Kļūs par dienas aprūpes centru

Talsu novads

2020. gada novembrī rakstījām, ka ēku Kārļa Mīlenbaha ielā 20 gaida pārvērtības, jo to pašvaldība plāno pārveidot par vietu, telpas atvēlot dienas aprūpes nodrošināšanai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Pagājušā gada 9. decembrī Talsu novada iepirkumu komisija pieņēma lēmumu iepirkumā par esošās būves pārbūvi par dienas aprūpes centru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai Kārļa Mīlenbaha ielā 20 Talsos, paredzot līguma slēgšanas tiesības piešķirt uzņēmumam SIA «Pretpils». Uzņēmums šos darbus plāno veikt par 239 392,58 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, liecina informācija iepirkumam pievienotajā ziņojumā par iepirkumu komisijas lēmumu. Pašlaik tiekot gatavota dokumentācija līguma parakstīšanai, un pašus būvdarbus plānots uzsākt pavasarī. Tie būs jāpabeidz sešu mēnešu laikā, sākot ar dienu, kad būvvalde būs veikusi būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Kā iepriekš «Talsu Vēstīm» skaidroja pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja Jolanta Didžus, projektā plānots pārbūvēt telpas, izveidojot dienas aprūpes centru sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma nodrošināšanai. Tā mērķis — sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā. Rezultātā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem būs nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Ēkā K. Mīlenbaha ielā 20 paredzēta iekštelpu atjaunošana, telpu pārbūve, ēkas fasādes atjaunošana, teritorijas labiekārtošana, pieslēgšanās pie pilsētas siltumtrases un elektroinstalācijas pārbūve. Ēkas pirmajā stāvā plānots nodrošināt vides pieejamību un telpas paredzētas sociālā pakalpojuma sniegšanai — atpūtas telpa, nodarbību telpas, tualete ar vides pieejamību, ģērbtuve, ēdamzāle. Otrajā stāvā — telpas personālam: tualete, kabinets un atpūtas telpa ar virtuvi. Rezultātā plānots izveidot 15 vietas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Lai gan pēc Strazdes bērnunama slēgšanas 2019. gada septembrī izskanēja, ka aktivitātes, kas saistītas ar deinstitucionalizāciju, notiktu arī šajā ēkā, pašlaik šai idejai tālāka risinājuma nav. «Strazdes bērnunamā bija plānota otrā daļa šim projektam. Tajā mēs visu šo ēku nevarētu atjaunot, jo finansējums, ko varējām piesaistīt agrākā bērnunama ēkas atjaunošanai, nebija pietiekams. Vasarā bija iepirkums, kurā redzējām izmaksas. Rezultātā atteicāmies no šā risinājuma,» saka J. Didžus.
Lai gan pēc Strazdes bērnunama slēgšanas 2019. gada septembrī izskanēja, ka aktivitātes, kas saistītas ar deinstitucionalizāciju, notiktu arī šajā ēkā, šo ieceri neīstenos. Iepriekš J. Dižus «Talsu Vēstīm» norādīja, ka Strazdes bērnunamā bija plānota otrā daļa šim projektam. Tā kā finansējums, ko bija iespējams piesaistīt agrākā bērnunama ēkas atjaunošanai, nebija pietiekams, no šīs ieceres atteikušies.