Vienošanās vēl nav panākta. Iespēja pārliecināties, kā pēc 2022. gada mainīsies īpašumu kadastrālās vērtības

Interneta vietnē www.kadastrs.lv ikvienam iespējams savam īpašumam uzzināt prognozēto projektēto kadastrālo vērtību 2022. gadam, kad tas stāsies spēkā. Tās aprēķinātas visiem kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem (tai skaitā dzīvokļu īpašumiem) un to sastāvā esošajiem kadastra objektiem — zemes vienībām, zemes vienību daļām, būvēm un telpu grupām. Pašreiz spēkā esošās kadastrālās vērtības aprēķinātas, izmantojot nekustamo īpašumu darījumus […]

Turpināt lasīt

Spānijas kailgliemeži Vilkmuižas ezera apkārtnē

«Talsu Vēstu» redakcijā vērsās kāda Talsu pilsētas iedzīvotāja, kura pauda satraukumu par Spānijas kailgliemežu lielo daudzumu Vilkmuižas ezera apkaimē, kas ir daudzu aktīvo dzīvesveidu piekritēju iecienīta vieta. Iedzīvotāja, kura 30. jūlija pirmspusdienā devās nūjot uz Vilkmuižas ezera apkārtni, stāsta, ka īpaši šo gliemežu daudz ir pēc lietus — tā, ka dažbrīd kāju nav kur spert. Kundze […]

Turpināt lasīt

Sākušies darbi Krievragkalnā

Lai nodrošinātu vides pieejamību bērnu rotaļu laukumam Talsos, Vilkmuižas ezeram un āra trenežieru laukumam, uzsākušies darbi jauna gājēju ceļa izbūvē, ietves demontāžas un kāpņu atjaunošanas darbi Krievragkalnā. Pārvietošanās ērtību uzlabošanai paredzēts arī uzstādīt margas kāpnēm no Kareivju ielas līdz Vilkmuižas ezeram, kas sāpīgs jautājums iedzīvotājiem bija jau daudzus gadus. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā pieejamā aktuālā dokumentācija […]

Turpināt lasīt

Sper soļus pretī lauku uzņēmējiem

30. jūnijā Lauku atbalsta dienestā noslēdzās pieteikšanās platību maksājumiem. Kā tā noritēja un kad lauku uzņēmēji atbalstu varēs saņemt, sarunā ar dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāju Juzefu Kļavu. Šogad ilgāk nekā citus gadus lauku uzņēmējiem bija iespējams pieteikties vienam no nozīmīgākajiem atbalsta veidiem — vienotajam platību maksājumam. Pieteikšanās sākās 8. aprīlī un ilga līdz 15. jūnijam ar atbalsta […]

Turpināt lasīt

Pārbūvē pašvaldības ceļu

Dundagā sākta pašvaldības nozīmes grants ceļa «Kubele—Stirniņi» posma pārbūve no 3,5. līdz 4,73. kilometram, ko iespējams veikt par Eiropas Savienības līdzekļiem, piešķirot atbalstu pasākumā «Pamatpakalpojumu un ciemata atjaunošana lauku apvidos». Šajā pasākumā katrai pašvaldībai tika noteikts pieejamais finansējums. Dundagas novadam minēto darbu veikšanai atvēlēti 88 111,49 eiro, pašvaldības līdzfinansējums — 12 330,01 eiro. Būvdarbus minētajā ceļa posmā veic uzņēmums SIA «Talsu […]

Turpināt lasīt

Rada citu priekam

Nepilnus desmit gadus par savām mājām Dundagas novadu sauc mākslinieks Jānis Mikāns. Lai gan lielāko dzīves daļu un darba gadus pavadījis Rīgā, arī par Dundagas pusi viņam ir daudz laba sakāmā. Tiekamies ar mākslinieku Dundagas kultūras pilī, pie kuras apskatei izlikti viņa akmenī veidotie teiku tēli. Tos mākslinieks veidojis un dāvājis, lai pils apkaimi padarītu […]

Turpināt lasīt

Atjauno ceļa segumu uz autoceļa «Talsi—Dundaga—Mazirbe»

Sakārtot autoceļa «Talsi—Dundaga—Mazirbe» posmu no Valdgales krustojuma līdz Cīruļkalnam iespējams, jo valdība 28. aprīlī lēma novirzīt papildu 75 miljonus eiro valsts galveno un reģionālo autoceļu seguma uzlabošanai. Par šo finansējumu kopumā plānots sakārtot 595 kilometrus, kā arī astoņus tiltus. Ceļa seguma atjaunošanas darbus no Valdgales krustojuma līdz Cīruļkalnam veic SIA «Saldus ceļinieks» par līgumcenu 819 657 […]

Turpināt lasīt

Domā, kur ģimnāzijas skolēniem notiks mācības

Talsu Valsts ģimnāzija ir lielu pārmaiņu priekšā. Šogad plānoti apjomīgi būvdarbi, kuru laikā skolēni ēkā uzturēties nevarēs. Talsu novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps teic, ka pašlaik kopā ar skolas vadību plānojot, kur no septembra notiks mācību process, ja valsts līmenī nebūs kādu izmaiņu saistībā ar mācībām klātienē. 14. februārī Talsu novada pašvaldība elektroniskajā iepirkumu […]

Turpināt lasīt

Kompromiss nav lēts

13. jūlija Talsu novada domes ārkārtas sēdi, domāju, gaidīja daudzi cerībā beidzot uzzināt, kurš būs jaunais pilsētas politiskais līderis un kā tālāk izvērtīsies situācija. Iepriekš publiski pausts, ka domes vadītāja neievēlēšanas gadījumā, iespējams, un tas ir tikai iespējams, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija varētu rosināt domes atlaišanu un 17 deputātu vietā iecelt administratorus, kā […]

Turpināt lasīt

Akreditēta Kubalu skola — muzejs

Pamatojoties uz Muzeju akreditācijas komisijas un Latvijas Muzeju padomes atzinumu, Kultūras ministrija 7. jūlijā pieņēmusi lēmumu akreditēt Kubalu skolu — muzeju uz pieciem gadiem un izsniegt muzejam akreditācijas apliecību. Akreditācijas komisija muzejā pabija jūnijā un savā atzinumā pēc redzētā sniegusi arī ieteikumus, kam turpmāk būtu pievēršama uzmanība darbības nodrošināšanai. Dundagas kultūras pils direktore Baiba Dūda, kuras vadītās […]

Turpināt lasīt