«Kā teica Sprīdītis — es iešu un iešu»

Mūzikas skolotāja, koncertmeistare, komponiste, kura aranžē skaņdarbus, dzied un spēlē, tāda ir vandzeniece Vita Bērziņa. Viņa ir pamanāma katrā pagasta rīkotajā kultūras pasākumā, jo mierā nosēdēt nevarot. Dažādā Vita — tā pati par sevi viņa saka. Ar Vitas gādību vēl augusta otrajā pusē mīļš atvadu sveiciens sūtīts tagad slēgtajai Vandzenes pamatskolai, kur viņa nostrādājusi 17 […]

Turpināt lasīt

«Ja nebūtu Talsos, iespējams, nenotiktu arī nekas tālāk»

Bārbalu ģimene uz Talsu pusi pārcēlās pirms sešiem gadiem. 2016. gadā atvēra savu ēdināšanas uzņēmumu «Kuršu krogs», kas darbu joprojām turpina. Šo gadu laikā, tā līdz kaulam iepazīstot ēdināšanas jomu, saprasts, ka daudz plašāks atvēziens ir tur, kur cilvēku grozās vairāk. Zane, jautāta, vai pārceļoties uz Ventspili, esam zaudējuši vienu jaunu ģimeni, atbild — jā, bet reizē […]

Turpināt lasīt

Mazirbes bibliotēku pārcels uz dzīvokli

27. augustā Dundagas novada domes deputāti sēdē skatīja jautājumu par Mazirbes bibliotēkas pārvietošanu, kas paredz telpas bibliotēkas vajadzībām ierīkot daudzdzīvokļu mājā «Skolotāju māja 2» 12. dzīvoklī. Šāds piedāvājums radies, jo pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA « Legit» par skolas telpu nomu uz 12 gadiem, bet līgumā nav atrunājusi par bibliotēkas atrašanos nomātajās telpās. Deputāti ieceri atbalstīja un […]

Turpināt lasīt

«Man tas nekad nav bijis darbs, bet dzīvesveids»

28. augustā Vandzenē esošās pirmsskolas izglītības iestādes «Zīlīte» tagadējie un bijušie audzēkņi, darbinieki, kā arī pagasta pārvaldes un Talsu novada izglītības pārvaldes pārstāvji sveica iestādes vadītāju Selgu Moldavčuku, kura pēc amatā aizvadītajiem 47 darba gadiem nolēmusi doties pelnītā atpūtā. Kā jau vandzeniekiem ierasts, arī šis pasākums bija muzikāls, ar dažādiem teatrāliem akcentiem bagāts, bet visam pāri — […]

Turpināt lasīt

«Latvietis var un prot izaudzēt visu ko»

Balgales pagasta «Krauju» mājās saimnieko Eva Jaunromāne ar ģimeni. Vairāku gadu garumā šeit iekopts skaists dārzs, kurā vietu raduši gan interesantas formas mūžzaļie augi, ziemcietes un citi skaistumkrūmi. Tas ir ne tikai saimnieces vaļasprieks, bet arī ikdienas nodarbošanās, pārdošanā piedāvājot dažādas ziemcietes, peonijas, hortenzijas un skujeņus. Devāmies ciemos, lai par visu uzzinātu vairāk. Izbraucot no […]

Turpināt lasīt

Amatā apstiprina divus iestāžu vadītājus

27. augusta Talsu novada domes sēdes darba kārtībā bija jautājumi par divu pašvaldības ie-stāžu — Talsu novada muzeja un pirmssskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» — vadītāju iecelšanu amatā. Abi amatiem virzītie kandidāti guva deputātu atbalstu un pienākumus sāks pildīt 1. septembrī. Sēdē kā pirmais izskatāmais jautājums bija par Talsu novada muzeja direktora apstiprināšanu. Pēc visu pretendentu izvērtēšanas amatam virzīts […]

Turpināt lasīt

Ābolu raža solās būt laba

Viens no lielākajiem mūsu puses ābolu audzētājiem ir vandzenieks Jānis Ignatovičs. Viņš katru gadu sārtvaidžus savā īpašumā «Ābeļziedi» Vandzenes pagastā sāk lasīt 1. septembrī, kad uzsākas jaunais mācību gads. Šis laiks arī viņam īpašs, jo aprit 20 gadi, kopš Uguņos iestādītas pirmās ābeles divu hektāru platībā. Jānis stāsta, ka kopējā platība, kas apstādīta ar ābelēm, tagad ir […]

Turpināt lasīt

Sestais piegājiens Dundagas novada teritorijas plāna izstrādē

Dundagas novada domes sēdē 28. maijā pieņēma lēmumu par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Tā notika no 10. jūlija līdz 10. augustam, pašvaldības pārstāvjiem ar iedzīvotājiem tiekoties klātienē arī Dundagā un Kolkā. 10. augustā Kolkas tautas namā pulcējās vairāki cilvēki, kuri pauda neapmierinātību ar izstrādāto piedāvājumu, jo tas nozīmē, […]

Turpināt lasīt

Vandzenieki savai skolai sūta laba vēlējumus

Īsi pirms jaunā mācību gada durvis slēgs Vandzenes pamatskola, kur šogad mācības pēc aptuvenām aplēsēm būtu uzsākuši 13 skolēni. Tā kā šāds bērnu skaits nebija pietiekams skolas pastāvēšanai, Talsu novada domes deputāti jūnijā pieņēma lēmumu mācību iestādi slēgt. Vēl pēdējo reizi skolas priekšā esošajā rožu dārzā 14. augusta pievakarē pulcējās gados jauni un veci skolas absolventi, pedagogi, […]

Turpināt lasīt

«Mēs nestrādājam atrauti no sabiedrības»

Kopš 2019. gada jūlija Talsu novada pašvaldībā strādā Ieva Krēķe. Sākumā ieņēmusi izpilddirektora vietnieka amatu, bet kopš šā gada 13. jūlija ir pašvaldības izpilddirektore. Tiekamies ar viņu, lai uzzinātu par paveikto un plānotajiem darbiem. — 2019. gada 30. maijā domes sēdē deputāti jūs apstiprināja par Talsu novada izpilddirektora vietnieci. Pagājis vairāk nekā gads, nostrādājot šajā amatā. Ko esat rosinājusi […]

Turpināt lasīt