Būs piejams atbalsts saimniecību attīstībai

Reklāmraksts

No 10. janvāra līdz 10. februārim lauku uzņēmējiem Lauku atbalsta dienestā būs iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā «Ieguldījumi materiālajos aktīvos». Tas paredzēts, lai uzlabotu saimniecību ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicinātu kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
Šajā kārtā atbalstu varēs saņemt vairākās rīcībās — ieguldījumu veikšanai esošajās lauku saimniecībās, putnkopības un cūkkopības nozarē (tikai būvniecības gadījumā; pārējo pamatlīdzekļu iegāde ietverta kā investīcijas esošajās lauku saimniecībās); siltumnīcu nozarē (tikai būvniecības gadījumā; pārējo pamatlīdzekļu iegāde ietverta kā investīcijas esošajās lauku saimniecībās), ieguldījumi lauksaimnieku pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās. Siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei atvēlēti deviņi miljoni eiro, putnkopības vai cūkkopības nozarei — desmit miljoni eiro, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām — 20 miljoni eiro. Savukārt pārējiem ieguldījumiem saimniecību attīstībā valstī kopumā būs 64 124 166 eiro. Tāpat kā iepriekšējās kārtās, arī šoreiz katrai no dienesta pārvaldēm finansējums iedalīts citādāk. Dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldē mazo saimniecību grupā (kopējais apgrozījums no lauksaimnieciskas darbības ir 4000—70 000 eiro) pieejamais atbalsts būs 1 488 394 eiro, vidējo saimniecību grupā (apgrozījums 70 001—350 000 eiro) — 2 806 794 eiro, bet lielo saimniecību grupā (virs 350 000 eiro) — 2 175 712 eiro. Atbalstu varēs saņemt augkopības, lopkopības, piensaimniecības, liellopu, cūkkopības, zirgkopības, aitkopības, kazkopības, biškopības un citās lopkopības nozarēs darbojošās juridiskās, privātās personas un zemnieku saimniecības, plānojot modernizācijas, būvniecības procesus vai iekārtu iegādi. Atbalsta intensitāte pie dažādiem nosacījumiem svārstās no 20 līdz pat 70 procentiem.
Lai šajā pasākumā iegādātos nepieciešamo lauksaimniecības tehniku, būs jāizmanto dienesta izstrādātais tehnikas un iekārtu katalogs. Tāpēc par tām iekārtām, kas nav šajā katalogā, potenciālie atbalsta pretendenti aicināti laikus vērsties pie tehnikas un iekārtu tirgotājiem ar ierosinājumu iekļaut plānotās preces šajā katalogā. Jaunas pozīcijas iekļaušanai katalogā no tehnikas tirgotājiem pieteikumus plānots pieņemt līdz 27. janvārim.
Šā pasākuma iepriekšējā jeb 6. kārtā lauku uzņēmējiem bija pieejama 2019. gadā, kad projektus varēja iesniegt no 4. novembra līdz 4. decembrim. Toreiz interese par šo pasākumu bija liela, jo gan mazo saimniecību grupā ar apgrozījumu līdz 70 000 eiro (dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldē iesniegti bija 52 projekti), gan saimniecību grupā ar apgrozījumu virs 70 000 eiro (iesniegti bija 55 projekti) aiz svītras nepietiekamā finansējuma dēļ palika daudzi iesniegtie projekti, liecina publiski pieejamā informācija par sarindotajiem projektiem.