Ārpus «kastes»

Žurnālista viedoklis

Šajā laikraksta numurā plašāk ir lasāmi viedokļi par vairāku kultūrā un sportā strādājošo pieredzi aizvadītā pandēmijas gada laikā, kā arī iezīmētas šo cilvēku pārstāvēto iestāžu tuvākās nākotnes ieceres. Jāteic, ka visi kā viens pauž līdzīgi domu kā Valdemārpils un Lubes kultūras nama vadītāja Sigita Līdaka — šogad ļoti īpaši nācies reaģēt un piemēroties apstākļiem, kā arī domāt ārpus «kastes». Atcelti un pārcelti pasākumi un norises, meklēti veidi, kā nepazaudēt to, kas līdz šim paveikts un sasniegts. Darīt, nevis visam atmest ar roku. Top jaunas idejas un ieceres par turpmāko darbu un interesentu piesaisti, par kurām gan viņi runā piesardzīgāk. Tas tādēļ, ka neziņa, kas un kā būs turpmāk, ir lielāka nekā jebkad.
Taču no viņa atklātā par šogad paveikto, patiesībā varam priecāties un lepoties, ka novads ir ieguvis jaunus piedāvājumus un tādi vēl top. Pie atjaunotām telpām ar dažādām attīstības iespējām ir tikusi 13. gadsimtā celtā Dundagas pils. Kā saka tās vadītāja Baiba Dūda, viesi atzinīgi jau novērtējuši gaiši un skaisti iekārtoto laulību ceremoniju zāli un tai blakus esošo verandu, kur paveras skaists skats uz apkārtni. Pilī mājvietu radušas arī pagasta audējas, un nu kārta arī vietējo mājražotāju un amatnieku piedāvājuma iedzīvināšanai.
Savu magnētu novadam ar unikālu pastāvīgo ekspozīciju «Kolka. Viena sala. Divas jūras. Trīs valodas» dod arī Lībiešu saieta nams Kolkā. Tajā ikvienam līdzdarbojoties, ir iespēja uzzināt par dzīvi un lībiešiem piekrastes ciemā. Kā jaunums novadā tūristu piesaistei nākamajā sezonā top arī audiogids par pašu Kolkas ciemu. Atkal kaut kas unikāls un vēl nebijis mūsu pusē! Taču ideju par šāda piedāvājuma veidošanu tālu nav jāmeklē, jo ko līdzīgu veiksmīgi jau praktizē arī citi. Tik jāmāk interesanti un saistoši par sevi pastāstīt! Ne velti arī Lībiešu saieta nama vadītāja Ilze sarunā atklāj, ka pandēmija un noteiktie ierobežojumi liek domāt citādāk, meklēt iespējas, kā piedāvājumu padarīt pieejamāku vēl plašākam interesentu lokam. Jā, arī tiem, kas iesēdušies mājās, un, iespējams, uz Kolku arī neatbrauks, bet par to uzzinās virtuālajā ceļojuma tūrē!
Vērtīgu atgādinājumu — ka kultūras darbiniekiem ir jāuztur un jāsaglabā sava vietas unikalitāte gan kultūrā, gan tūrismā, izsaka Valdemārpils un Lubes kultūras nama vadītāja Sigita Līdaka. Grūti to visu esot saturēt kopā un strādāt, ja notiek cilvēku dalīšana vakcinētajos un nevakcinētajos, kādu atstāšana aiz sarkanās līnijas, viņa iezīmē izaicinājumus. Mazapdzīvotā vietā tas pat grūtāk, jo cilvēki cits citam blakus vien esam…
Arī sportā šis laiks iezīmē savus izaicinājumus, jo notiekošais būtiski ietekmē koncentrēšanos izvirzīto mērķu sasniegšanā. Šajā jomā strādājošajiem nākas cerēt, ka audzēkņu mērķi un motivācija to sasniegšanā ir stiprāka par visiem ierobežojumiem, kas liedz vienu vai otru aktivitāti.
Patiesībā domāt ārpus «kastes» mums šajā laikā nākas ikvienam, jo neparedzamu situāciju, kas prasa tūlītēju risināšanu, var uzrasties negaidīti. Tam vēl pamatīgu neziņas devu piedod arī bieži vien steigā un ne vienmēr līdz galam izsvērtie lēmumi, kas ietekmē katra iedzīvotāja ikdienu. Protams, gatavas receptes konkrētai situācijai ne vienmēr būs, bet spēja ieklausīties, rūpīgi izsvērt, pieņemt lēmumus un tos arī pēc tam argumentēti izskaidrot nevienam nav liegts.