Talsu skeitparka izveides virzība norit pamazām

Pašlaik Talsos nav skeitparka, jo tas 2016. gadā pēc ugunsgrēka tika demontēts. «Talsu Vēstis» jau informējušas, ka, pateicoties aktīviem talseniekiem, pašvaldība pievērsusies šim jautājumam un pērn izveidojusi darba grupu. Lai uzbūvētu skeitparku, nepieciešami ievērojami līdzekļi. Pagaidām pašvaldības budžetā šim mērķim atvēlēti 30 tūkstoši eiro. 4. februārī Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē pašvaldības projektu vadības daļas vadītāja […]

Turpināt lasīt

«Jo ilgāk diskutējam, jo tālāk esam no šīs ieceres». Domē neizlēmīgi viedokļi par iecerēto multifunkcionālo sporta halli

«Talsu Vēstis» jau vairākkārt informējušas par ieceri Talsos uzbūvēt multifunkcionālu sporta halli, kurā būtu peldbaseins un hokeja halle. Ar jautājumau strādā tam īpaši izveidota darba grupa. Pašlaik deputāti nespēj izlemt, vai tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP) izstrādāt vienai vai divām lokācijas vietām, jo papildus radusies neatbildētu jautājumu gūzma. Daži deputāti uzsver — nebeidzamās diskusijas ir jāizbeidz un […]

Turpināt lasīt

Ceļotājus novadam piesaistīs ar konkrētiem maršrutiem

Februāra sākumā Rīgā notika starptautiskā Baltijas tūrisma izstāde gadatirgus «Balttour 2019», kur piedalījās arī Talsu novada tūrisma informācijas centrs. Kā novadā tūrismā aizvadīts pagājušais gads un kādi jaunumi gaidāmi šogad, sarunā ar centra vadītāju Līvu Dāvidsoni. — Pašlaik tūrisma informācijas centrā strādā divi darbinieki. Pašvaldības interneta vietnē www.talsi.lv redzams, ka viena vakance ir brīva? Vai tiekat […]

Turpināt lasīt

Apstiprināts šī gada Talsu novada pašvaldības budžets

Ceturtdien, 31. janvārī, Talsu novada domes deputāti apstiprināja šī gada pašvaldības pamata un speciālo budžetu. Pamata budžets šogad sastāda 36 191 807 eiro, speciālais budžets — 1 899 923 eiro. Budžeta apjoms ik gadu palielinās, bet vai iedzīvotāji izjūt, ka novads ievērojami attīstītos? Lielāko daļu no kopējā novada maciņa aizvien turpina izlietot izglītības un sociālajai jomai. Un iedzīvotāju skaits tikmēr nemitīgi sarūk… […]

Turpināt lasīt

Pārvaldnieks iesniedz prasību pret Dundagas novada domi

25. janvāra Dundagas novada domes sēdē deputāti Madars Burnevics un Tamāra Kaudze interesējās, kāda būs domes rīcība, jo Kurzemes rajona tiesā ir iesniegts Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena pieteikums, kurā lūgts atcelt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores piemēroto disciplinārsodu pārvaldniekam un domei atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu 1000 eiro apmērā. Domei paskaidrojums jāsniedz līdz 15. februārim Minētie deputāti […]

Turpināt lasīt

Ģirts Kalnbirze lūdz atbrīvot no domes priekšsēdētāja vietnieka amata

7. janvārī Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Ģirts Kalnbirze iesniedza iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no amata no 31. janvāra. Domes priekšsēdētājs Dainis Karols neslēpj, ka bijis pārsteigts par šādu lēmumu, un uzsver, ka vadībā nav bijušas domstarpības, viss risināts mierīgā ceļā. Vaicāts par iespējamiem kandidātiem Ģ. Kalnbirzes vietā, D. Karols atklāj, ka pašlaik tiek apsvērta doma iztikt ar […]

Turpināt lasīt

Slīteres ceļotāju dienās būs mājas kafejnīcas

Šogad Slīteres ceļotāju dienās, kas Dundagas novadā notiks 1. un 2. jūnijā, ikvienam būs iespēja baudīt arī līdz šim Latvijā vēl nebijušu iespēju — mājas kafejnīcu piedāvājumu. Viena no šī pasākuma organizētajām Ilze Šteine teic, ka šāda pieredze noskatīta Igaunijā un, redzot cilvēku lielo ieinteresētību, nolemts tādas organizēt arī Dundagā. 17. janvārī Dundagas pils mazajā zālē pulcējās […]

Turpināt lasīt

Nepieņemtais valsts budžets radījis zināmus sarežģījumus

Valdība mūsu valstī joprojām nav izveidota, līdz ar to nav apstiprināts valsts budžets. Cik būtiski tas ietekmē procesus Talsu novada pašvaldībā? Likums par valsts budžetu nosaka: to ir tiesības iesniegt tikai jaunajai valdībai, tomēr likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktais atļauj Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējo valsts budžeta likuma projektu iesniegt Saeimā ne vēlāk kā […]

Turpināt lasīt

«Nav viegli palīdzēt cilvēkam, kurš pats to nevēlas»

Katru gadu sociālajai jomai no pašvaldības budžeta tiek atvēlēta aizvien lielāka summa un vajadzība pēc sociālās palīdzības pieaug. Lai noskaidrotu, kā šāda situācija izveidojusies, tikos ar Talsu novada sociālā dienesta vadītāju Daci Zeļģi, vadītājas vietnieci Ilzi Kārklevalku, sociālā darba un sociālās palīdzības nodaļas vecāko sociālo darbinieci Tatjanu Kuzmuku un ģimeņu atbalsta nodaļas vecāko sociālo darbinieci […]

Turpināt lasīt

«Vispirms jāaudzina sabiedrība, nevis mājdzīvnieki»

Jau vairāku gadu garumā, ik nedēļu sazinoties ar Mērsraga novada pašvaldības policijas vecāko inspektoru Egīlu Bolmani, kā nebeidzama problēma tiek minēta klaiņojošie mājdzīvnieki. — Kāpēc tā ir problēma? — Situācija ar klaiņojošiem mājdzīvniekiem pastāv jau gadiem, un tai neredzu beigas, jo visas dzīvnieku patversmes ir pārpildītas un jaunus sadarbības līgumus ar pašvaldību neviena no tām […]

Turpināt lasīt