Abonēšana

Laikrakstu «Talsu Vēstis» pasta nodaļās un pie pastnieka var abonēt līdz katra mēneša 25. datumam.

Līdz katra mēneša 20. datumam «Talsu Vēstis» var abonēt pa tālruni 67008001.

Mājas lapā www.abone.pasts.lv var abonēt laikrakstu pastāvīgi un saņemt to jau pēc divām darba dienām.