Jādomā, kā iepirkumos veicināt vietējo ražotāju piedāvājumu

27. septembrī Rīgā notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotā konference «Liec pārtikas grozā vietējo». Tur dažādu jomu pārstāvji dalīsies pieredzē, kā Latvijā augušo un saražoto produkciju izmantot ēdināšanā izglītības iestādēs, kāda ir situācija iepirkumos, un runās par citiem jaunumiem. Par šo ideju saruna ar centra Talsu nodaļas vadītāju Alfonu Spēku. — Drīzumā Rīgā […]

Turpināt lasīt

Atvērta jauna grupiņa — «Skudriņa»

5. septembrī priecīgs notikums bija pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte» Dundagā. Tur atvērta astotā bērnu grupiņa, kam dots nosaukums «Skudriņa». Tur zināšanas tagad apgūst no 1,5 līdz divus gadus veci bērni. Līdz ar grupiņas atvēršanu bērnu rindas uz pirmsskolas izglītības iestādi Dundagā vairs nav. Uz jaunās grupiņas telpām audzēkņi sāka nākt vakar, 9. septembrī. Ja tagad to […]

Turpināt lasīt

Pasniedzot rokas pretim skolēniem

Sākoties jaunajam mācību cēlienam, kad skolā atgriezušies skolēni un pedagogi, šoreiz uz sarunu aicinu cilvēku, kurš pedagoģijā nostrādājis 49 gadus un joprojām savas zināšanas nodod tiem, kuri vēlas tās saņemt. Pirms diviem gadiem Vandzenes pagastu par savu mājvietu izvēlējies pedagogs Pēteris Skorohodovs, kura līdzšinējā dzīves pieredze nav pāris stundu laikā izzināma. Aicināju uz sarunu, kad vēl […]

Turpināt lasīt

Revidēs Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību darbu

Valsts kontrole informē, ka uzsākusi revīziju Talsu novada pašvaldībā. Tās uzmanības centrā būs pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi Talsu novada iedzīvotājiem, kā arī kapitālsabiedrību pārvaldības tiesiskums un atbilstība labās prakses principiem. Revīzija uzsākta, pamatojoties uz Valsts kontroles veikto risku analīzi, kā arī ņemot vērā gan pašvaldības iekšējā auditora, gan ārējā revidenta konstatētās nepilnības un riskus. Saņemts […]

Turpināt lasīt

Sācies jauns mācību gads

Uzsākoties jaunajam mācību cēlienam, informējām, cik skolēnu šogad novados uzsāks mācību gaitas un kuriem šis būs pēdējais mācību gads vidusskolas 12. klasē. Publicēti šā gada 2. septembra dati. Talsu novadā 1. klasē 2019./2020. mācību gadā skolas gaitas uzsāks 285 bērni, bet 12. klasi beigs — 203 jaunieši. Mērsraga vidusskolā mācības pirmajā klasē uzsāks desmit skolēni, 12. klasē — 15 jaunieši. Rojas novadā mācības pirmajā klasē […]

Turpināt lasīt

Dot iespēju laukos dzīvot un strādāt

Laukos nav vērojama paaužu nomaiņa un galvenokārt strādā tie, kam ir 50 un vairāk gadu, skan mūsu novadu lauku speciālistu viens no secinājumiem, skatoties, kā šajā Eiropas Savienības plānošanas periodā notikusi lauku attīstība. Septiņi gadi drīz būs pagājuši, un secinājums ir visai tiešs un nepārprotams politikas veidotājiem, kuri domā, kādu atbalstu un kam nākamajā Eiropas […]

Turpināt lasīt

Interese pēdējā kārtā varēja būt lielāka

Šajā Eiropas Savienības plānošanās periodā, kas ir no 2014. līdz 2020. gadam, jaunie lauksaimnieki varēja piesaistīt finansējumu pasākumā «Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai», saņemot vienreizēju 40 000 eiro atbalstu. Uz to varēja pretendēt tie, kas nav sasnieguši 40 gadu vecumu. Jautāju Lauku atbalsta dienesta pārstāvei, kā veicies ar minētā atbalsta apguvi mūsu novados. Ieva Šņepste, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes […]

Turpināt lasīt

Laiks domāt par paaudžu nomaiņu laukos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļas lauku attīstības speciālisti ir tie, kas ikdienā pieņem lauku uzņēmējus Talsu, Dundagas un Rojas novadā, uzklausot viņu vēlmes un sniedzot vajadzīgo informāciju. Jautājām viņiem, kā šajā Eiropas Savienības plānošanas periodā attīstījušās saimniecības un vai laukos notiek paaudžu nomaiņa. Visi uzrunātie speciālisti pauž: pēdējais laiks domāt par paaudžu […]

Turpināt lasīt

Ministrija Dundagas novada domei pieprasa skaidrojumu. Kolkā pārvaldnieka pienākumu izpildītājs vēl nav iecelts

Pēc 22. augustā Dundagas novadā notikušās demonstrācijas, kurā piedalījās vairāk nekā 300 cilvēku, un jautājumam par Kolkas pagasta pārvaldnieku izskanot Latvijas mērogā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce Dundagas novada domei pieprasījis skaidrot 9. augustā domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu par Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanas likumību un labas pārvaldības principu ievērošanu. Domei skaidrojums jāsniedz divu nedēļu […]

Turpināt lasīt

Bauda varas mirkli

Pašvaldība ir iedzīvotājiem vistuvāk esošā valsts pārvaldes forma, kuras galvenais uzdevums tur ievēlētajiem deputātiem ir mēģināt rast kompromisu un realizēt iegūto varu tā, lai tā atbilstu konkrētās vietas iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām. Tas, kā noprotams, nav viegls uzdevums, un ne visi ar to spēj konkrētās situācijās tikt galā. Latvijā un citviet pasaulē politiķi nevar lepoties […]

Turpināt lasīt