Kas notiek ar Talsu «Moku kambariem»?

Talsu novads

Aizvadītajā nedēļā «Talsu Vēstu» redakcija saņēma kāda lasītāja jautājumu, kurā pausta interese, kas notiek ar ēku, kur agrāk pilsētā atradās tā sauktie «Moku kambari». Centāmies noskaidrot, kas pašvaldības pārstāvjiem par šo jautājumu sakāms.
Lasītājs redakcijai adresētajā vēstulē raksta: «Priecājamies par jauno pilsētvides objektu — Talsu karti Lielajā ielā, bet parūpēties, lai uzturētu kārtībā esošo, nespējam! Runāju par «Moku kambariem»! Vēl 13. janvārī tie bija nekopti, durvis atrautas. Iekšā nepalūkojos, jo viss aizputināts, piesnidzis. Lūdzu apskatiet un izdariet secinājumus!»
«Talsu Vēstis», apmeklējot šo vietu, pārliecinājās, ka durvis objektā patiešām ir atvērtas brīvai iekļūšanai tajā, bet iekštelpās samesti dažādi atkritumi. Jūtams, ka saimnieka šai ēkai nav bijis ilgāku laiku. Lai noskaidrotu, kas šo ēku apsaimnieko un kāda varētu būt turpmākā rīcība tās sakārtošanā, viedokli lūdzām Talsu pilsētas pārvaldes vadītājam Ģirtam Kalnbirzem.
«Norādītā ēka nav pašvaldības īpašumā, tā arī nav reģistrēta kā būve valsts reģistrā, līdz ar to pašvaldība nav tiesīga ieguldīt finansējumu ēkas uzturēšanā un apsaimniekošanā. Lai pašvaldība būtu tiesīga ieguldīt finansējumu ēkas sakārtošanā, pašvaldība risinās ēkas īpašumu tiesību sakārtošanu,» saka pilsētas pārvaldnieks. Pašlaik šī būve nevienam nepiederot.
Talsu novada tūrisma un informācijas centra apkopotajā un publicētajā informācijā par vienu no deviņiem Talsu pakalniem — Ķēniņkalnu — minēts: «Par seniem laikiem liecina vecā un jaunā Fabrikas ielas apbūve — kādreizējā vilnas fabrika un II Pasaules kara cietums «Moku kambari» (1944—1945).» Interesējoties, vai šis objekts tiek piedāvāts arī tūristiem apskatei, Talsu novada pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatore Laura Markusa-Mārtinsone teic, ka izstrādātajos novada tūrisma piedāvājumos šis objekts nav akcentēts un tuvākajā laikā to arī nav plānots darīt. Taču šī vieta pilsētā ir ar savu vēsturi. Zinot, ka tā atrodas Ķēniņkalna pakājē, kur noslēgušies pieminekļa «Koklētājs» apkaimes sakārtošanas darbi, un tie uzsākti arī paša Ķēniņkalna sakārtošanā, lai radītu jaunu tūrisma piedāvājumu, interesējāmies, vai arī «Moku kambarus» plānots tomēr kaut kad sakārtot, lai tūristiem stāstītu par šīs vietas vēsturi. Uz to Laura Markusa-Mārtinsone teic, ka pašlaik par to neesot domāts, bet neizslēdz iespēju, ka šis jautājums dienaskārtībā pēc mūsu intereses varētu būt.
Viedokli šajā jautājumā lūdzām arī Talsu novada muzeja pētniecības nodaļas galvenajai speciālistei vēstures jautājumos Inesei Vemperei. Pēc viņas teiktā, šī ēka toreizējā Talsu novadpētniecības un mākslas muzeja pārraudzībā bija līdz deviņdesmito gadu sākumam. Šajā ēkā padomju gados bija pat izveidota ekspozīcija. «Mainoties laikiem un varām, moku kambari palika gaisā karājoties. Vēl deviņdesmitajos gados apsekojām šo vietu, lai saprastu, kas tajos būtu darāms. Bija ieceres par ekspozīcijas veidošanu par Talsiem kara laikos, armijām un citiem militārajiem jautājumiem. Tur varētu sanākt laba ekspozīcija. Tā arī tas viss palika, jo īsti uzdevums šādas ieceres īstenošanai nebija. Objekts tā arī ir pamests novārtā,» teic muzeja speciāliste.