Informatīvais stends

Talsu novads

«Talsu Vēstu» redakcija pagājušajā nedēļā saņēma kāda lasītāja jautājumus par informatīvo stendu, kas izvietots Pilsētas laukuma teritorijā pie Talsu tautas nama, un tā mērķi. Viedokli par šo objektu lūdzām sniegt Talsu novada pašvaldībai.
Lasītājs norāda, ka priecājas par pilsētvides sakārtošanu un jauniem objektiem tajā, kas ir nepieciešami, bet nav saprotams, kāpēc jaunajā Talsu kartē nav norādīts piktogrammu atšifrējums, lai vieglāk gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem būtu saprotams, kas īsti tajā attēlots. Tāpat lasītājs vērš uzmanību, ka Talsu luterāņu baznīcai nav krusta, kā pārējām divām kartē attēlotajām pilsētas baznīcām, aizmirsts arī Septītās dienas adventistu dievnams.
Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko skaidro, ka šī informatīvā stenda, kas pagājušā gada decembra beigās izvietots Pilsētas laukuma teritorijā, sākotnējā atrašanās vieta bija paredzēta pie Talsu Galvenās bibliotēkas. Tas tapis bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas projekta pirmajā kārtā. Izvērtējot Talsu Galvenās bibliotēkas teritoriju, secināts, ka atrašanās vietu ieteicams mainīt. Tāpēc pieņemts lēmums informatīvo karti uzstādīt Talsu Pilsētas laukuma teritorijā, jo tur tas dabiski iekļaujas vidē, ir lielāka cilvēku plūsma, blakus atrodas tūrisma un informācijas centrs. Karte esot īpaši aktuāla tieši pilsētas viesiem. «Stenda dizainu izstrādāja SIA «BM-projekts», konsultējoties ar Talsu novada pašvaldību. Tas esot kā informatīvs orientieris, kur shematiski attēloti lielākie pilsētas apskates objekti un to atrašanās vietas. Stendā iekļauto informāciju šobrīd nav paredzēts papildināt. Tā izmaksas — 1700 eiro (neskaitot pievienotās vērtības nodokli),» skaidro I. Fedko.