu finansējumu projekta īstenošanai, pašvaldība 10. maijā iesniedza projekta «Tirdzniecības vietas izveide Kolkā» pieteikumu biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludinātajā atklāto projektu konkursā, Eiropas Jūrlietu […]

Turpināt lasīt

Dundagā darbu sāk pagaidu adminsitrācija

15. maijā spēkā stājās 13. maijā Saeimas pieņemtais Dundagas novada domes atlaišanas likums. Līdz ar to Dundagas novada pašvaldībā darbu uzsāk Saeimas apstiprināta pagaidu administrācija trīs cilvēku sastāvā. Tās vadītājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadošais eksperts Arnis Šults, vadītāja vietniece — Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare […]

Turpināt lasīt

Lappuse ir pāršķirta!

11. maija Ministru kabineta izskatāmo jautājumu vidū bija arī likumprojekts «Dundagas novada domes atlaišanas likums». Pēc ziņojuma par esošo situāciju domē, valdība atbalstīja likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā gala lēmuma pieņemšanai, ko arī 13. maijā ar 83 balsīm «Par» tā atbalstīja. Nesagaidot Saeimas lēmumu, 12. maijā domē palikušie pieci deputāti paši atkāpās no deputātu pienākumu pildīšanas. Valdība […]

Turpināt lasīt

Ministrs dundadzniekiem dod laiku līdz 26. aprīlim

Notikumiem bagāta nedēļa izvērtās Dundagas novada domē. Tur no deputāta pienākumiem atteicās četri deputāti un arī nākamie, kuriem jāstājas to vietā, tā domē paliekot pārstāvētam tikai vienam vēlētāju sarakstam «Mūsu cilvēkiem». Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša sasauktajā domes ārkārtas sēdē ministrs deputātiem deva laiku līdz 26. aprīlim vienoties par domes priekšsēdētāja […]

Turpināt lasīt