Pametīs Talsu pilsētas pārvaldi

Talsu novads

20. janvārī notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā viens no izskatāmajiem jautājumiem bija par esošā Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja Ģirta Kalnbirzes iecelšanu Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Deputāti lēma, ka viņš šos amata pienākumus sāks pildīt no šā gada 1. marta.

Raisās diskusijas par notiekošo
Pirms darba kārtības izskatīšanas deputāti interesējās par visiem trim konkursiem, kas bija rīkoti uz vakantajām pārvaldnieku amata vietām — Lībagu un Strazdes pagasta apvienības pārvaldi, Rojas pagasta pārvaldi un Dundagas pagasta pārvaldi. Lai noskaidrotu labākos kandidātus pārvaldnieku amatiem katrā no pārvaldēm, pašvaldība cenu aptaujas procedūrā izvēlējās personālatlases uzņēmumu SIA «Human Source». Uz Lībagu un Strazdes pagasta apvienības pārvaldi pretendēja četri cilvēki. Visus virzīja izvērtēšanai personālatlases uzņēmumam. Uz Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatu pretendēja divi, un abi bija virzīti tālākai izvērtēšanai, bet uz Rojas pagasta pārvaldes vadītāja amatu pieteicās divi, taču vērtēšanai sūtīja vienu, jo otrs neatbilda prasībām. Pēc izvērtējuma pretendents uz Rojas pagasta pārvaldes vadītāja amatu tika atzīts par neatbilstošu. Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatam viens izvērtētais neatbilda prasībām, bet otrs, kurš bija piemērots, atteicās, bet par piemērotāko Lībagu un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatam tika ieteikts esošais Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze. Kopumā septiņu kandidātu izvērtēšana pašvaldībai izmaksāja 5505,50 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), «Talsu Vēstīm» teic pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.
Domes ārkārtas sēdē deputāte Ilva Norenberga interesējās, ka sākotnēji sēdē bija plānots apstiprināt arī Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata kandidātu, bet domes ārkārtas sēdes darba kārtībā jautājums nebija iekļauts. Pašvaldības personāla vadības nodaļas vadītājs Jānis Krūze atbildēja, ka izvēlētā kandidāte Dundagas pagasta pārvaldes vadītājas amatam 20. janvāra rītā iesniegusi atteikumu virzīt savu kandidatūru apstiprināšanai domei. Deputāte turpināja interesēties, vai uz kandidāti izdarīts politisks spiediens, uz ko J. Krūze atteica, ka nespēj komentēt šo jautājumu, jo kandidāte savu atsaukumu pamatojusi ar ģimenes un sadzīviskiem apstākļiem. Savukārt deputāte Juzefa Kļava pauda pārdomas, vai bija nepieciešams rīkot atklātu konkursu uz Lībagu un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatu, jo esošais amata pretendents jau pilda līdzīgus amata pienākumus citā pārvaldē. Šādi pārvaldnieku varēja rotēt šajā amatā iekšējā konkursā. Viņasprāt, tā nebūtu izmesti lieki pašvaldības līdzekļi. Savukārt par pašu kandidātu izvērtēšanas procesu, piesaistot personālatlases kompāniju, kas rada arī zināmas izmaksas pašvaldībai, deputāts Dainis Karols pauda pārdomas, ka turpmāk jāskata iespējas pašvaldības izpildvarā strādājošajiem pašiem izvērtēt kandidātu prasmes šādiem amatiem.
Pēc apstiprināšanas amatā
Ģirts Kalnbirze «Talsu Vēstīm» teica, ka viņam darbā vienmēr svarīga bijusi un ir komanda. Tā mazliet iztrūcis, vadot Talsu pilsētas pārvaldi, jo, salīdzinot ar citām pārvaldēm, Talsos atbalsta personāls bijusi tikai sekretāre. «Līdz šim esmu vadījis lielākus un mazākus kolektīvus, bet šobrīd situācija ir tāda, ka nav šī kolektīva. Pārraudzības sfēra ir liela, un ir ļoti grūti. Ir modelēti visādi varianti, bet līdz galam neesam tikuši. Veiksmīga komanda ir visa panākumu atslēga, jo viens īsti nav karotājs,» saka vēl amatā esošais Talsu pilsētas pārvaldnieks. Līdzīgu viedokli, ka pārvaldē būtu nepieciešami papildu darbinieki, saredzot, ka Talsu pilsētas pārvalde varētu veidoties kā iestāde, kur pārvaldnieks varētu vairāk nodarboties ar organizatoriskiem un kontroles jautājumiem, viņš deputātiem pauda arī domes ārkārtas sēdē.
Kā darāmos darbus Lībagu un Strazdes pagasta apvienībā Ģ. Kalnbirze minēja jautājuma par agrākā Strazdes bērnunama ēkas risināšanu, kas stāv tukša kopš 2019. gada septembra. Viņaprāt, pašvaldībai vajadzētu pieņemt lēmumu, ko turpmāk darīt ar šo ēku. «Cik esmu painteresējies, ir problēmas ar Dižstendes dīķa slūžām, kur pavasaros un rudeņos, iespējams, iet pāri ūdeņi. Zinu, ka pirmsskolas izglītības iestādei Dižstendē ir nepieciešams bērnu laukums. Tilta pār Strazdes parka dīķi izveide. Uzsākot darbu, ir jāizrunājas ar iepriekšējiem vadītājiem, jānosaka prioritātes un jāskatās, kā to varam realizēt, citus veicamos darbus nosauca Ģ. Kalnbirze.
Vakantas trīs pārvaldnieku vietas
Kopš novada izveides 2021. gada jūnijā joprojām pašvaldībai nav izdevies atrast pārvaldniekus divos agrākajos novados — Dundagas pagastā un Rojas pagastā. Tāpat no 1. marta vakanta kļūs par novada centru dēvētā — Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja amata vieta.
Lai izraudzītos atbilstošākos pretendentus, gan šajā reizē, kad vērtēja Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatam atbilstošākos kandidātus, gan pretendentus, kuri bija pieteikušies Rojas un Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatam, gan arī kandidātus, kurus pārvaldnieku amatiem virzīja pērn novembrī, pašvaldība pārvaldnieku atrašanā piesaistīja personālatlases uzņēmumu. Pērn rakstījām, ka 5. novembrī notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā bija jautājumi par vairāku pārvalžu vadītāju apstiprināšanu amatā. Deputāti atbalstīja Roberta Šiliņa iecelšanu Mērsraga pagasta pārvaldes vadītāja amatā un Egila Alsberga iecelšanu Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatā. Savukārt atbalstu darbam Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amatā neguva Janita Vanda Valtere un Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja amatam virzītais Ivars Maķevics. Toreiz pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko norādīja, ka astoņu otrajai kārtai izvirzīto kandidātu izvērtēšana pašvaldībai izmaksāja 7200 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).
Uzdevums ir izaicinošs
Kopumā līdz šim par 15 pretendentu, kuri bija virzīti tālākai izvērtēšanai personālatlases uzņēmumam un no kuriem dome amatos apstiprinājusi tikai trīs pārvaldniekus, pašvaldība līdz šim samaksājusi 12 705,5 eiro. Par turpmāko kandidāta izvērtēšanas procesu un vai tajā pašvaldība turpinās piesaistīt arī personālatlases uzņēmumu, pašvaldības izpilddirektore Ieva Krēķe «Talsu Vēstīm» teica, ka līdz ar apvienoto novadu pašvaldībā ir izveidota personāla nodaļa, kurā no 3. janvāra darbu uzsācis jauns vadītājs, veidojas nodaļas komanda. «Nākotnē kandidātu atlases procesu pilnveidosim, lai atbilstoši varētu izvēlēties labākos un piemērotākos kandidātus vakantajiem amatiem. Par to, kādā veidā trešajā reizē organizēsim atlases procesu uz pārvaldnieku amatiem, pārrunāšu ar personāla nodaļu un pieņemsim lēmumu. Šis uzdevums ir ļoti izaicinošs, ņemot vērā, ka amats tiek iegūts pēc deputātu balsojuma,» saka I. Krēķe. Savukārt par līdz šim notikušo izpildvaras vadītāja pauda: «Lai būtu godīga attieksme pret visiem kandidātiem, kuri pieteikušies divās atlases reizēs, uzskatu, ka ir jāorganizē konkurss. Pārvaldnieku amats ir atbildīgs un nozīmīgs, tāpēc kandidātu izvēlei jābūt izsvērtai. Jau kādu laiku viens no pašvaldības mērķiem ir profesionālas komandas veidošana. Lai to paveiktu, ir nepieciešams nodrošināt profesionālu kandidātu izvērtēšanu. Personāla atlase ir pietiekami sarežģīts process, kuru uzņēmumos veic personāla atlases speciālisti vai to uztic personāla atlases kompānijām. Līdz šim Talsu novada pašvaldībā konkursu komisijās iesaistīti dažādi darbinieki, kuri ir speciālisti savās jomās, bet kuriem nav specifisku zināšanu personāla atlasē. Līdz ar to var veidoties situācijas, kad kandidāta izvērtēšana ir vairāk subjektīva, ne profesionāla. Šodienas vadītājam tomēr ir jābūt orientētam uz personīgu un uzņēmuma attīstību, prasmi saskatīt nākotnes izaicinājumus un spēju apvienot to ar darbinieku iesaistīšanu un iedvesmošanu. Vadītājam būtu jābūt ar nevainojamu reputāciju. Tādēļ pārvaldnieku konkursam piesaistījām atlases kompāniju, kurai ir atbilstošas metodes, lai noteiktu piemērotāko.»