Cilvēki kļuvuši piesardzīgāki

Provinces Cilvēks Pandēmijā

Gads pamazām tuvojas nogalei, veicinot katru paraudzīties, kāds tas bijis. Šis, kā jau daudzās nozarēs, arī Dundagas kultūras pils darbībā ir bijis gana sarežģīts laiks, atzīst tā vadītāja Baiba Dūda. Plānoti un atcelti pasākumi, bet visam pāri — nezūdoša vēlme tomēr darīt!

Šo laiku, tāpat kā daudziem, ir ietekmējusi gan «Covid-19» izplatība un tās ierobežojošie pasākumi, gan īstenojamā administratīvi teritoriālā reforma. Bieži mainoties «Covid-19» izplatības ierobežojošiem pasākumiem, Dundagas kultūras dzīves plānotāji bijuši spiesti atteikties no plānotajām iecerēm kultūras, tūrisma, brīvā laika pavadīšanas, sporta, naktsmītnes un muzeja darbībā. Ir nācies mainīt pasākumu formātus, atteikties no tiem, atkāpties no noslēgtiem līgumiem. Pilnvērtīgāk varējuši uzsākt strādāt tikai no septembra.
«Esam priecīgi, ka šobrīd varam organizēt pasākumus un citas aktivitātes vismaz epidemioloģiski «zaļajā režīmā». Cilvēki gan ir kļuvuši piesardzīgāki. Ir jādomā, kā uzrunāt pasākumu apmeklētājus un potenciālos amatiermākslas kolektīvu dalībniekus,» norāda Dundagas kultūras pils vadītāja Baiba Dūda.
Šogad Dundagas pusē izpalikuši tādi pasākumi kā Sklandraušu festivāls, Leģendu nakts, Valsts svētku koncerts, kas iepriekšējos gados pulcējis gan vietējos, gan atbraucējus. Šeit nākas pieminēt, ka tieši nu jau bijušais Dundagas novads bija pirmais Latvijā, kas no igauņiem pārņēma tur noskatīto tradīciju par Mājas kafejnīcu dienu rīkošanu. Tās pirmo reizi Lībiešu krastā notika 2019. gada jūnijā. Tāpat viesus no malu malām dunadznieki vairākus gadus spējuši pulcēt arī Sklandraušu festivālā. Tas Dundagā pirmo reizi notika 2015. gadā un kļuva par svētkiem, ko atzīmēt atkal un atkal, godā ceļot sklandrausi, kas ir pirmais produkts no Latvijas, ko 2013. gadā Eiropas Komisija apstiprināja «Garantēto tradicionālo īpatnību sarakstā».
Ikdienas darbu ietekmējusi arī jūnijā notikusī novadu apvienošanās. «Šķetinot dzīparu pēc dzīpara, rodas lielāka skaidrība, līdz ar to dzīve jaunajā novadā kļūst pamazām, ar katru brīdi mazliet saprotamāka,» turpina B. Dūda.
Šogad ekspluatācijā nodotas arī pēc rekonstrukcijas atjaunotās pils telpas. «Ir paveikti vērienīgi atjaunošanas darbi, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. Ierastajā vietā atgriezies Tūrisma informācijas centrs. Īpaši iecienīta ir ierīkotā laulību ceremoniju zāle. Pils viesi atzinīgi izsakās par paveikto un redzēto. No bijušajām tautas nama telpām uz pili pārcēlušās audējas. Iekārtotas mājīgas, gaišas un siltas telpas. Radīta estētiska vieta tautas mākslas tradīciju turpināšanai un popularizēšanai. Telpas ir atvērtas arī pils apmeklētājiem. Nevaram apstāties pie paveiktā. Nākamajā gadā jāiedzīvina mājražotāju un amatniecības izstrādājumu tirgotava. Ziemassvētku izstāde — tirdziņš ļauj apjaust šī projekta ideju, piešķirot pils telpām pievienoto vērtību. Pienācis laiks domāt par jaunu un mūsdienīgu ekspozīciju pils telpās,» uzskata pils direktore.
Savukārt domājot par Dundagas pils vietu jaunajā novadā, esot jāraugās uz to kā valsts nozīmes kultūras pieminekli. To nedrīkst uzskatīt kā pašsaprotamu vietu, bet apzināties, ka novadā ir unikāla kultūras un vēstures mantojuma vērtība, kuru var izmantot attīstībai, novada popularizēšanai, pārliecināta ir B. Dūda. Un tas arī notiks, jo drīzumā Dundagas pilī gaidāms nozīmīgs notikums. «Jātrenē visiem spēja vertikālā un horizontālā dimensijā sadarboties vienotu mērķu labā. 22. decembrī Dundagas pils kalpos par vietu, kurā satiksies Kurzemes reģiona piļu un muižu pārstāvji, jo Latvijas Piļu un muižu asociācija rīko muižu ideju medības. Ģenerēsim idejas, kā veiksmīgi sadarboties unikāla tūrisma produkta radīšanai un kultūras mantojuma popularizēšanai. Domāju, ka šajā reizē arī Talsu novada muižas atradīs kādas jaunas sadarbības formas,» viņa saka.
Lēnām, bet plāni kultūrā, tūrismā, sportā, jauniešu darbā, brīvā laika pavadīšanā, muzeja un naktsmītnes darbībā top arī nākamajam gadam. Par ieceru apjomu varēšot runāt pēc budžeta apstiprināšanas. «Ceram, ka epidemioloģiskā situācija mums ļaus strādāt iecerētajā apjomā. Vispirms jau vēlamies būt vajadzīgi un noderīgi mūsu pašu pagasta un ciemu iedzīvotājiem, novada ļaudīm. Tādi pasākumi kā Sklandraušu festivāls, Māju kafejnīcu dienas, Leģendu nakts pretendēs uz plašākas auditorijas piesaisti. Tūrisma informācijas centrs turpinās turēt rūpi par bijušo Dundagas novada teritoriju. Dundagas Kultūras pils komanda ir apņēmīga turpināt strādāt, aicina iedzīvotājus izmantot pašvaldības un sadarbības partneru piedāvātās iespējas. Esam atvērti arī jaunām idejām un sadarbības formām,» sarunas noslēgumā bilst B. Dūda.