Diskusijas par bērnu laukumu Talsos turpinās

Talsu novads

12. janvārī Talsu novada domes kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēdes informatīvajā daļā izskanēja informācija par iespējamo bērnu rotaļu laukumu attīstību Talsu pilsētā. Jautājums domes dienaskārtībā parādījās pagājušā gada pirmajā pusē, kad izskanēja ziņas par esošā bērnu laukuma atjaunošanu un vairāku vecāku paustajam ierosinājumam par nepieciešamību pilsētā arī pēc klasiska un funkcionāla bērnu laukuma.
Komitejas sēdē par līdz šim paveikto un iecerēm informēja attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece. Pērn, domājot par šāda laukuma izveidi, apskatītas tikai pašvaldības īpašumā pieejamās vietas — Avotu ielas zaļā zona, 1. maija iela 15 (Pionieru parks) un Brīvības iela 24. Kā iespēja uzlikt atsevišķas iekārtas vērtēta arī vieta pie Pilskalna. Pašvaldība veica iedzīvotāju aptauju, kur vairāk nekā 300 respondentu atbalstīja Pionieru parku kā iespējamo vietu, kur ierīkot klasiska veida bērnu rotaļlaukumu. Tālāk vietvaras sarunās vērtētas divas vietas — Pionieru parks un laukums Brīvības ielā, kas iedzīvotāju balsojumā ieguva mazliet mazāk balsu. «Šobrīd pēc sarunām un konsultējoties ar jomas speciālistiem (piedalījās gan būvvaldes speciālisti, gan lielākā daļa Talsu novadā dzīvojošo arhitektu) atbalstu neieguva ne Brīvības ielas laukums, ne Pionieru parks. Brīvības ielas gadījumā no speciālistiem bija ieteikums nākotnē papildināt Ķēniņkalna labiekārtojumu ar dažām bērniem paredzētajām rotaļierīcēm. Pionieru parku skatot nedaudz citā kontekstā, nevis kā centrālo pilsētas bērnu laukumu, šo vietu nākotnē labiekārtojot, būtu izvērtējama iespēja uzstādīt kādas rotaļierīces. Tā kā Vilkmuižas ezera koncepcija ir izstrādāta visai teritorijai, kas ir pašvaldības īpašumā, ekspertu viedoklis lielā mērā bija, ka, iespējams, jāvērtē iespējas padarīt šo vietu par centrālo pilsētas izklaides teritoriju, saglabājot virzību un tematiku. Uzsvars būtu liekams arī uz pagalmu rotaļlaukumu sakārtošanu un iespējām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu tam, deputātiem teica J. Skujeniece.
Kad jautājumus par klasiska bērnu laukuma (vietu un iezīmēto finansējumu šā gada budžetā) izveidi pilsētā «Talsu Vēstis» adresēja Talsu novada pašvaldībai, saņēmām atbildi, ka šā gada pavasarī uzsāks Talsu pilsētas individuāla dizaina bērnu rotaļu laukuma pirmās kārtas izbūvi Vilkmuižas ezera teritorijā, kas pagājušajā gadā iedzīvotāju vidū raisīja plašas diskusijas gan par izvēlēto dizaina risinājumu, gan par nepietiekami risināto bērnu rotaļu laukumu stratēģiju pilsētā. Tālākā bērnu rotaļu laukumu attīstība pilsētā būs atkarīga no pašvaldības budžeta finansiālajām iespējām. Pašvaldības uzrunātie arhitekti iezīmējuši, ka būtiska tendence ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē ir atsevišķu rotaļu elementu uzstādīšana teju katrā pašvaldības realizētajā publiskās vides labiekārtošanas projektā. Tādā veidā pilsētā tiek veidots pieejams un daudzveidīgs rotaļu elementu tīklojums, kas nav koncentrēts vienā teritorijā un dod iespēju rotaļu laukumu infrastruktūru izmantot tuvu dzīvesvietai. Lai attīstītu rotaļu laukumu tīklojumu Talsos, Talsu novada pašvaldība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu konkursā paredz iestrādāt nosacījumus, kas atbalstītu bērnu rotaļu laukumu izveidi daudzdzīvokļu ēku pagalmos, norāda pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja I. Fedko.