Vēlas pilsētā sakārtotu bērnu laukumu

Sabiedrība

Talsu novada pašvaldības deputātiem un Valdemārpils pilsētas pārvaldes vadītājam Andrim Grīnbergam nosūtīta 80 Valdemārpilī dzīvojošu vecāku parakstīta vēstule ar lūgumu Valdemārpils pilsētas centrā saglabāt, izvērtēt un attīstīt bērnu laukumu. Šāda vēstule vietvarai tapusi, jo sadzirdēts, ka bērnu laukumu Rožu ielā plānots likvidēt, vairāk attīstot atpūtas iespējas bērniem Sasmakas ezera pludmalē.

Viens sakārtots laukums
Vecāki pašvaldībai adresētajā vēstulē aicina, ka, ņemot vērā plānu reorganizēt bērnu laukumus, likvidējot bērnu laukumu Rožu ielā un paplašinot bērnu atpūtas iespējas pie Sasmakas ezera peldvietas, pašvaldības vadību izvērtēt šāda projekta lietderību un nepieciešamību. Viņi vērš uzmanību uz Sasmakas ezera pludmales sasniedzamību gada tumšākajos mēnešos un lielo attālumu, kas jāveic, lai tur nokļūtu. Līdz ezermalas bērnu laukumam no pilsētas atttālums ir no viena līdz 2,5 kilometriem, jo ceļš mērojams gan turp, gan atpakaļ. Tas bērniem vecuma grupā līdz četriem gadiem ir pārāk liels, lai to veiktu kājām. Arī sezonalitātei esot sava nozīme. Tā kā ceļš līdz pludmalei nav pilnībā apgaismots, arī kājāmgājējiem diennakts tumšajā laikā tas nav piemērots. Vēstules parakstītāji uzskata, ka bērnu laukums Sasmakas ezera peldvietā vairāk pielāgots apmeklēšanai vēlā pavasarī un vasarā, bet, ņemot vērā tā lokāciju — to pārsvarā apmeklē pilsētas viesi, braucot ar automašīnām. Vecāki aicina izvērtēt iedzīvotāju vajadzības un lūdz rast iespēju nodrošināt pilnvērtīga bērnu laukuma pieejamību pašā pilsētā, kas būtu sasniedzams visu gadu un visa vecuma Valdemārpils pilsētas iedzīvotāju bērniem.
«Talsu Vēstis» tikās
ar vienu no vēstules parakstītājām, māmiņu Karīnu. Viņa atklāja, ka ar savām atvasēm daudz laika cenšas pavadīt ārā, tāpēc viņai būtiski esot, ka pilsētā ir vieta, kur bērni var atpūsties. Līdz šim ar savām atvasēm devusies gan uz bērnu laukumu Rožu ielā, gan pie skolas. Interesējoties, kādu rīcību vecāki sagaida no pašvaldības, Karīna atzina, ka vispirms vēlas, lai bērnu laukums atrastos pilsētas centrā. Tam nevajadzētu būt arī kaut kam lielam un grandiozam — pietiktu ar smilšu kasti, šūpolēm, arī tā sauktajām pamperšūpolēm, kas domātas vismazākajiem bērniem, slidkalniņu, lai aktīvi darbotos. Tās ir elementārās lietas, kas nepieciešamas ikvienā bērnu laukumā. Protams, ir jauki, ka vēl ir iekārtas, kur var kāpelēt, bet sākumā ir nepieciešams pamats. Pēc tam var meklēt iespējas, kā piedāvājumu papildināt. Adresētā vēstule pašvaldībai nekādā ziņā neesot pārmetums, bet uzmanības pievēršana lietām, ierosinājumi, ko vajadzētu ņemt vērā, izvērtējot turpmāko rīcību. «Bērniem veidotās atpūtas iespējas pie Sasmakas ezera ir vairāk atbraucējiem vasaras laikā, kad peldvietu apmeklē ne tikai vietējie, bet arī citi. Ikdienā bērni pārsvarā dzīvojas pilsētā, tāpēc vismaz vienam sakārtotam bērnu laukumam pilsētas centrā vajadzētu būt — vai tas ir Rožu ielā esošais vai pie vidusskolas ierīkotais. Galvenais, lai ir viens labi sakārtots un iekārtots laukums pilsēta centrā!» bilda jaunā māmiņa. Pašlaik bērnu laukumos salauztās iekārtas demontē, bet klāt jaunu nav! Tāpat vecāki vēlas aktīvāku informācijas apmaiņu par plānoto un iecerēm, lai zinātu, kas un kādi darbi Valdemārpilī šajā jautājumā gaidāmi.
Satraukumam nav pamata
Viedokli «Talsu Vēstīm» par esošo situāciju pauda Valdemārpils un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs, mierinot, ka satraukumam nevajadzētu būt. Līdz šim būtiski ieguldījumi abās centrā esošajās bērnu atpūtas vietās gan nav veikti, jo jāsaprot, kā turpmāk šīs vietas attīstāmas. Piemēram, Rožu ielā laukumu pa gaisu šķērso elektropārvades līnija, kas rada zināmus riskus. Pašlaik ar «Sadales tīkliem» tiekot risināts jautājums par šīs elektrolīnijas pārcelšanu un iespējām izveidot tos zem zemes. Iespējams, tas varētu notikt jau nākamajā gadā.
«Mēs neesam teikuši, ka likvidējam vai likvidēsim kādu bērnu laukumu. Šobrīd neko neatjaunojam; kas laukumos salauzts, to demontējam. Kad elektrolīnija būs pārcelta un pāriets uz kabeļlīniju, būs iespējas daudz aktīvāk rīkoties un domāt par šīs vietas turpmāku attīstību, lai izveidotu visām prasībām atbilstošu bērnu laukumu. Līdzīgi ir ar iespējām pie Valdemārpils vidusskolas, kur, piemēram, lai sāktu darbu pie sporta laukuma atjaunošanas, ir jāatrisina problēmas, kas saistītas ar līdzīgu jautājumu,» sacīja pārvaldnieks. Viņš piebilda, ka ir gatavs iedzīvotājiem skaidrot un risināt šo jautājumu: «Noteikti būs arī kāda publiska apspriešana ar iedzīvotājiem, lai saprastu viņu vēlmes un vai piedāvātais šķiet tīkams. Esmu pārliecināts, ka pie labvēlīga rezultāta tomēr beigās nonāksim.»
Par iedzīvotāju parakstīto vēstuli informēta arī Talsu novada domes vadība un tā nosūtīta deputātiem. Domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone «Talsu Vēstīm» pauda, ka pateicas Valdemārpils pilsētas iedzīvotājiem par izrādīto iniciatīvu saistībā ar ierosinājumiem par iespējamo bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu Valdemārpilī. «Šis, protams, ir nozīmīgs jautājums ikvienas teritorijas attīstībā. Tādēļ tiek veltītas pūles un meklēti risinājumi, lai pēc tam, kad AS «Sadales tīkli» būs veikuši savus nepieciešamos remontdarbus tuvumā esošajā teritorijā, rotaļu laukums Rožu ielā Valdemārpilī tiktu sakārtots un būtu bērniem drošs, ņemot vērā spēļu un rekreācijas likuma drošības noteikumus,» viņa norādīja.