«Situāciju Kolkā varētu saukt par apmulsumu un nesaprašanu, kas būs tālāk!»

Oktobra sākumā, atklājoties saslimšanai ar «Covid-19» zivju pārstrādes uzņēmumā «Līcis-93» Kolkā, straujš aktīvo saslimšanas gadījumu skaits tika reģistrēts Dundagas novadā. Tobrīd rādītāji pieauga arī Talsu un Rojas novadā. Kā izvērtās situācija Kolkā, kur dzīvo apmēram 800 iedzīvotāju, stāsta Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens. Savukārt uzņēmuma ceha vadītāja Regīna Rūmniece un direktors Kaspars Cveiģelis cer, […]

Turpināt lasīt

Covid-19 izplatības dēļ Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā pāriet uz attālināto mācību procesu

8. oktobrī 19.00 notika Dundagas novada domes ārkārtas sēde, kurā izskanēja, ka Dundagas vidusskolā ir divi infekciozi skolēni ar Covid-19. Pašizolācijā atrodas 10 skolotāji un 48 skolēni. Tādēļ no 9. oktobra līdz 16. oktobrim mācības Dundagas vidusskolā no 5. līdz 12. klasei, kā arī Kolkas pamatskolā no 6. līdz 9. klasei notiks attālināti, lēma deputāti. […]

Turpināt lasīt

Mainīs apkures veidu

Oktobra vidū plānots sākt darbus apkures nomaiņai tā saucamajai mazajai skolai Dundagā, kas atrodas Saules ielā 8. Esošo malkas apkuri plānots nomainīt pret granulu apkuri, skaidro Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro. No 90. gadiem, kad Dundagā pārgāja uz lokālām apkurēm, siltuma ieguvei izmanto malku. «Lai šīs malkas grēdas pie skolas nebūtu, apkure drošāka […]

Turpināt lasīt

Atsakās no deputātu pilnvarām

24. septembrī Dundagas novada domes sēdes darba kārtībā bija jautājums par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Šādu lēmumu pieņēmusi deputāte Tamāra Kaudze, kura 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās startēja no vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā» un saņēma vēlētāju atbalstu darbam domē. Nespējot ikdienas algoto darbu savienot ar deputātes pienākumiem, viņa nolēmusi no tiem atteikties. Pirms […]

Turpināt lasīt

Dundagā noslēdzies mūsdienu Baronu ceļš

20. septembrī Dundagas pils parka estrādē ar koncertu noslēdzās Imanta Ziedoņa muzeja iedvesmotu mūsdienu Baronu gājiens no Tartu līdz Dundagai. Projekta «Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu» kultūras notikumiem bagātais ceļš «Tartu—Dundaga» bija vairāk nekā 800 kilometru garš un ilga 31 dienu. Katram mūsdienu Baronam pēc ceļa veikšanas ir uzdevums uzrakstīt savu redzējumu par mūsdienu Latviju. Šie […]

Turpināt lasīt

Mazirbes bibliotēku pārcels uz dzīvokli

27. augustā Dundagas novada domes deputāti sēdē skatīja jautājumu par Mazirbes bibliotēkas pārvietošanu, kas paredz telpas bibliotēkas vajadzībām ierīkot daudzdzīvokļu mājā «Skolotāju māja 2» 12. dzīvoklī. Šāds piedāvājums radies, jo pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA « Legit» par skolas telpu nomu uz 12 gadiem, bet līgumā nav atrunājusi par bibliotēkas atrašanos nomātajās telpās. Deputāti ieceri atbalstīja un […]

Turpināt lasīt

Sestais piegājiens Dundagas novada teritorijas plāna izstrādē

Dundagas novada domes sēdē 28. maijā pieņēma lēmumu par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Tā notika no 10. jūlija līdz 10. augustam, pašvaldības pārstāvjiem ar iedzīvotājiem tiekoties klātienē arī Dundagā un Kolkā. 10. augustā Kolkas tautas namā pulcējās vairāki cilvēki, kuri pauda neapmierinātību ar izstrādāto piedāvājumu, jo tas nozīmē, […]

Turpināt lasīt

Pārbūvē pašvaldības ceļu

Dundagā sākta pašvaldības nozīmes grants ceļa «Kubele—Stirniņi» posma pārbūve no 3,5. līdz 4,73. kilometram, ko iespējams veikt par Eiropas Savienības līdzekļiem, piešķirot atbalstu pasākumā «Pamatpakalpojumu un ciemata atjaunošana lauku apvidos». Šajā pasākumā katrai pašvaldībai tika noteikts pieejamais finansējums. Dundagas novadam minēto darbu veikšanai atvēlēti 88 111,49 eiro, pašvaldības līdzfinansējums — 12 330,01 eiro. Būvdarbus minētajā ceļa posmā veic uzņēmums SIA «Talsu […]

Turpināt lasīt

Jauni apskates objekti

Pie Dundagas pils pagājušās nedēļas izskaņā savu mājvietu atraduši akmenī kalti teiku tēli — ganiņš, melnais vepris un vardīte. Tos veidojis mākslinieks Jānis Mikāns. Viņam, atrokot savā kartupeļu laukā pamatīgu akmeni, radusies ideja par akmens pārtapšanu ganiņā no teikas par Dundagas pils izcelšanos. Darbi tapuši viena gada laikā, vispirms tos izveidojot plastilīna maketos. Dundagas pils […]

Turpināt lasīt

Baznīcai jauns zvans

Kopš 4. jūlija Dundagas evaņģēliski luteriskās baznīcas zālē ikvienam apskatāms jaunais baznīcas zvans, liecina Dundagas, Kolkas un Ģipkas evaņģēliski luterisko draudžu mācītāja Armanda Klāva publiskotā informācija pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv. Zvans ir gatavots Polijā, Premislā, un sver 260 kilogramus. Uz tā vienā pusē rakstīts «Dundagas evaņģēliski luteriskā draudze», bet otrā — vārdi «Magnificat anima mea Dominum» («Mana […]

Turpināt lasīt