Izstrādāta vīzija par Vilkmuižas ezera teritorijas labiekārtošanu

Otrdien, 21. janvārī, Talsu kinoteātrī «Auseklis» notika publiskā apspriešana par izstrādāto labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju pie Vilkmuižas ezera. Tā kā apspriede sākās darba laikā, 15.00, pārsvarā bija ieradušies pašvaldības darbinieki, uzņēmēji un vairāki deputāti, bet iedzīvotāji tikai daži. Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece uzsver, ka iedzīvotāji ar izstrādāto plānu […]

Turpināt lasīt

Tiesa liek nekavējoties atjaunot amatā pārvaldnieku

22. janvārī kļuva zināms Kurzemes rajona tiesas Talsos pieņemtais spriedums, kurā tā lēmusi Dundagas novada pašvaldībai nekavējoties amatā atjaunot pērn augustā atlaisto Kolkas pagasta pārvaldnieku Aldi Pinkenu un nekavējoties izmaksāt vidējo izpeļņu 2000 eiro apmērā. Tāpat spriedumā teikts, ka pašvaldībai pārvaldniekam jāizmaksā morālā kompensācija 1500 eiro apmērā. No Dundagas novada pašvaldības par labu pārvaldniekam tiek piedzīta arī […]

Turpināt lasīt

Piešķir finansējumu būvprojekta izstrādei Talsu pamatskolai

16. janvārī Talsu novada domes deputāti nolēma piešķirt atlikušo nepieciešamo finansējumu 26 136 eiro apmērā būvprojekta «Talsu pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana» izstrādei un pagarināt projekta izstrādes laiku līdz 2. aprīlim. Talsu novada pašvaldība pērn 8. jūlijā noslēdza līgumu ar SIA «Būvdizains» par būvprojekta iz-strādi ar termiņu līdz šā gada 7. janvārim par kopējo līguma summu 32 670 eiro. Tā kā 20% […]

Turpināt lasīt

Cer, ka skola atkal kļūs par populāru nometņu vietu

Par Mazirbes internātpamatskolu pēdējo gadu laikā «Talsu Vēstīs» esam rakstījuši vairākkārt. 2018. gada 26. janvāra Dundagas novada domes sēdē deputāti atbalstīja jautājumu par Mazirbes internātpamatskolas likvidāciju, un to slēdza tā paša gada augusta izskaņā. Pērn novembrī skolu un tai pieguļošo teritoriju pašvaldība iznomāja uzņēmumam SIA «Legit». Tiekamies ar vienu no uzņēmuma pārstāvjiem Gintu Fricbergu, lai uzzinātu, ko nomnieki […]

Turpināt lasīt

Izstrādās būvprojektu jaunajam Sabiles bērnudārzam

Ceturtdien, 16. janvārī, Talsu novada domes deputātu vairākums nolēma piešķirt 46 161,50 eiro būvprojekta dokumentācijas izstrādei pirmsskolas izglītības iestādei (PII) «Vīnodziņa» Sabilē, Ventspils ielā 17b. «Talsu Vēstis» jau vairākkārt rakstījušas par to, ka Sabiles PII nepieciešamas jaunas telpas. No sākotnējām Ventspils ielā 10 viņi izvācās, jo ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un atsevišķas ēkas daļas ir avārijas stāvoklī. Pašlaik […]

Turpināt lasīt

Dod «zaļo gaismu» sporta un rekreācijas kompleksa vietai

Ceturtdien, 16. janvārī, Talsu novada domes sēdē deputāti gandrīz vienbalsīgi pieņēma lēmumprojektu noteikt pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalus Ezera ielā 26, Ezera ielā 7 un Gravas ielā 17 par plānotā multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecības vietu, kam izstrādāt metu konkursa priekšlikumus. «Talsu Vēstis» regulāri sekojušas līdzi plānotā kompleksa ieceres virzībai gan sabiedrības vidū, gan domes […]

Turpināt lasīt

Spriež par pieguļošo teritoriju tīrīšanu noteikumu maiņu

«Talsu Vēstis» jau informējušas par to, ka Talsu novada pašvaldībā pērn vērsās 33 iedzīvotāji, kuri vēlas, lai tiktu mainīti noteikumi par ietvju tīrīšanu, kas kā pieguļošā teritorija pieguļ privātīpašumam. Nepieciešamību pārskatīt noteikumus aicinājuši arī vairāki deputāti. Šā gada 6. janvāra Talsu novada domes tautsaimniecības komitejā pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja Inguna Kaļinka sniedza deputātiem informatīvu materiālu, kāda novadā […]

Turpināt lasīt

Deputātu krustugunīs multifunkcionālais sporta un rekreācijas komplekss

Talsu novada domes dienas kārtībā atkal nonācis jautājums par multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa izbūves vietu. Ceturtdien, 16. janvārī, deputātiem par to plānots pieņemt gala lēmumu domes sēdē, bet aizvadītajā nedēļā par to aizritēja plašas diskusijas komiteju sēdēs. «Talsu Vēstis» jau vairākkārt rakstījušas par ieceri izveidot Talsos multifunkcionālo sporta un rekreācijas kompleksu. Deputātiem nu pienācis laiks […]

Turpināt lasīt

Pabeigta gājēju tilta izbūve uz Kalna dārzu

Nesen noslēgušies gājēju koka tilta izbūves darbi uz Kalna dārzu Dundagā, kas agrāk bija populāra atpūtas vieta. Pašvaldībā teic, ka objekta atklāšana notiks šā mēneša beigās vai februāra sākumā. Jaunizbūvētais objekts nodrošinās iespēju uz saliņu tikt visiem — arī māmiņām ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Saliņa agrāk bija arī populāra un iecienīta laulību ceremoniju […]

Turpināt lasīt

Gaida tiesas spriedumu

Pagājušā gada pēdējos mēnešos vairākas tiesas sēdes noritēja Kurzemes rajona tiesā Talsos, kur 2019. gada 9. augustā atlaistais Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens tiesājās ar Dundagas novada pašvaldību, prasot pašvaldības jeb darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba algas piedziņu par visu darba piespiedu kavējuma atlīdzināšanu, kā arī izmaksāt morālo kompensāciju desmit tūkstošu eiro […]

Turpināt lasīt