Ja mēs cits citam uzsmaidām, mēs cits citu uzmundrinām

Agita Arilkeviča ir talseniece, kura savu sirdsdarbu veic Austrijā. Darītais ar atzinības rak­stu novērtēts valsts otrās lielākās pilsētas Grācas pašvaldībā. Ar Agitu runājamies, izmantojot Zoom vietni. Viņa ir omulīga, enerģiska, daudz smaida. Tieši tāda, kā izskatās ar dzīvi apmierināti cilvēki. — Kur sāki darba gaitas? — Esmu Talsu meitene. Mācījos pamatskolā, pēc tam ģimnāzijā. Pēc […]

Turpināt lasīt

Sinisteri

Nē, nevēlējos spīdēt ar zināšanām, tikai piesaistīt uzmanību. Es neesmu sinistera, bet varbūt Tu vai Jūs esat. Statistika vēsta — katrs desmitais no cilvēku kopuma būtu saucams par sinisteru. Tomēr dažviet viņu ir tikai 5%, bet citur pat 25%. Angļu valodas zinātājiem nevajag iespringt, domājot, ka mans stāsts būs par ļauniem vai draudīgiem līdzcilvēkiem. Mūsdienu valodās […]

Turpināt lasīt

Viņa dvēsele ir mūzika

Šoreiz ļoti, ļoti īpašs mūsu viesis, un neierasta intervija, ko par šodienas, 13. augusta, dižjubilāru, Talsu himnas autoru Miervaldi Celmiņu, sniedza divas viņa dzīvē svarīgākās sievietes. Varbūt pats Talsu maestro. kurš nu jau desmit gadus guļ Jaunajos kapos, nebūtu varējis sevi tik precīzi raksturot, visdrīzāk, arī kautrētos. Sekot līdzi gadadienām ir vēsturnieku darbs. Biju patīkami pārsteigta, […]

Turpināt lasīt

Pedagogu vakcinēšanās: likums vai apzinīgums?

Šobrīd pie mums aktuāls apspriežamais temats ir Ministru kabineta lēmums par pedagogu obligātu vakcinēšanos pret «Covid». Iespējams, viens no būtiskiem skolotāju un skolu darbinieku nepatikas iemesliem ir tieši obligātums. Kā jau daudz ko, mūsu valsts vadītāji arī šo ir lēmuši, nepietiekami izpētot viedokļus un nerēķinoties ar to, ka sabiedrība nav vadāma tikai ar pavēlēm. Daudzos […]

Turpināt lasīt

Skats no malas

Nē, nu īsti no malas šis skats nebūs. Drīzāk gan iespēja paskatīties uz savu dīķīti, salīdzinot ar citiem dīķiem un ezeriņiem. «Pasaki, kas ir tavs draugs, un es pateikšu, kas esi tu pats» vai arī «tas, par ko tu runā, parāda tavu būtību». Dažkārt ir vērts padomāt par to, kas ir mūsu būtība, par ko […]

Turpināt lasīt

Kā teica mazais Māris filmā «Ezera sonāte» — «Rullējam!»

Šodienas vieses vārds būs palicis atmiņā daudziem, jo viņa ilgus gadus rūpējusies par skolēnu vēderu labsajūtu. Pārdzīvotais, cienījamais gadu skaits un optimisms padara Tillu Bērziņu par varen interesantu sarunu biedri. Ik apspriežamais temats beidzas vai sākas ar kādu joku. Tieku sagaidīta ar teikumu par diviem braucamajiem, kas nopelnīti ilgā darba mūžā: ratiņkrēslu un rollatoru (krēslu […]

Turpināt lasīt

Līgo!

Klāt paši latviskākie un senākie svētki — vasaras saulgrieži, Jāņi. Dzīvodami šajā zemē vairāk nekā 4000 gadu (līvu priekšteči te ieradās vēl trīskārt senāk), esam saglabājuši vienu no senākajām Eiropas tautu valodām un vienu no senākajiem ar dabu saistītajiem rituāliem — līgošanu. Kā ikvienā dzīves jomā, arī šiem svētkiem ir trīs izpausmes: ēšana, darīšana un domāšana. Seno gudrību […]

Turpināt lasīt

Sāpju ceļš

Kaut arī šķiet, ka par 1941. gada 14. jūnija deportācijām viss skaidrs, tomēr arī sagaidot melnās dienas 80 gadu atceres datumu, vēl daudz izzināmā. Mans plānotais lielais pētījums par deportētajiem no Talsiem aizkavējies, bet piedāvāju interviju, ko veicu pirms trīs gadiem ar izsūtīto Veilandu ģimenes pārstāvi Inesi Variginu. Par laipno uzņemšanu pateicos viņas meitai Ļubai Cinei. «Tēvs strādāja […]

Turpināt lasīt

Lepnums par traģēdiju?

16. marts joprojām ir pretrunīgi vērtēts, par ko, tāpat kā par reliģiju vai politiku, labāk neizteikt viedokli, lai nenovestu sarunas biedru līdz infarktam. Tā vietā atgādināšu faktus. Kādā domubiedru pulciņā pārcilājām tēmu par to, ka Latvijā ierasts vēsturi «mazgāt baltu», centīgi balinot visu, kas it kā neiederas cēlajā stāstā. Kolēģe bija «no pirmajām rokām» dzirdējusi […]

Turpināt lasīt

Mārtiņš no Latvijas

Mārtiņš Dambergs pirms 12 gadiem Talsu pilsētas karoga iesvētīšanā luterāņu dievnamā simbolizēja pilsētas jaunatni, nākotni. Nu viņš savos tūlīt 33 gados sasniedzis ļoti daudz, tomēr atzīst, ka mērķi tiek arvien pārcelti par centimetriem un metriem tālāk. Ar Mārtiņu tiekamies ar zoom palīdzību, lasītājiem varu viņu raksturot kā slaidu jaunu vīrieti, kurš runā ļoti nopietni, tomēr […]

Turpināt lasīt