Būs jālemj par tarifa palielināšanu

Mērsraga novads

Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības uzņēmums SIA «Mērsraga ūdens», kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus Mērsraga pagastā, izstrādājis jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, ko cer ieviest no šā gada 1. februāra, liecina pašvaldības publiskotā informācija. Lēmums par to vēl būs jāpieņem deputātiem domes sēdē.
Pēdējo reizi šie tarifi mainīti 2011. gadā, bet, tā kā šo gadu laikā ir pieaugušas darbaspēka un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, tarifu projekts paredz, ka no 1. februāra uzņēmuma sniegtais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,56 eiro/kubikmetrā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli jeb PVN), kanalizācijas pakalpojumu tarifs — 2,27 eiro/kubikmetrā (ieskaitot PVN), bet kopējais tarifs būs 3,84 eiro/kubikmetrs (ieskaitot PVN). Izmaksu pieaugums — 26 procentu apmērā. «Tā kā tarifs nav grozīts 11 gadus, prognozētais pieaugums ir pietiekami adekvāts. Ja šobrīd lūgtu apstiprināt tarifus bez jebkāda pašvaldības līdzfinansējuma, tai skaitā ikdienas izdevumu nosegšanai, tad kopējais tarifu pieaugums būtu krietni būtiskāks, tie būtu 84 procenti un kopējais tarifs būtu 5,59, tai skaitā ar PVN,» domes tautsaimniecības komitejā pauda SIA «Mērsraga ūdens» valdes loceklis Aivis Vincevs.
Šobrīd uzņēmuma SIA «Mērsraga ūdens» klienti par vienu kubikmetru ūdens maksā 0,91 eiro (ar PVN), bet par kanalizāciju — 2,13 eiro kubikmetrā (ar PVN). Kopējās ūdens un kanalizācijas izmaksas par vienu kubikmetru sastāda 3,04 eiro (ar PVN).
Tā kā SIA «Mērsraga ūdens» sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms gadā nepārsniedz 100 000 kubikmetru, tad aktuālā tarifa apstiprināšana jāveic Talsu novada domei, ne Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Izskatot tarifu projektu Talsu novada domes tautsaimniecības komitejā, lēmums par tarifu palielināšanu vēl jāpieņem šī mēneša domes sēdē. Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā, ikviens aicināts līdz 24. janvārim izvērtēt sagatavotos tarifus un izteikt par tiem viedokli vai priekšlikumus, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@mersragaudens.lv, liecina pašvaldības sniegtā informācija.