Pārvērtības Baznīcas laukumā 2. «Darām visu, lai bagātinātu Talsu ainavu» — atklāj Intars Busulis

Talsu novads

Rosība, kas novembra pirmajā pusē parādījusies Talsos, Baznīcas laukumā 2, nav palikusi nepamanīta. Acīgākie pilsētnieki un tie, kuri ikdienā pārvietojas pa vecpilsētu, jau izsaka dažādas versijas un minējumus. Tikmēr projekta pasūtītājs mūziķis Intars Busulis detaļas neatklāj, vien piebilst, ka tā būs sabiedriska ēka, ko varēs apmeklēt gan talsenieki, gan pilsētas viesi.
«Ēkas atjaunošana vēl ir sākuma stadijā — šobrīd ir runa tikai par jumta un fasādes renovāciju. Idejas par to, kas šeit taps, ir visādas, bet izteikt skaļi tās nedrīkst, šajā ziņā esmu māņticīgs. Ēka atrodas vēsturiskajā centrā — atrast vēl ģeniālāku vietu Talsos nebija iespējams. Kādreiz šis bija pilsētas galvenais laukums, kur cilvēki tirgojās un sanāca kopā. Vadoties pēc vēstures grāmatām, tas viss notika Vectalsos. Šī vienmēr ir bijusi sabiedriska ēka — šeit ir atradies muzejs, veikali, kafejnīca, restorāns… Esam iesaistījuši arī vietējos — kopā ar Talsu arhitektu biroju un SIA «Pretpils» darām visu, lai bagātinātu Talsu ainavu. Tas, cik ilgā laikā izdosies iecerēto paveikt, ir atkarīgs no naudas plūsmas,» atklāj mūziķis Intars Busulis.
Ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti 2016. gadā veica arhitekte Kristīne Veinberga un celtniecības arheologs Juris Zviedrāns. Vēsturiskajā izziņā lasāms, ka «Talsu miesta centrs veidojās pie luteriešu baznīcas, kas būvēta 1567. gadā un ar torni papildināta 1680. gadā.»
«Pēdējā lielākā pārbūve un draudzes telpas pagarināšana notika 1888. gadā. Laukums pie baznīcas tika izmantots tirgus vajadzībām un līdz pat 20. gadsimta 20.—30. gadiem arī kā parādes vieta. Ap šo laukumu būvētas pirmās Talsu miesta ēkas. Ap tirgus laukumu bija izvietotas apkārtējo muižnieku un tirgotāju dzīvojamās ēkas. Īpašums ar adresi Baznīcas laukumā 4 piederēja muižnieku Heikingu dzimtai, un tā arī tika saukts par Heikingu namu. 20. gadsimta sākumā un līdz Otrajam pasaules karam pirmajā stāvā atradās veikali, bet otrajā stāvā dzīvoklis. Pēc Otrā pasaules kara ēkas adrese bija Komunāru laukums 2. 60. gados tika likvidēts maizes veikals, bet otrajā stāvā izveidoti mazi dzīvokļi. Kreisajā pusē atradās bufete «Saulīte». Ugunsgrēks jumta stāvā notika 2015. gada jūnijā — tā rezultātā nodega jumta konstrukcijas un daļēji otrais stāvs.»
Ēka būvēta 18. gadsimta beigās, 19. gadsimta sākumā kā viena stāva celtne. 19. gadsimta 80. gados piebūvēta divu stāvu ēkas daļa pret K. Mīlenbaha ielu un otrais stāvs, savukārt 20. gadsimta otrajā pusē un 21. gadsimtā pagalma pusē pie fasādēm piebūvētas mūra un koka piebūves. Pašlaik otrā stāva līmenī pārseguma sijas atrodas ļoti sliktā stāvoklī, vietām ir novērojama deformācija un iegruvumi. Atbilstoši projekta dokumentācijai ieteikts sijas nomainīt ar jauniem būvkokiem, saglabājot vēsturisko dimensiju un novietni. Tas pats novērojams arī pirmā stāva pārseguma līmenī. Kamēr nav atjaunotas sijas un jumta konstrukcija, pārvietoties ir bīstami, tādēļ pieņemts lēmums būvniecību veikt divās būvniecības kārtās. Pirmajā kārtā — atjaunot pārseguma sijas, jumta konstrukciju, aiļu aizdares ārsienu plaknēs un veikt remontdarbus pie ēkas fasādes, paredzot krāsojumu atbilstoši rekomendācijām. Pārbūves projekts paredz uzlabot ēkas estētiku gan interjerā, gan eksterjerā atbilstoši telpu funkcijai — esošās telpas tiks pārplānotas, īpaši neskarot nesošo ēkas konstrukciju. Iekštelpu plānojums pēc atsevišķi izstrādāta būvprojekta precizējams otrajā būvniecības kārtā.