Gandarīti par paveikto un ar jaunām iecerēm nākotnē!

Provinces Cilvēks Pandēmijā

2019. gada sākumā pēc nozīmīgiem ēkas «Pastnieki» atjaunošanas darbiem Kolkā durvis apmeklētājiem vēra Lībiešu saieta nams. Tā ir vieta piejūras ciemā, kur piestāj ne tikai tūristi vajadzīgās informācijas iegūšanai, bet interesants un daudzveidīgs piedāvājums rodams ikvienam, kas vēlas uzzināt par lībiešiem un dzīvi piekrastē. Kā šogad klājies, «Talsu Vēstīm» stāsta nama vadītāja Ilze Iesalniece-Brukinga.

Atskatoties uz aizvadīto gadu, tāpat kā daudzi citi kultūras jomā strādājošie, Ilze atbild, ka darboties šādos apstākļos, kur ir nemitīgas un dažbrīd arī neparedzamas izmaiņas, ir izaicinoši, bet ne neiespējami. Lībiešu saieta nams Kolkā tādā ziņā nav citādāks kā citas vietas, kas ikdienā strādā ar apmeklētājiem. Šā gada galvenais fokuss bijis uz jaunas pastāvīgās ekspozīcijas izveidi. «To esam izdarījuši, un Lībiešu saieta namā tagad ir brīnišķīga ekspozīcija «Kolka. Viena sala. Divas jūras. Trīs valodas». Darbs bija ļoti izaicinošs. Tāpēc ir milzīgs prieks, ka visiem kopā ir izdevies atrast kopsaucēju starp ekspozīcijas projektā iesaistītajām pusēm: pašvaldību, biedrībām, Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu un ekspozīcijas īstenotājiem — apvienību SIA «Haritas» un SIA «Expo Alliance»,» saka Lībiešu saieta nama vadītāja Ilze Iesalniece-Brukinga.
Diemžēl noteikto ierobežojumu dēļ šogad nav izdevies īstenot jau iepriekš pārceltos pasākumus. Piemēram, stāstu vakarus, kuros būtu iespēja uzzināt par piekrastē zināmām personībām, kā Alfonu Bertholdu un Andreju Šulcu. Savukārt uz nākamo gadu pārlikti reiz veiksmīgi aizsāktie tematiskās vakarēšanas pasākumi.
Šogad Lībiešu saieta namu Kolkā apmeklējuši ap 5000 interesentu. Ja salīdzina ar iepriekšējo gadu datiem, apmeklētāju skaits ir mazliet samazinājies. Tas skaidrojams arī ar to, ka ne visu gadu šāda veida iestādēm bija ļauts strādāt. Ja paanalizē šo statistiku tuvāk, to apmeklējuši tūristi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, bijuši ciemiņi arī no citām valstīm, kopumā 24. Pozitīvi esot vērtējama arī notikusī akcija jeb kampaņa «Atklāj Latviju no jauna!», kas aicināja un informēja iedzīvotājus par iespējām apskatīt interesantas vietas tepat Latvijā. Tā rezultātā arī Lībiešu saieta namā bija vairāk apmeklētāju no Vidzemes un citām attālākām Latvijas vietām.
Kad aizrunājamies par lībiešiem, Ilze teic, ka šis jautājums ir svarīgs ne tikai Talsu novada mērogā, bet arī valstiskā līmenī. Lībieši ir Latvijas pirmiedzīvotāji. «Ceram, ka drīzumā Lībiešu krastā parādīsies ceļa zīmes lībiešu valodā. Šogad šis jautājums aktuāls bija arī publiskajā telpā. Neslēpšu, ir idejas par dažiem projektiem saistībā ar lībiešu kultūru. Atliek tik darīt un piesaistīt finansējumu! Lībiešu saieta nams Kolkā turpinās izglītot apmeklētājus par mūsu puses kultūru, jo ieceru ir daudz,» izskan teiktais. Starp iecerēm viņa min, ka nākamajā gadā plānotas vairākas interesantas izstādes, ieplānots arī lībiešu tēmai veltīts seminārs un stāstu vakari. Tāpat šobrīd tiek izstrādāts audio gids par Kolku, ko iecerēts pabeigt līdz jaunajai tūrisma sezonai. Cenšoties apspēlēt jauno ekspozīciju, notiek darbs pie tematisku ekskursiju izstrādes ar dažādām tēmām.
Ilze neslēpj, ka turpmāk dažādu pasākumu, piemēram, semināru rīkošanā jādomā, kā pieejamākus tos darīt ne tikai tiem, kas apmeklē klātienē, bet dot iespēju redzēt un stāstīto uzzināt arī tiešsaistē esošajiem. Tādu nepieciešamību parāda gan līdz šim noteiktie ierobežojumi un cilvēku spēja izmantot daudz vairāk tiešsaistes iespējas internetā, gan arī iespēja pasākumam piesaistīt vairāk interesentu, kuri vēlētos būt klātienē, bet konkrētā laikā un brīdī to nevar izdarīt. Viņasprāt, «Covid-19» dēļ noteikti ierobežojumi ietekmējuši cilvēku interesi par pasākumu apmeklēšanu. Būs cilvēki, kas vienmēr atsauksies un apmeklēs kultūras norises, bet esot jūtams, ka cilvēki daudz vairāk ir iesēdušies mājās, izmantojot iespējas vajadzīgo noskatīties tiešsaistē.