Audits Mērsragā uzrāda nepilnības finanšu izlietojumā

Pagājušā gada 13. septembrī Talsu novada domes ārkārtas sēdē izskanēja informācija par iespējamajiem sarežģījumiem finansiālajā situācijā Mērsraga pagastā (iepriekš novadā). Lai iegūtu detalizētu informāciju par to, pašvaldība pasūtīja auditu, ko veica uzņēmums SIA «Auditorfirma padoms». Tagad zināmi tā rezultāti, kas norāda uz vairākām nepilnībām novada finanšu izlietojumā. Komentējot tos, vēl amatā esošais Mērsraga pagasta pārvaldes vadītājs […]

Turpināt lasīt

No amata atbrīvo pārvaldnieci un pārvaldnieku

27. janvāra Talsu novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājas Kitijas Vecmanes atbrīvošanu no amata. Kā sēdē sacīja pašvaldības personāla nodaļas vadītājs Jānis Krūze, Talsu novada pašvaldībā 2021. gada 29. oktobrī saņemts Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītājas Kitijas Vecmanes iesniegums ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības uz savstarpējās vienošanās pamata. Tās ar pārvaldnieci izbeigs […]

Turpināt lasīt

Diskusijas par bērnu laukumu Talsos turpinās

12. janvārī Talsu novada domes kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēdes informatīvajā daļā izskanēja informācija par iespējamo bērnu rotaļu laukumu attīstību Talsu pilsētā. Jautājums domes dienaskārtībā parādījās pagājušā gada pirmajā pusē, kad izskanēja ziņas par esošā bērnu laukuma atjaunošanu un vairāku vecāku paustajam ierosinājumam par nepieciešamību pilsētā arī pēc klasiska un funkcionāla bērnu laukuma. […]

Turpināt lasīt

Pametīs Talsu pilsētas pārvaldi

20. janvārī notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā viens no izskatāmajiem jautājumiem bija par esošā Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja Ģirta Kalnbirzes iecelšanu Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Deputāti lēma, ka viņš šos amata pienākumus sāks pildīt no šā gada 1. marta. Raisās diskusijas par notiekošo Pirms darba kārtības izskatīšanas deputāti interesējās […]

Turpināt lasīt

Kas notiek ar Talsu «Moku kambariem»?

Aizvadītajā nedēļā «Talsu Vēstu» redakcija saņēma kāda lasītāja jautājumu, kurā pausta interese, kas notiek ar ēku, kur agrāk pilsētā atradās tā sauktie «Moku kambari». Centāmies noskaidrot, kas pašvaldības pārstāvjiem par šo jautājumu sakāms. Lasītājs redakcijai adresētajā vēstulē raksta: «Priecājamies par jauno pilsētvides objektu — Talsu karti Lielajā ielā, bet parūpēties, lai uzturētu kārtībā esošo, nespējam! Runāju […]

Turpināt lasīt

Informatīvais stends

«Talsu Vēstu» redakcija pagājušajā nedēļā saņēma kāda lasītāja jautājumus par informatīvo stendu, kas izvietots Pilsētas laukuma teritorijā pie Talsu tautas nama, un tā mērķi. Viedokli par šo objektu lūdzām sniegt Talsu novada pašvaldībai. Lasītājs norāda, ka priecājas par pilsētvides sakārtošanu un jauniem objektiem tajā, kas ir nepieciešami, bet nav saprotams, kāpēc jaunajā Talsu kartē nav […]

Turpināt lasīt

Būs jālemj par tarifa palielināšanu

Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības uzņēmums SIA «Mērsraga ūdens», kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus Mērsraga pagastā, izstrādājis jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, ko cer ieviest no šā gada 1. februāra, liecina pašvaldības publiskotā informācija. Lēmums par to vēl būs jāpieņem deputātiem domes sēdē. Pēdējo reizi šie tarifi mainīti 2011. gadā, bet, tā kā šo gadu laikā ir pieaugušas […]

Turpināt lasīt

Vēja nedarbi Vācu kapos Talsos

Aizvadītās nedēļas piektdienā, 14. janvārī, spēcīgā vēja dēļ vairākās vietās novadā lūza koki, uz mirkli traucējot gan tranporta satiksmi, gan bojājot esošos objektus. Postījumus vējš nodarīja arī Vācu kapos Talsos, kur, lūstot lielam kokam, bojāti vairāki kapu krusti un apmales. Kā «Talsu Vēstīm» teic Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze, šo kapu apsaimniekošana ir nodota pašvaldības […]

Turpināt lasīt

Kļūs par dienas aprūpes centru

2020. gada novembrī rakstījām, ka ēku Kārļa Mīlenbaha ielā 20 gaida pārvērtības, jo to pašvaldība plāno pārveidot par vietu, telpas atvēlot dienas aprūpes nodrošināšanai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pagājušā gada 9. decembrī Talsu novada iepirkumu komisija pieņēma lēmumu iepirkumā par esošās būves pārbūvi par dienas aprūpes centru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai Kārļa Mīlenbaha ielā 20 Talsos, paredzot […]

Turpināt lasīt

Novada budžetu skatīs mēneša beigās vai februāra sākumā

11. janvārī notika Talsu novada pašvaldības izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, kurā pirms darba kārtības apstiprināšanas domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone sniedza informāciju, kad domē plānots skatīt šā gada novada budžetu. Likumā par pašvaldību budžetiem noteikts, ka domes priekšsēdētājs atbild par to, lai gadskārtējais pašvaldības budžets tiktu izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai domei ne vēlāk […]

Turpināt lasīt